Creative and Innovation Skills

Creative and Innovation Skills… ทักษะสร้างสรรค์ และ บ่มเพาะนวัตกรรม #ExtremeLeadership

ความคิดสร้างสรรค์ และ แนวคิดนวัตกรรมถือเป็นความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์แนวทางเดียวที่ถูกมองว่า… เป็นโอกาสที่จะทำให้การแข่งขัน และ ความท้าทายต่อปัญหาอุปสรรค ถูกจัดการอย่างเบ็ดเสร็จในแนวทางเดียวเพื่อเข้าถึงเป้าหมายใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่เกี่ยงว่าเป้าหมายนั้นจะยาก และ ซับซ้อนแค่ไหน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้… หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจในการจัดอันดับตาม ดัชนี GTCI หรือ Global Talent Competitiveness Index ซึ่งเป็นความพยายามในการวัดประเมินและเปรียบเทียบ “ทุนมนุษย์ หรือ Human Capital” โดยพิจารณาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประเทศ เชื่อมโยงกับ “ความสามารถในการแข่งขัน” โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลในระดับผู้นำขององค์กรจากภาครัฐ ภาควิชาการ และ ภาคอุตสาหกรรม… ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 120 ประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน

ประเด็นก็คือ… Talents หรือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง หรือ คนเก่งขององค์กรได้กลายเป็นเป้าหมายแรก ในการนำองค์กรออกจาก “กับดักการเติบโต” ซึ่งต้องการทั้งความคิดสร้างสรรค์ และ แนวคิดนวัตกรรม… เพื่อเปิดเป้าหมายและแนวทางใหม่ 

แต่การเปลี่ยนแปลงเพื่อออกจาก “กับดักการเติบโต” ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ แนวคิดนวัตกรรมนั้น… ผู้นำจำเป็นต้องใช้ทักษะสร้างสรรค์ และ ทักษะนวัตกรรมในการจัดการผลลัพธ์ที่ต่างออกไปจากแนวทางคุ้นเคยเดิม หรือ ต่างออกไปจากความสำเร็จดั้งเดิมที่เคยเป็นมาให้ได้ก่อน

การให้ราคา หรือ การเห็นคุณค่าของ Talents สำหรับผู้นำในองค์กรยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จใหม่… จึงสำคัญที่ “ทักษะสร้างสรรค์ และ ทักษะนวัตกรรม” ในตัวผู้นำเอง ที่จำเป็นจะต้องใช้ทักษะทั้งสองอย่างมาสร้างสภาพแวดล้อมให้ “ความคิดสร้างสรรค์ และ แนวคิดนวัตกรรม” ได้เกิด และ เติบโตภายใต้การนำ

ประเด็นความคิดสร้างสรรค์ และ แนวคิดนวัตกรรมในองค์กรที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องยากนั้น… แท้จริงแล้วคนส่วนใหญ่มักจะขาดความเข้าใจในการ “บ่มเพาะ” ความคิดสร้างสรรค์ และ แนวคิดนวัตกรรมให้กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ หรือ สร้างเป็นนวัตกรรมมากกว่า… โดยเฉพาะผู้นำ หรือ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่ขาดความสามารถในจัดเตรียม Innovative Solution หรือ โซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะไอเดียจากใครบางคน ให้กลายเป็นเป้าหมายของทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง… ซึ่งก็มีแต่ผู้นำเท่านั้นที่จะทำหน้าที่จัดเตรียม Innovative Solution และ มอบหมายภาระที่มีในไอเดียทั้งหมดให้ทีมไปช่วยกัน

องค์กรไหน หรือ ทีมไหนที่อยากได้นวัตกรรม หรือต้องการแค่เพียงความคิดสร้างสรรค์เพื่ออะไรก็แล้วแต่… ขั้นตอนการเกิดของ “ไอเดียสร้างสรรค์ หรือ ไอเดียนวัตกรรม” มักไม่ใช่เรื่องยากลำบาก… แต่การบ่มเพาะไอเดียเพื่อให้กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ หรือ ให้เป็นนวัตกรรมนั้น… ไม่ง่าย

เว้นแต่ผู้นำจะมีทักษะเชิงสร้างสรรค์ และ มีทักษะ “การตัดสินใจแบบนวัตกร” อยู่กับตัวก่อนอื่น!

References…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published.