Computer Vision… คอมพิวเตอร์วิทัศน์ #DeepTechKnowledge

ในกลไกการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI หรือ Artificial Intelligence ซึ่งเป็นกลไกการประมวลผล “ข้อมูลขาเข้า หรือ Input” แบบเดียวกับสมองมนุษย์ที่ประมวลผล “ข้อมูลขาเข้า” จากสิ่งที่ได้เห็น–ได้ยิน–ได้กลิ่น–ได้รส–ได้สัมผัส… โดยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เองก็จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลขาเข้าจากอุปกรณ์ที่สามารถป้อนข้อมูลต้นให้ระบบประมวลผลของ AI ด้วยสิ่งที่ได้เห็น–ได้ยิน–ได้กลิ่น–ได้รส และ ได้สัมผัสไม่ต่างกัน… เพียงแต่เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเพิ่งมาถึงการประมวลผลด้วยสิ่งที่ AI เห็น และ สิ่งที่ AI ได้ยินเท่านั้น ที่ถึงขั้น “เชื่อมั่นได้” ว่าเห็นแล้วตีความถูก และ ได้ยินแล้วเข้าใจถูก โดยผิดพลาดน้อยใกล้ศูนย์จนแทบจะไม่ต้องกังวล

กล่าวเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่รับข้อมูลขาเข้าเป็น “สิ่งที่เห็น” ที่ถูกเรียกวิทยาการสาขานี้ในระดับสากลว่า “Computer Vision หรือ คอมพิวเตอร์วิทัศน์” ซึ่งก็คือเทคโนโลยีการตีความภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวที่คอมพิวเตอร์ได้จากกล้องที่เชื่อมต่อเข้ามาทางฝั่งข้อมูลขาเข้า หรือ Input โดยมีเทคโนโลยี AI ที่ถูกเตรียมเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำการประมวลผล และ คืนข้อมูลที่วิเคราะห์ หรือ ตีความเสร็จแล้วออกมา

ข้อมูลจาก Intel ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ถือสิทธิบัตรด้านฮาร์ดแวร์ AI และ ฮาร์ดแวร์ฝังตัวในอุปกรณ์ Edge และ IoT มากมายชี้ว่า… คอมพิวเตอร์วิทัศน์เป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแบบลำดับ โดยรวมเอาอุปกรณ์กล้องและเทคโนโลยีการถ่ายภาพทุกรูปแบบ… ทั้งการถ่ายภาพด้วยแสง และ การถ่ายภาพด้วยคลื่นทุกย่านความถี่ รวมทั้งการถ่ายภาพด้วยรังสี ซึ่งจะส่งต่อไปประมวลผลเบื้องต้นที่ Cloud Computing และหรือ EDGE Computing… ก่อนจะส่งไปให้ Software AI และหรือ Hardware AI อย่างเช่น Vision Processing Unit หรือ VPU ดำเนินการประมวลผลขั้นสูงเพื่อตีความข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำที่สุด ก่อนจะส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ตามกลไกของระบบ…

หลักการทำงานของ Computer Vision โดยหลักๆ จะเป็นการจดจำส่วนต่างๆ บนภาพทั้งแบบแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ และ รวบรวมองค์ประกอบระดับ Pixel ทั้งภาพ… เพื่อเปรียบเทียบกับภาพอื่นๆ ที่ระบบรู้จัก หรือ จำได้ หรือ ถูกสอนไว้ โดยใช้ “โครงข่ายประสาทเทียม หรือ Artificial Neural Networks หรือ ANN” ซึ่งเป็นอัลกอริทึมชั้นสูงในการเปรียบเทียบ และ จัดลำดับข้อมูลก่อนจะตีความ หรือ วิเคราะห์ออกมาให้ถูกต้อง… โดยเฉพาะการวิเคราะห์และตีความภาพเคลื่อนไหว และ ภาพเรียลไทม์ที่สิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ล้วนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแทบจะหาอะไรหยุดนิ่งจริงได้ยาก


อย่างไรก็ตาม… ถึงแม้เทคโนโลยี Computer Vision หรือ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ที่มนุษย์พัฒนาใช้อยู่ในปัจจุบันจะก้าวหน้ามาถึงจุดที่มนุษย์เชื่อถือ และ ไว้วางใจได้มากแล้วในปัจจุบัน… แต่ในทางเทคนิคยังถือว่ามนุษย์แค่เริ่มต้นรู้จัก และ ใช้งาน Computer Vision อย่างจริงจังเท่านั้น… เพราะโดยข้อเท็จจริงที่ดำเนินอยู่ ส่วนใหญ่ยังถูกใช้งานในระดับลองผิดลองถูก และ เรียนรู้จาก “ของจริง” เป็นส่วนใหญ่… ถึงแม้หลักการและความเชื่อของคนที่รู้จักเทคโนโลยี AI ดีพอจะยอมรับและเชื่อมั่นเทคโนโลยีนี้เต็มร้อยไปแล้ว แต่ข้อด้อย และ ประเด็นอ่อนไหวก็ยังปรากฏเป็นปัญหาอยู่อีกมาก… คนที่รู้จักเทคโนโลยี AI ดีพอต่างจึงยังกังวล และ หาทางแก้ไขปรับปรุงข้อด้อย และ ประเด็นอ่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น… ปัญหาการลวง หรือ การอำพรางข้อมูลโดยเจตนาเพื่อให้ Computer Vision และ AI ตีความผิด… ซึ่งก็ต้องหาทางไม่ให้ AI ทำอะไรผิดพลาดแบบตื้นเขินกันต่อไปอีกมาก

ข้อมูลลึกๆ ละเอียดๆ หรือ ข้อมูลทางเทคนิคลึกซึ้งยังไม่พูดถึงครับ… แต่ถ้าท่านสนใจ Computer Vision และ AI ระดับอุตสากรรม และ เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน หรือ ใช้พัฒนาระบบ หรือ แอพด้วย Computer Vision และ AI สำหรับทุกๆ วัตถุประสงค์… ทักผมเป็นการส่วนตัวทาง Line ID: dr.thum ครับ!

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

One reply on “Computer Vision… คอมพิวเตอร์วิทัศน์ #DeepTechKnowledge”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts