Common Workplace Issues… ปัญหาทั่วไปในที่ทำงาน #ExtremeLeadership

ความล้มเหลวในการจัดการคนของทุกๆ ทีมและองค์กร… โดยภาพรวมจะเกี่ยวพันถึงภาวะผู้นำที่อยู่ในตำแหน่งแต่ไม่ได้อยู่ในอำนาจ หรือไม่ก็เป็นผู้นำที่ใช้อำนาจไม่เหมาะสมแบบที่เรียกว่าเกาไม่ถูกที่คัน… ซึ่งสูญเปล่าแทบจะทุกอย่าง และ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายทุกรูปแบบขององค์กร… โดยเฉพาะเป้าหมายความสุขในที่ทำงาน

พูดถึงความสุขในที่ทำงาน… องค์กรส่วนใหญ่หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดกลางที่มีคนหลายสิบคนมาทำงานร่วมกันนั้น โดยทั่วไปสามารถติดตามระดับความสุขผ่านความพึงพอใจในอาชีพการงานได้ไม่ยากว่าพวกเขาภาคภูมิใจกับที่ทำงาน และ หน้าที่การงานที่ทำอยู่แค่ไหน… โดยเฉพาะองค์กรที่มีคนทำงานบ่นเบื่อ–หนัก–เครียด–เกลียด–ท้อแท้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นการลาออก และ จ้างงานใหม่ในตำแหน่งเดิมบ่อยๆ จนมีแต่เด็กใหม่มาทำงาน กับ พนักงานเก่าที่บ่นเบื่อ–หนัก–เครียด–เกลียด–ท้อแท้ แต่ไม่มีที่จะไป… ทำงานด้วยกันไปวันๆ เพื่อให้พ้นเป็นวันๆ

บรรยากาศที่ทำงานที่เต็มไปด้วยคนอ่อนล้าและขาดพลังจนองค์กร หรือ ทีม… ติดหล่มความก้าวหน้าไปด้วยกันกับคนเหล่านั้น และ ผู้นำในที่ทำงานแบบนั้น… โดยทั่วไปมักจะเป็นที่ทำงานที่มีปัญหาพื้นฐานที่ถูกมองข้าม หรือ ขาดการใส่ใจโดยหัวหน้า หรือ ผู้บริหารที่เป็นแกนนำการจัดการ… โดยมีประเด็นปัญหาที่เป็นพื้นฐานที่ขาดการจัดการที่ดีดังต่อไปนี้คือ…

  1. Low Motivation หรือ แรงจูงใจต่ำ… โดยเฉพาะแรงจูงใจที่เชื่อมโยงถึงเป้าหมายระดับบุคคลของพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
  2. Poor Work-Life Balance หรือ สมดุลชีวิต–การงานบกพร่อง… ซึ่ง Work-Life Balance ที่คนทำงานส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นปัญหา มักจะหมายถึง “เวลาทำงาน และ ความทุ่มเท” ที่ได้แต่เทเวลาให้ที่ทำงาน โดยข้ามที่จะพูดถึงสมดุลที่การงานควรมอบ “การกินดีอยู่ดี” ให้พนักงานตามสมควรแก่บริบทด้วย
  3. Schedule Inflexibility หรือ กำหนดการไม่ยืดหยุ่น… แบบเริ่มทำงานแปดโมง–เลิกห้าโมงก็ตามนั้น ซึ่งหลายที่เคี่ยวเข็ญเอากับเวลางานอย่างหนักจนกลายเป็นความเครียด ไม่ต่างจากทำงานในโรงงานนรกแบบปวดฉี่ก็ห้ามไปก่อนเวลาพัก เพราะสายพานการผลิตขาดใครไม่ได้
  4. Insufficient Training หรือ การฝึกอบรมไม่เพียงพอ… ซึ่งจะมีคนทำงานแบบลองผิดลองถูก… มีงานต้องแก้ไขซ้ำๆ จำนวนมาก… พนักงานขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และ มีเสียงบ่นว่าด่าทอและดูถูกกันอย่างชัดแจ้งในที่ทำงาน
  5. Lack of Equipment or Technology หรือ ขาดอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี… ซึ่งชัดเจนว่าไม่มีทาง ก้าวหน้าไปไหนได้ไกล… เพราะการขาดวัสดุ และ พัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ จะหมายถึงการไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งล้าหลังจากการตามไม่ทันอย่างชัดเจน
  6. No Upward Mobility หรือ ไม่มีการเลื่อนขั้นสูงขึ้น… ซึ่งคนที่ทำงานโดยไม่มีเส้นทางอาชีพ หรือ Career Path ให้ไต่เต้าท้าทายก็ย่อมไม่เหลือความพยายามในการพัฒนาตัวเองเพื่อมาช่วยทีมหรือองค์กรที่ “ไม่มีอะไรตอบแทนเกินกว่านั้น” โดยงานวิจัยด้าน HR มากมายยืนยันว่า… แค่ขึ้นเงินเดือนตามสมควรนั้นไม่พอ
  7. Staff Conflicts and Harassment หรือ ความขัดแย้งและการคุกคามกัน… ซึ่งมีตั้งแต่การนินทาว่าร้าย ใส่ความ เหยียดหยาม กลั่นแกล้ง คุกคาม หรือ แม้แต่ทำร้ายกันทั้งทางกายและทางใจของคนในองค์กร… ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นที่ทำงานที่ต้องอยู่กันแบบฝูงสัตว์มีเขี้ยว ที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงกับสมาชิกฝูงเพื่อผลประโยชน์ หรือ ความพอใจของตัวเองก่อน

ความจริงมีรายละเอียด และ ประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ได้ยกมาพูดถึงอีกมาก ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีปัญหาของแต่ละที่แตกต่างในรายละเอียด รวมทั้งแง่มุมของปัญหาเฉพาะกันออกไป… โดยในท้ายที่สุดก็จะวนมาเป็นปัญหาของผู้นำในที่นั้นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เรียบเรียงอ้างอิงต้นฉบับจาก smartbizloans.com

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts