Competitors Monitoring… ส่องคู่แข่งเอาไว้ #SaturdaysStrategy

Strategy

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมากที่สุดแนวทางหนึ่งก็คือ การเกาะติดความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และ คู่เปรียบเทียบ โดยเป็นการเกาะติดในระดับวิเคราะห์เจาะลึกดูอย่างละเอียด… โดยเฉพาะกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นปลายทางของการทำธุรกิจจนในขั้น “ได้รับผลตอบแทน และ กำไร” โดยมีลูกค้าตัวจริงของคู่แข่ง… เป็นเป้าหมายช่วงชิงเพื่อพลิกมาเป็นผลตอบแทน และ กำไรของฝ่ายตน

ในปัจจุบัน… การวิเคราะห์การแข่งขันจึงกลายเป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมทางธุรกิจ และ การตลาดของธุรกิจ เพื่อทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์เชิงคุณภาพได้แม่นยำมากขึ้น เพราะในขณะที่ทำการวิเคราะห์คู่แข่ง… ธุรกิจจะเห็นภาพเป้าหมายที่กำลังมองหาค่อนข้างชัด… ทั้งภาพที่คู่แข่งมี และ ภาพที่คู่แข่งไม่มี หรือ บกพร่องอยู่

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า… การเฝ้ามอง หรือ Monitor คู่แข่ง เป็นคนละประเด็นกับการขโมยไอเดีย โดยเฉพาะการเฝ้ามอง และ ติดตามขั้นวิเคราะห์เพื่อเปิดดูจุดแข็ง และ จุดอ่อนของคู่แข่ง… และนำมาพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในทุกมิติ

ประเด็นก็คือ… เมื่อธุรกิจสนใจคู่แข่งอย่างจริงจัง นั่นหมายถึงชุดความคิด หรือ Mindset ของธุรกิจได้เข้าสู่การคิดเชิงกลยุทธ์ไปครึ่งทางแล้ว… ที่เหลือจากนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่อง “ข้อมูลของคู่แข่ง” ที่ธุรกิจต้องการ “เชื่อมั่นขึ้นไปอีก” ทั้งเป้าหมาย ทิศทาง และ รายละเอียด

ข่าวดีก็คือ ธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในโลกออนไลน์ที่ข้อมูลของคู่แข่งหาไม่ยาก… ถ้ารู้วิธีหา และ หาอย่างถูกวิธี และ ต่อไปนี้คือคำแนะนำในการเกาะติดคู่แข่ง เพื่อเจาะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจากคู่แข่ง หรือ คู่เปรียบเทียบโดยตรงครับ…

  1. Attend Professional Conferences หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัมมนากับมืออาชีพในสายธุรกิจ… ซึ่งจะได้เห็นความเคลื่อนไหว และ กลยุทธ์ของธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง และ การวิเคราะห์ต่างๆ อย่างมาก… ซึ่งในงานประชุมสัมมนาใหญ่ๆ หรือ การออกร้านในงานแสดงสินค้าซึ่งเป็นที่สุดในสายวิชาชีพของธุรกิจ… ข้อมูลธุรกิจมากมายของคู่แข่งและคู่เปรียบเทียบมักจะมีแจกฟรี รวมทั้ง Customers Persona ด้วย
  2. Analyze Industry Reports หรือ วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง… ข้อมูลการวิเคราะห์ หรือ งานวิจัยทางธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกัน และ ที่เกี่ยวข้องกัน มักจะมีขายโดยสำนักวิจัยทางเศรษฐกิจ และ งานวิจัยธุรกิจ หรือ แม้แต่งานวิจัยจากสถาบันการเงินใหญ่ๆ ซึ่งข้อมูลจริงๆ มักไม่ฟรี… แต่หลายกรณีก็สามารถหาได้จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทมหาชนที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนด… ซึ่งธุรกิจที่บริหารงานแบบมืออาชีพทั่วโลก ต่างพึ่งพาข้อมูลวิเคราะห์ จากงานวิจัยทางธุรกิจ และ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งสิ้น
  3. Analyze Competitor’s Website and SEO Strategy หรือ วิเคราะห์เวบไซต์คู่แข่ง และ วิเคราะห์กลยุทธ์การทำ SEO ของคู่แข่ง… การเกาะติดข้อมูลคู่แข่งบนเวบไซต์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการหา SEO Keyword ของคู่แข่งให้เจอ เพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์ออนไลน์ และ การตลาดออนไลน์ของคู่แข่ง… ซึ่งธุรกิจที่บริหารงานแบบมืออาชีพทั่วโลก ต่างเปิดหู เปิดตา และ เปิดใจวิเคราะห์ SEO ของคู่แข่งอย่างจริงจัง ถึงขั้นจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทำรายงานการติดตามเป็นรายไตรมาสก็มี
  4. Define Competitor’s Social Media Marketing Strengths and Weaknesses หรือ ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนด้าน Social Media Marketing ของคู่แข่ง… ซึ่งช่องทางโซเชียลมีเดียถือเป็น “การออกสื่อสาธารณะ” เพื่อตรงเข้าหากลุ่มเป้าหมายใน Social Media ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง เท่าๆ กับที่คู่แข่งเคลื่อนไหวใน Social Media… ซึ่งธุรกิจที่บริหารงานแบบมืออาชีพทั่วโลก ต่างก็ใช้ข้อมูล Realtime ของคู่แข่งจาก Social Media มาปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจ “อยู่ในเวทีการแข่งขันเสมอ”
  5. Analyze Competitor’s Content Marketing Strategy หรือ วิเคราะห์กลยุทธ์ Content Marketing ของคู่แข่ง… ซึ่ง Contents และ Target Audience ของคู่แข่งที่ประสบความสำเร็จ ก็คือกลยุทธ์ที่ผ่านการพิสูจน์ว่าใช้ได้ผลมาแล้ว… ธุรกิจที่บริหารงานแบบมืออาชีพทั่วโลก ต่างก็วิเคราะห์ Content Marketing ของคู่แข่งเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึง Target Audience ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการ Contents ที่ดึงดูดมากกว่า
  6. Conduct a Survey The Competitor’s Customers, Suppliers, and Employees หรือ สำรวจและเก็บข้อมูลเชิงลึกของทั้งลูกค้า ซัพพลายเออร์ และ พนักงานของคู่แข่ง… ในกรณีที่การจับตา และ วิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีรายละเอียดที่เป็นส่วนสำคัญต่อเป้าหมายความสำเร็จยังไม่ครบถ้วน… ธุรกิจอาจจะต้องใช้บริการ Outsource เพื่อทำข้อมูลสำรวจโดยตรงจากทั้งลูกค้าของคู่แข่ง หรือ ซัพพลายเออร์ของคู่แข่ง หรือ พนักงานของคู่แข่งโดยตรง
  7. Hire Competitor Candidates and Employees หรือ จ้างคนของคู่แข่ง และ จ้างคนที่คู่แข่งอยากจ้าง… โดยส่วนใหญ่จะศึกษาจากประกาศรับสมัครงาน และ ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของคู่แข่ง โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลในตำแหน่งสำคัญๆ ของคู่แข่ง ซึ่งเป็น “กำลังหลักของความสำเร็จ” ในมิติที่ธุรกิจกำลังต้องการ… ธุรกิจที่บริหารงานแบบมืออาชีพทั่วโลก ต่างก็ทำ “Headhunter Recruitment” เพื่อให้ได้ “ตัวจริง เก่งจริง” มาเก็บไว้กับตัวมากกว่าจะปล่อยไว้กับคู่แข่ง ถึงแม้จะต้องคิดหนักเรื่องอัตราค่าจ้าง… แต่ถ้าช่วยให้การแข่งขันได้เปรียบขึ้น หรือ สูสีขึ้นก็ถือว่าสุดคุ้ม

หลักที่ผมเชื่อว่าสำคัญจะมีประมาณนี้… แต่ก็ตัดสรุปเอามาฝากได้เพียงคร่าวๆ กลางๆ และขออภัยที่ไม่มีรายละเอียด หรือ ตัวอย่าง หรือ กรณีศึกษามาฝาก… สำหรับท่านที่สนใจเฉพาะเจาะจงและจริงจังสามารถ Ad Line จาก QR Code ท้ายบทความทักเข้ามาถามไถ่ดูได้ครับ… การทำ Competitors Monitoring บางรูปแบบผมก็รับดูแลให้ลูกอยู่ก่อนในบางมิติบ้างเหมือนกัน… สนใจก็สอบถามพูดคุยกันก่อนได้

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

F Grade

CLA+/CWRA+… เครื่องมือวัดผลการศึกษาของ Q2L และ Game Based Learning

กรณีศึกษาจาก Quest to Learn หรือ Q2L ได้รับการับรองว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของที่นี่ เป็นนักคิดเสรีไม่ติดกรอบ หรือเป็น Independent Thinkers… มีวิจารณญาณและเหตุผลในหลักคิด หรือ Critical Thinking and Reasoning Skills รวมทั้ง ขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรต่อแนวทางแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือ Creative Solutions to Complex Problems… แปลว่าเข้าเกณฑ์ Critical Thinking เต็มๆ ทั้งๆ ที่เด็กโรงเรียนนี้เรียนแบบรู้สึกเหมือนเล่นตลอดช่วงชั้น

Onshore Wind Farms

Gansu Wind Farm และ Vortex Bladeless… จากแรงลมสู่พลังงานไฟฟ้า #FridaysForFuture

การบริหารพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลเมืองต่างๆ ในจีนส่วนใหญ่ ยังเห็นชอบที่จะซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินอยู่ โดยเฉพาะเขตมณฑลทางเหนือของจีนที่มีเหมืองถ่านหินของตัวเอง รวมทั้งมณฑลก่านซูด้วย… ความพยายามในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนจากรัฐบาลกลางของจีน จึงถูกถ่วง และ บิดเบือนสารพัดลูกเล่น จนนักสิ่งแวดล้อมบางส่วนมองว่า… รัฐบาลกลางของจีนเองก็สร้างภาพไปตามน้ำเหมือนกัน และ ไม่ได้จริงจังจะจัดการอะไรกับถ่านหินที่ขุดขาย และ เผาใช้กันอยู่ทั่วแผ่นดินจีน จนค่าฝุ่นละอองทั่วประเทศจีนสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี

butterfly

Collecting and Shaping for VESPA Mindset… รวบรวมและเรียบเรียง

การออกแบบการเรียนรู้ผ่าน VESPA Model… ตำราหรือความรู้ที่อยู่ในรูปของสื่อ จะไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนที่ต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ ไกลกว่าการได้เรียนเพื่อรู้และเข้าใจ แต่ผลลัพธ์ขั้นประยุกต์หรือขั้นบูรณาการ ไปจนถึงขั้นเติมจินตนาการ ถือว่าเกินขอบเขตของผู้สอน ที่จะเอื้อมมือเข้าไปส่งมอบปรับแต่งความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนได้… เว้นแต่ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนก้าวข้ามความรู้ความเข้าใจของตัวผู้เรียนเอง ให้สามารถรวบรวมความรู้หลายๆ อย่างมาประกอบกันเป็นผลลัพธ์ใหม่…

VUCA World

VUCA World… ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ

ในช่วงปลายของยุคสงครามเย็น ทีมที่ปรึกษากองทัพสหรัฐ 2 คนคือ Warren Bennis และ Burt Nanus ได้เสนอกรอบทฤษฎีเพื่ออธิบายสถานการณ์ความวุ่นวายยุ่งยากซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง ในสถานการณ์การเมืองโลกช่วงปี 1980 ปลายๆ ที่จักรวรรดิโซเวียตใกล้ล่มสลายและความวุ่นวายในอัฟกานิสถานและอิรักกำลังปะทุ