Community Business… อีกขั้นของสหกรณ์ในชุมชน 

community business

PowerToChange.org.uk เป็นเวบไซต์ไม่แสวงกำไร เพื่อผลักดันแนวคิดธุรกิจในชุมชนให้สมาชิกในชุมชน ได้ประโยชน์จากการอุปโภคบริโภคในชุมชนเอง… ซึ่งถ้าเทียบกับวงจรเศรษฐกิจระดับมหภาค จะเทียบได้กับการบริหารดุลการค้า ที่สมดุลตัวแปรทางเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตของผู้คน

ข้อมูลจาก Powertochange.org.uk อ้างว่า… พวกเขาพัฒนาโมเดล Community Business มาตลอด 10 ปีและประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในมิติธุรกิจและมิติของการเปลี่ยนแปลงที่ Impacted ต่อชุมชน รวมทั้งการดึงธุรกิจอื่นๆ ร่วมสนับสนุนการคืนกำไรแก่สังคมในหลากหลายรูปแบบในอังกฤษ

ข้อมูลหลายส่วนในเวบไซต์ชี้ว่า… พวกเขาทำงานกันตั้งแต่ระดับนโยบาย มีการการประสานงานกับส่วนราชการและท้องถิ่น เพื่อร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ในการออกแบบกลไก Community Business ที่เหมาะกับพวกเขา และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย… ความจริงตัว Core Business ของ Powertochange.org.uk จะเป็นแหล่งทุนคล้ายๆ กองทุนหรือสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าจะเข้าไปพัฒนา หรือปล่อยเงินทุนกับ Community Business หรือธุรกิจชุมชน รวมทั้งเป็นตัวกลางในการดำเนินการแทนภาคเอกชน ที่ต้องการคืนกำไรกลับสู่ชุมชนในวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วย

ความจริงผมมีข้อมูลไม่มาก… แต่เป็นเพราะผมเดินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่งเมื่อหลายวันก่อน… และผมก็คิดถึงการ Disrupted โมเดลสหกรณ์ซึ่งหลายๆ แห่ง คนวงในจะทราบดีว่ามีปัญหามากมายและอยู่ได้เพราะเป็นผู้เล่นรายเดียวที่มีกฏหมายหนุนหลังให้ผูกขาด… ซึ่งการดำเนินงานกว่าครึ่ง จะมีลักษณะคล้ายสถาบันการเงิน ที่สมาชิกหรือลูกค้า ถูกบังคับด้วยกฏ… ให้ทำธุรกรรมโดยปริยายกับสหกรณ์

ประเด็นก็คือ… สหกรณ์ส่วนใหญ่ดำเนินกิจการแบบเดิมมายาวนานที่ผมมองแล้วก็คิดว่า… เดี๋ยวต้องมี Disrupted ด้วยโมเดลใหม่ๆ จนได้ซักวัน… ผมก็เลยลองค้นว่า มีใครทำอะไรแนวนี้แต่ว๊าวกว่าหรือไม่

ที่จริงผมเจอข้อมูลมากกว่า Community Business Model แต่ส่วนใหญ่ยังต้องผสมผสานโครงสร้างและแนวคิดเพื่อสร้างนวัตการรูปแบบใหม่ แล้วค่อยเติมเทคโนโลยีข้อมูล และประสิทธิภาพการบริหารจัดการเข้าไป

เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างสมดุลโดยใช้เศรษฐกิจและการค้า นำการพัฒนาและยกระดับการเปลี่ยนแปลง… ซึ่งในอดีต ประเทศไทยใช้โมเดลเกษตรกรรมสร้างสมดุลในชุมชน และเติบใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตรที่หลายประเทศยังต้องขอมาดูงาน

หลายท่านคงทราบและเชื่ออยู่แล้วว่า… ภาคเกษตรกรรมเป็นอีก Sector หนึ่งที่กำลังถูก Disrupted อย่างหนัก และการผลิตอาหาร การผลิตพลังงานและการผลิตวัตถุดิบอุตสาหกรรมจากภาคเกษตร ยังไงก็ต้องเปลี่ยนมากมายนับจากนี้… คำถามคือ

ชุมชนจะวิวัฒน์ต่อไปอย่างไร?

แลกเปลี่ยนพูดคุยในไลน์ @reder ได้ครับ… โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่กำลังมองหาการพัฒนาจากชุมชนเกษตรกรรมไปเป็นชุมชนพาณิชยกรรม… ยินดีแลกเปลี่ยนพูดคุยครับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Food preservation

บันทึกย่อ… แนวทางแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นสินค้า #SaturdaySME

SMEs สินค้าเกษตรแปรรูป… ถือเป็นวาระใหญ่เรื่องหนึ่ง ที่ทุกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ต่างหาทางผลักดันกันมานาน ชัดเจนที่สุดก็คงเป็นกรณีการเกิดคำว่า OTOP ขึ้นในประเทศไทยสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อ พันตำรวจโท ทักษิน ชินวัตร ที่มีดาวเด่นอย่าง อาจารย์สมคิด… ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ โดยมีลูกศิษย์อย่าง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ติดตามช่วยงานมาตั้งแต่คราวนั้น

Line OA Plus

LINE OA Plus… New E-Commerce Platform

ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Line ประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาเจาะลึกกลุ่มธุรกิจเฉพาะสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของ  LINE ในกลุ่มค้าปลีกและช้อปปิ้ง ที่ทาง LINE พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวก้าวเข้าสู่ Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์และครบวงจร

กล่องอาหารจากชานอ้อย #FridayForFuture 

ปี 2548 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ บรรจุภัณฑ์อาหารชานอ้อยแบรนด์ Gracz  ซึ่งเป็นแบรนด์บรรจุภัณฑ์ชานอ้อยรายแรกของไทย นพ.วีรฉัตร กิตติรัตน์ไพบูลย์ ผู้ก่อตั้ง ได้มองเห็นปัญหาของบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งที่ใช้อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะกล่องโฟม ที่มีข้อเสียคือ มีสารเคมีปนเปื้อน ที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ และที่สำคัญทำลายสิ่งแวดล้อม

Consumer Protection

คำและข้อความต้องห้ามในการโฆษณาอาหาร #RederSMEs

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564… เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522