Connectivism Learning Theory… เชื่อมโยงการเรียนรู้บนโลกกว้าง

Connectivism

Connectivism Learning Theory หรือ ทฤษฎีเชื่อมโยงการเรียนรู้ ถือเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ หรือ การถ่ายทอดความรู้ผ่านโครงข่ายข้อมูลข่าวสารหลักๆ โดยเฉพาะโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นโดย “ผู้เรียนเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ที่ต้องการด้วยตัวเอง ทั้งที่อยู่ในรูปของสื่อการเรียน หรือ เชื่อมโยงสื่อสารกับแหล่งข้อมูลอื่น หรือ ผู้สอนโดยตรงบนโครงข่าย” ก็ได้

ในทางปฏิบัติ… Connectivism Learning Theory เป็นกรอบทฤษฎีเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือหรือแพล็ตฟอร์มตั้งแต่ Web Browser… Search Engine… WIKI… Forum และแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดีย… รวมทั้ง MOOC หรือ Massive Open Online Courses ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักเทคโนโลยีการศึกษาทั่วโลก… และมีส่วนสำคัญต่อ “การเพิ่มช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ” ได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

Connectivism ถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของทฤษฎีการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 3 แนวทาง คือ การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม หรือ Behaviorism… การเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญา หรือ Cognitivism และ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือ Constructivism… ซึ่งมีปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดการที่องค์ความรู้ถูกปิดกั้นในหลายๆ บริบท… 

Connectivism หรือ Connectivism Learning Theory จึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลเพื่อยุคดิจิทัล โดยมีความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต และ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ถูกเสริมต่อยอดทฤษฎีการเรียนรู้เก่าแก่ภายใต้ความเชื่อที่ว่า… องค์ความรู้และการเรียนรู้จะมีการไหลจนกระทบและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา…

Stephen Downes จาก National Research Council Canada ได้ตีพิมพ์ผลงานชื่อ Connectivism and Connective Knowledge: Essays on meaning and learning networks…  พร้อมๆ กับ George Siemens ก็ได้ตีพิมพ์ผลงานชื่อ Connectivism: Learning as Network Creation ในปี 2005 ใกล้เคียงกัน และถือเป็นเอกสารอ้างอิงหลักในกรอบ Connectivism

ผมยืนยันเอกสารอ้างอิงหลักไว้แบบนี้เพราะ… งานเผยแพร่ของนักการศึกษาไทยที่ค้นเจอส่วนใหญ่ กล่าวอ้างเชื่อมโยงเลื่อนลอยจนหาเทคโนโลยีในบริบทไม่พบมากมาย และผมของดวิพากษ์วิจารย์กรณีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการพาดพิงที่ไม่เหมาะสม… เอาเป็นว่า

ถ้าท่านประสงค์จะพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษา อ้างอิง Connectivism หรือ Connectivism Learning Theory… ผมขอให้ท่านศึกษาบริบทในทฤษฎีจากเอกสารต้นฉบับของ George Siemens และ Stephen Downes เป็นหลัก… ซึ่งผมคิดว่า การปฏิรูปการศึกษาบนบริบทดิจิทัลในโอกาสต่อไป จะได้ติดล่มโครงสร้างเก่าแก่น้อยกว่า โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารต้นฉบับทั้งสองเล่ม มาเป็นเหตุผลให้ “การปรับวางองค์ประกอบในโครงสร้างเก่าแก่บางบริบท ออกจากเส้นทางปฏิรูปได้มีเหตุผลขึ้น”

โดยส่วนตัวอยากเห็น “การปฏิรูปการศึกษาของชาติ เข้าสู่ระบบการศึกษาบนแพลตฟอร์มดิจิทัล และ เทคโนโลยีการศึกษา หรือ EdTech” ไปเร็วๆ  ถึงแม้ความเห็นส่วนตัวยังมองว่า… เร็วเกินไปที่จะยกให้ Connectivism Learning Theory ให้เป็นทฤษฎีฐานในการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะการมาถึงของเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับคลื่นไฟฟ้าสมองโดยตรงอย่าง Neuralink… ซึ่งอาจจะทำให้การเรียนรู้สามารถ Copy/Paste ไปเลยก็ได้ในอนาคต

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Data Wharehouse

ข้อมูลกับภาวะผู้นำ… มีไว้ ใช้เป็น ก็เห็นค่า

ปัญหาและอุปสรรค์ของการใช้ข้อมูลระดับองค์กร มักจะมาจาก “ความไม่พร้อมของบุคลากร” โดยเฉพาะผู้นำระดับกลาง หรือ Middle Management ที่ถูกดันมาทำงานด้าน Data ทั้งๆ ที่ไม่เชี่ยวชาญ… ซึ่งถ้าประกอบเข้ากับ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ หรือ Data Analytics ที่ “คลุมครือเกาะกระแสมากกว่าจะเกาะแก่นองค์กร” โดยผู้นำระดับสูงที่ส่วนใหญ่ “ยังเชื่อกึ๋นกับเก๋า” ของตัวเอง มากกว่าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว

5 เทคนิคการทำ PowerPoint ให้ใครๆ ก็ WOW!

หากพูดในฐานะคนเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและวิพากษ์สื่อ eLearning มาก่อน… เรียนตามตรงว่าไม่อยากเห็นสไลด์ที่เปิดมาก็เจอ… มักง่าย… ทักษะน้อย… และลบหลู่ผู้ชม จนเกินงาม… เพราะท้ายที่สุดแล้ว งานจากท่านจะหมายถึงตัวตนท่านนั่นเอง

Driverless Cars

ADAS ระบบรถไร้คนขับพร้อมใช้ และเชื่อใจได้เมื่ออยู่บนท้องถนน

ADAS Services มีระบบที่ชื่อว่า Intellias ที่จะช่วยอัพเดทข้อมูลการขับขี่ และแผนที่นำทางความละเอียดสูง กับระบบ ADAS ในรถคันอื่นๆ โดย Intellias อ้างว่าพวกเขาซุ่มพัฒนาแผนที่ดิจิตอล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้าง Location Based Services และระบบทำนายสภาพถนนและการจราจร เพื่อให้ ADAS ในรถแต่ละคัน สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด อ้างอิงตำแหน่งบน GPS และแผนที่ รวมทั้งเซนเซอร์จากรถคันอื่นๆ ในบริเวณ เพื่อช่วยประมวลผลความเร็วที่ตอบสนองต่อสภาพถนนและการจราจรอย่างสมบูรณ์

Strategic Planing

Mintzberg’s 5Ps of Strategy… พื้นฐานกลยุทธ์ 5Ps

กลยุทธ์จะถูกกำหนดภายใต้ฉากทัศน์ หรือ Scenario ชุดหนึ่ง ที่มองเห็นปัจจัยและตัวแปรตาม Scenario นั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุด… เมื่อถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แผนกลยุทธ์ที่ถูกคิดและเตรียมไว้อย่างดี ส่วนใหญ่ จึงมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเรื่องประหลาดใจให้เจอน้อยมาก… ในขณะที่แผนกลยุทธ์หรือแผนรับมือปัญหาซับซ้อนอ่อนไหว หรือแผนเอาชนะความท้าทายที่กำหนดด้วย “ฉากทัศน์ที่บกพร่อง” ก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนเข้าบ้านผีสิงบนรถไฟเหาะตีลังกาในความมืดตอนอาหารเป็นพิษก็มี