community business

Community Business… อีกขั้นของสหกรณ์ในชุมชน 

PowerToChange.org.uk เป็นเวบไซต์ไม่แสวงกำไร เพื่อผลักดันแนวคิดธุรกิจในชุมชนให้สมาชิกในชุมชน ได้ประโยชน์จากการอุปโภคบริโภคในชุมชนเอง… ซึ่งถ้าเทียบกับวงจรเศรษฐกิจระดับมหภาค จะเทียบได้กับการบริหารดุลการค้า ที่สมดุลตัวแปรทางเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตของผู้คน

ข้อมูลจาก Powertochange.org.uk อ้างว่า… พวกเขาพัฒนาโมเดล Community Business มาตลอด 10 ปีและประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในมิติธุรกิจและมิติของการเปลี่ยนแปลงที่ Impacted ต่อชุมชน รวมทั้งการดึงธุรกิจอื่นๆ ร่วมสนับสนุนการคืนกำไรแก่สังคมในหลากหลายรูปแบบในอังกฤษ

ข้อมูลหลายส่วนในเวบไซต์ชี้ว่า… พวกเขาทำงานกันตั้งแต่ระดับนโยบาย มีการการประสานงานกับส่วนราชการและท้องถิ่น เพื่อร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ในการออกแบบกลไก Community Business ที่เหมาะกับพวกเขา และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย… ความจริงตัว Core Business ของ Powertochange.org.uk จะเป็นแหล่งทุนคล้ายๆ กองทุนหรือสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะเข้าไปพัฒนา หรือปล่อยเงินทุนกับ Community Business หรือธุรกิจชุมชน รวมทั้งเป็นตัวกลางในการดำเนินการแทนภาคเอกชน ที่ต้องการคืนกำไรกลับสู่ชุมชนในวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วย

ความจริงผมมีข้อมูลไม่มาก… แต่เป็นเพราะผมเดินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งเมื่อหลายวันก่อน… และผมก็คิดถึงการ Disrupted โมเดลสหกรณ์ซึ่งหลายๆ แห่ง คนวงในจะทราบดีว่ามีปัญหามากมายและอยู่ได้เพราะเป็นผู้เล่นรายเดียวที่มีกฏหมายหนุนหลังให้ผูกขาด… ซึ่งการดำเนินงานกว่าครึ่ง จะมีลักษณะคล้ายสถาบันการเงิน ที่สมาชิกหรือลูกค้า ถูกบังคับด้วยกฏ… ให้ทำธุรกรรมโดยปริยายกับสหกรณ์

ประเด็นก็คือ… สหกรณ์ส่วนใหญ่ดำเนินกิจการแบบเดิมมายาวนานที่ผมมองแล้วก็คิดว่า… เดี๋ยวต้องมี Disrupted ด้วยโมเดลใหม่ๆ จนได้ซักวัน… ผมก็เลยลองค้นว่า มีใครทำอะไรแนวนี้แต่ว๊าวกว่าหรือไม่

ที่จริงผมเจอข้อมูลมากกว่า Community Business Model แต่ส่วนใหญ่ยังต้องผสมผสานโครงสร้างและแนวคิดเพื่อสร้างนวัตการรูปแบบใหม่ แล้วค่อยเติมเทคโนโลยีข้อมูล และประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าไป

เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างสมดุลโดยใช้เศรษฐกิจและการค้า นำการพัฒนาและยกระดับการเปลี่ยนแปลง… ซึ่งในอดีต ประเทศไทยใช้โมเดลเกษตรกรรมสร้างสมดุลในชุมชน และเติบใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตรที่หลายประเทศยังต้องขอมาดูงาน

หลายท่านคงทราบและเชื่ออยู่แล้วว่า… ภาคเกษตรกรรมเป็นอีก Sector หนึ่งที่กำลังถูก Disrupted อย่างหนัก และการผลิตอาหาร การผลิตพลังงานและการผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมจากภาคเกษตร ยังไงก็ต้องเปลี่ยนมากมายนับจากนี้… คำถามคือ

ชุมชนจะวิวัฒน์ต่อไปอย่างไร?

แลกเปลี่ยนพูดคุยในไลน์ @reder ได้ครับ… โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่กำลังมองหาการพัฒนาจากชุมชนเกษตรกรรมไปเป็นชุมชนพาณิชยกรรม… ยินดีแลกเปลี่ยนพูดคุยครับ

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *