Contextual Targeting Strategies… กลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายตามบริบท #SaturdayStrategy

ตั้งแต่กฏหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งมีเนื้อหาเป็นสากลในทำนองเดียวกันทั่วโลก ที่กำหนดกติกาอย่างเข้มงวดกับการบันทึก และ นำใช้ข้อมูลดิจิทัลของบุคคลในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้คำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งก็คือ Users หรือ ผู้ใช้… โดยเฉพาะ “ผู้ใช้ทั่วไป” ที่นักกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด หาทางดึงดูดทุกทางเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็น “ลูกค้า” ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ยุค Internet 1.5 ที่เวบไซต์สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ทั้งโดยตรง และ โดยอ้อม… ก่อนจะพัฒนามาสู่ยุค Internet 2.0 หรือ ยุคโซเชียลมีเดียที่ “ผู้ใช้ หรือ Users” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจผ่านโมเดลโฆษณาออนไลน์ที่สามารถ “ตอบสนองผู้ใช้” ด้วยข้อมูลจากผู้ใช้เองหลายรูปแบบ เช่นกรณีการใช้คุกกี้ รวมทั้งกรณีการใช้ระบบสมาชิก เพื่อใช้ติดตามตัวตน และ นำใช้ในทางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างหลากหลาย

นับตั้งแต่ยุค Internet 2.0 หรือ ยุคโซเชียลมีเดียเป็นต้นมานี่เอง ที่รูปแบบโฆษณาออนไลน์มีการใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาตามประวัติการเข้าชม และ ใช้ข้อมูล Demographics ของผู้ใช้ เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ดิจิทัล และ การตลาดออนไลน์แม่นยำ และ ให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจดีขึ้น… แต่กฏหมาย PDPA และ เป้าหมายความสำเร็จถัดไปของนักกลยุทธ์การตลาด ซึ่งต้องการผลลัพธ์ทางธุรกิจดียิ่งขึ้นกว่าการใช้คุกกี้ และ ข้อมูลพื้นๆ อย่าง Demographics ของผู้ใช้มาขับเคลื่อน… การพูดถึง Contextual Marketing หรือ การตลาดเชิงบริบท… ซึ่งเป็นการตลาดแบบ Realtime ที่กำหนดเป้าหมายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านบริบทของผู้ใช้… โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์แบบบุคคล กับ บุคคลต่อลูกค้า ซึ่งต่างฝ่ายจะยินดีคงความสัมพันธ์จนสามารถสร้างความไว้วางใจ และ แลกเปลี่ยนส่งมอบคุณค่าให้กันได้อีกนาน

ในทางเทคนิค… Contextual Marketing หรือ การตลาดเชิงบริบท ซึ่งสื่อสารกับเป้าหมายด้วยความใส่ใจต่อบริบทโดยรอบของลูกค้า ณ เวลานั้น… โดยธุรกิจ และ แบรนด์จะปรับแต่งการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงรอบตัวลูกค้า เช่น ลูกค้าตั้งค่าภาษาบนมือถือเป็นภาษาไทยก็ยิงโฆษณาพากษ์ภาษษไทยให้… ลูกค้าเข้าเวบไซต์มาด้วยแท็บเล็ต ก็ต้องเตรียมเวบไซต์ให้ตอบสนองกับขนาดหน้าจอแท็บเล็ตของลูกค้า เป็นต้น… การทำ Contextual Marketing  และ การใช้ Contextual Strategies ในทางเทคนิคจึงสำคัญที่ให้ความสำคัญกับ Realtime Data หรือ ข้อมูลจริงจากผู้ใช้ หรือ ข้อมูลแวดล้อมลูกค้าในขณะนั้น เช่น… ภาษาที่ใช้… สภาพอากาศ… ช่องทางการสื่อสาร… สถานที่… ประวัติย้อนหลัง… อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ… ช่วงเวลา เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาปรึกษาเอเจนซี่โฆษณาออนไลน์ หรือ พันธมิตรกลยุทธ์ทางธุรกิจของท่านดูครับ… เพราะต้องออกแบบกลยุทธ์อิงบริบทจริงที่ต้องเฉพาะเจาะจงมากพอสมควร และ ส่วนใหญ่มักจะต้องลองผิดลองถูก และ ปรับแต่งกลยุทธ์ตามหน้างานจริงกันหลายรอบ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts