Creative Leadership

Leader Hand

ผู้นำและภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นสองคำที่สามารถแยกอธิบายจากกันก็พอได้ เพราะคำว่า “ผู้นำ” จะหมายถึงคนหรือบุคคล ในขณะที่ “ภาวะผู้นำ” เป็นพฤติกรรมของผู้นำอีกทีหนึ่ง… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร พฤติกรรมผู้นำ หรือ ภาวะผู้นำนั่นเองที่สร้างผู้นำ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับตำแหน่งหรือหัวโขน

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ ในโลกของการงานยุคใหม่ซึ่งคนตั้งแต่ 2 คนต้องมารวมกันเพื่อสะสางกิจธุระร่วมกัน มักจะต้องการการนำในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทีมหรือกลุ่มสามารถสะสางกิจธุระร่วมกันได้ยางลุล่วง… ด้วยดี

การนำอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ภาวะผู้นำที่สร้างสรรค์จึงเป็นที่ต้องการของทีมหรือกลุ่ม เพื่อให้กิจธุระที่ต้องทำร่วมกันผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นดีงาม ได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยม มีทางเลือกมากมาย ร่วมกันสะสางกิจธุระอย่างมีความสุข และข้ามผ่านปัญหาเชิงรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย

ก่อนอื่นเรียนก่อนว่า… บทความตอนนี้ไม่ได้เขียนขึ้นอ้างอิงทฤษฎีผู้นำ และเขียนถึงนิยามความหมายและอะไรอีกหลายอย่างตามหลักวิชา ซึ่งผมคิดว่ามีผู้เผยแพร่หลักการภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Leadership อยู่มากมายโดยทั่วไปแล้ว… แต่บทความตอนนี้อยากจะพูดถึงภาวะผู้นำ หรืออีกนัยหนึ่งคือพฤติกรรมการนำอย่างสร้างสรรค์ ที่คนหรือกลุ่มคนซึ่งมารวมกันเพื่อสะสางกิจธุระช่วยกันสร้างสรรค์ แล้วช่วยกันสร้างสรรค์ทางเลือกหลากหลาย เพื่อทำให้กิจธุระสำเร็จเสร็จสิ้นไปตามวัตถุประสงค์หนึ่งๆ

แต่ความคาดหวัง “การนำระดับ Creative Leadership” ในปัจจุบัน ต้องการพฤติกรรมของผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างและตระหนักต่อปัญหาต่างๆ ที่สามารถนำพากลุ่มหรือทีมและองค์กร “ใช้ปัญหาเป็นหนทางสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนในเชิงโครงสร้างบนความอ่อนไหวที่สะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลง”

เวบไซต์ thnk.org ได้เผยแพร่งานเขียนของ Mark Vernooij และ Robert Wolfe ไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2014 ระบุถึงความสามารถของการนำอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้น… ผู้นำที่มีภาวะผู้นำอย่างสร้างสรรค์ หรือ Creative Leadership จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 3 ประเด็นหลักคือ

  1. The world is changing หรือ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่
  2. Business is changing หรือ ธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่
  3. People are changing หรือ ผู้คนกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่

ประเด็นก็คือ… ผู้นำที่มี Creative Leadership ในตัวจะตามทันการเปลี่ยนแปลง… แต่ที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็คือ “การตามทันการเปลี่ยนแปลง” เป็นคนละประเด็นกับ “การเปลี่ยนตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลง…” ซึ่งหลายกรณีของ “การตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง ก็เพื่อจะได้รู้ทันว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยน”

… อ่านซ้ำช้าๆ หลายๆ รอบน๊ะครับถ้าพารากราฟข้างบนทำให้งง!!!

อีกประเด็นก็คือ… อะไรก็แล้วแต่ที่มีคำว่า Creative ผูกติดหน้าติดหลังอยู่… ให้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นว่าเป็นคำชี้แนะให้หาทางจัดการกิจธุระหรือปัญหาให้เจอหลายๆ ตัวเลือกหรือแนวทาง… ก่อนเลือกทางและทำตามทางที่เลือก

และอีกอย่างคือ… ผู้นำยุคสร้างสรรค์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ จะหาทางให้ทีมได้สร้างผลงานขั้นยิ่งยวด แทนการใช้ทีมทั้งหมด มาหนุนสร้างผลงานขั้นยิ่งยวดของผู้นำคนเดียวครับ…

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Famous Blue Raincoat

Famous Blue Raincoat… รักสามเส้า ความตายและชายในเสื้อคลุมกันฝนสีฟ้า

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา… ผมขับรถคนเก่าที่มีเพียง “เสียง” จากวิทยุ Alpine กับลำโพง Hertz ติดรถเท่านั้นที่เสียงน่าฟังหน่อย นอกนั้นก็เสียงล้อ เสียงลม เสียงเครื่อง เสียงท่อไอเสียและเสียงเล็กเสียงน้อยจนบรรยายไม่ไหว… เสียงเพลงจากเครื่องเสียงติดรถขั้นพื้นฐาน จึงเป็นการผ่อนคลายเดียวระหว่างปีนดอยขุนตาลออกจากเชียงใหม่… โดยมี Playlist ที่ผมได้มาแบบเทาเข้มๆ ตามปะสาเพลงคลาสสิคหายากแต่ค้นเจอง่ายในอินเตอร์เน็ต…  เป็นเพลงจาก YouTuber ช่องหนึ่งที่ผมติดตาม ซึ่งมีการนำเพลงหลายๆ เพลงมาตัดต่อเป็น Long Playlist

Critical Thinking Skill

วิจารณญาณ… กลไกและความสำคัญต่อการคิดวิเคราะห์ #MetaSkills

รอยต่อระหว่างทักษะความรู้และสติปัญญา จนถึงขั้นการตัดสินใจและนำใช้ข้อสรุปหรือแนวทางการตัดสินใจ หรือที่เรียกว่า “ขั้นตอนการใช้วิจารณญาณ” จนนำไปสู่การลงมือทำอะไรต่อจากนั้นก็ตามแต่ โดยธรรมชาติของขั้นตอนไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่ไหน รายละเอียดปลีกย่อยภายในของการใช้วิจารณญาณจะเป็น “กระบวนการคิดวิเคราะห์ หรือ กระบวนการคิดด้วยวิจารณญาณ หรือ Critical Thinking” นั่นเอง

LX Design

Learning Experience Design… การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า… นับจากนี้ไปเราจะไม่สามารถหยุดเรียนรู้ได้แล้วอย่างชัดเจน และนอกจากหยุดไม่ได้แล้ว เรายังต้องเรียนรู้ให้มาก ใช้เวลาให้น้อยและประยุกต์ใช้ให้เป็น

Thai Geographical Indication

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์… เครื่องหมายแสดงสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา #RederSMEs

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่มาจาก แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ผู้เป็นเจ้าของจึงไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด… แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการในพื้นที่ หรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างสิทธิ์ใช้เป็นกลุ่มโดยอ้างอิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นสำคัญ… เช่น ส้มโอนครชัยศรี หรือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งคนนครชัยศรี หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายส้มโอจากนครชัยศรี สามารถถือสิทธิ์ใช้คำว่านครชัยศรีในการโฆษณาและขายส้มโอ เหมือนข้าวสารบรรจุถุงที่ผลิตจากข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ก็สามารถใช้คำว่าทุ่งกุลาร้องไห้ในผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งหมดจากแหล่งนี้ได้