COP 27… เวทีสนทนาถึงภาวะโลกรวนครั้งล่าสุด #FridaysForFuture

การประชุม COP27 เป็นการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 27 โดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2022 ที่เมือง Sharm El Sheikh หรือ ชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ โดยนานาชาติต่างเข้าร่วมหารือกันเพื่อหาทางบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการแก้ไข “ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change” อย่างเท่าเทียม

ประเด็นก็คือ… ภาวะโลกรวนได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลก โดยแสดงออกทั้งในรูปแบบของการเกิดโรคที่ทำให้สูญเงินจำนวนมากบ่อยครั้งขึ้น อันเป็นความเสี่ยงทางสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้นจากอุณหภูมิในแต่ละวันที่พุ่งสูงขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมาอีกมากมาย

ผลกระทบจากภาวะโลกรวนที่มนุษย์ต่างประสบอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการที่โลกร้อนขึ้น 1.1 องศาเซสเซียส และผลกระทบเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นตราบเท่าที่โลกยังร้อนขึ้น… นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สมาชิกองค์การสหประชาชาติเกือบ 200 ประเทศตกลงกันในปี 2015 เพื่อทำให้โลกไม่ร้อนขึ้นเกินกว่า 2 องศาเซสเซียส โดยมีเป้าหมายพึงปรารถนาในการจำกัดอุณหภูมิให้เพิ่มไม่เกิน 1.5 องศาเซสเซียส

อย่างไรก็ตาม รายงานช่องว่างการปล่อยก๊าซฉบับล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Emissions Gap Report ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงว่า… สิ่งที่มนุษย์ทำตอนนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มไม่เกินกว่า 2.4–2.6 องศาเซสเซียสเมื่อสิ้นศตวรรษที่จะถึงนี้เท่านั้น ซึ่งนับว่ายังมีช่องว่างอย่างมากระหว่างเป้าหมายพึงปรารถนาในการควบคุมอุณหภูมิโลก และ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับประเทศไทย… รัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้มอบนโยบายสำหรับคณะผู้แทนไทยเพื่อใช้เป็นกรอบท่าทีเจรจาในการประชุม COP27 โดยยืนยันว่าไทยจะสนับสนุนการเจรจาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาคมโลก และ คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับอย่างยั่งยืน     

นอกจากนั้นยังยืนยันถึงการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change ภายใต้กรอบที่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และ หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละภาคี และ สนับสนุนให้ประเทศที่พัฒนาแล้วมีบทบาทนำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และ ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ และประเทศไทยตั้งใจจะร่วมกับภาคีอื่นตามความตกลงปารีส

รายละเอียดจากเวที่ COP 27th Conference Of The Parties (COP) โดย UNFCCC มีแง่มุมมากมายให้พูดถึงได้ไม่จบ… แต่พูดไปพูดมาก็วนๆ เป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ และ อำนาจต่อรอง… ซึ่งท่าที กับ เอกสาร กับ การเจรจาต่อรองจริงยังเป็นคนละเรื่องเดียวกันเป็นส่วนใหญ่… ถึงจะพัฒนาไปไม่ได้มาก แต่ก็น่าดีใจที่ทุกประเทศต่างก็ใส่ใจเข้าร่วม

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts