Creative Leadership

Leader Hand

ผู้นำและภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นสองคำที่สามารถแยกอธิบายจากกันก็พอได้ เพราะคำว่า “ผู้นำ” จะหมายถึงคนหรือบุคคล ในขณะที่ “ภาวะผู้นำ” เป็นพฤติกรรมของผู้นำอีกทีหนึ่ง… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร พฤติกรรมผู้นำ หรือ ภาวะผู้นำนั่นเองที่สร้างผู้นำ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับตำแหน่งหรือหัวโขน

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ ในโลกของการงานยุคใหม่ซึ่งคนตั้งแต่ 2 คนต้องมารวมกันเพื่อสะสางกิจธุระร่วมกัน มักจะต้องการการนำในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทีมหรือกลุ่มสามารถสะสางกิจธุระร่วมกันได้ยางลุล่วง… ด้วยดี

การนำอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ภาวะผู้นำที่สร้างสรรค์จึงเป็นที่ต้องการของทีมหรือกลุ่ม เพื่อให้กิจธุระที่ต้องทำร่วมกันผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นดีงาม ได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยม มีทางเลือกมากมาย ร่วมกันสะสางกิจธุระอย่างมีความสุข และข้ามผ่านปัญหาเชิงรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย

ก่อนอื่นเรียนก่อนว่า… บทความตอนนี้ไม่ได้เขียนขึ้นอ้างอิงทฤษฎีผู้นำ และเขียนถึงนิยามความหมายและอะไรอีกหลายอย่างตามหลักวิชา ซึ่งผมคิดว่ามีผู้เผยแพร่หลักการภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Leadership อยู่มากมายโดยทั่วไปแล้ว… แต่บทความตอนนี้อยากจะพูดถึงภาวะผู้นำ หรืออีกนัยหนึ่งคือพฤติกรรมการนำอย่างสร้างสรรค์ ที่คนหรือกลุ่มคนซึ่งมารวมกันเพื่อสะสางกิจธุระช่วยกันสร้างสรรค์ แล้วช่วยกันสร้างสรรค์ทางเลือกหลากหลาย เพื่อทำให้กิจธุระสำเร็จเสร็จสิ้นไปตามวัตถุประสงค์หนึ่งๆ

แต่ความคาดหวัง “การนำระดับ Creative Leadership” ในปัจจุบัน ต้องการพฤติกรรมของผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างและตระหนักต่อปัญหาต่างๆ ที่สามารถนำพากลุ่มหรือทีมและองค์กร “ใช้ปัญหาเป็นหนทางสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนในเชิงโครงสร้างบนความอ่อนไหวที่สะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลง”

เวบไซต์ thnk.org ได้เผยแพร่งานเขียนของ Mark Vernooij และ Robert Wolfe ไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2014 ระบุถึงความสามารถของการนำอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้น… ผู้นำที่มีภาวะผู้นำอย่างสร้างสรรค์ หรือ Creative Leadership จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 3 ประเด็นหลักคือ

  1. The world is changing หรือ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่
  2. Business is changing หรือ ธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่
  3. People are changing หรือ ผู้คนกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่

ประเด็นก็คือ… ผู้นำที่มี Creative Leadership ในตัวจะตามทันการเปลี่ยนแปลง… แต่ที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็คือ “การตามทันการเปลี่ยนแปลง” เป็นคนละประเด็นกับ “การเปลี่ยนตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลง…” ซึ่งหลายกรณีของ “การตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง ก็เพื่อจะได้รู้ทันว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยน”

… อ่านซ้ำช้าๆ หลายๆ รอบน๊ะครับถ้าพารากราฟข้างบนทำให้งง!!!

อีกประเด็นก็คือ… อะไรก็แล้วแต่ที่มีคำว่า Creative ผูกติดหน้าติดหลังอยู่… ให้ทราบไว้เป็นเบื้องต้นว่าเป็นคำชี้แนะให้หาทางจัดการกิจธุระหรือปัญหาให้เจอหลายๆ ตัวเลือกหรือแนวทาง… ก่อนเลือกทางและทำตามทางที่เลือก

และอีกอย่างคือ… ผู้นำยุคสร้างสรรค์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ จะหาทางให้ทีมได้สร้างผลงานขั้นยิ่งยวด แทนการใช้ทีมทั้งหมด มาหนุนสร้างผลงานขั้นยิ่งยวดของผู้นำคนเดียวครับ…

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Self Directedness

Self-directedness และ Computer Self-efficacy… หลักการออกแบบ Input สำหรับ CBI Design

ส่วนของ Self-directedness มีประเด็นย่อยที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกราว 3 ประเด็นคือ Motivation to Learn หรือ การจูงใจตนให้เรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพของความพยายามในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่… ประเด็นที่สองคือ Metacognitive Skills หรือ ทักษะขั้นอภิปัญญา ที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจและควบคุมประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยกลไกทางสมองอันทรงพลัง… นอกจากนั้นยังมี Metacognitive Competence หรือ สมรรถนะขั้นอภิปัญญา หรือความสามารถในการเปรียบเทียบ แยกแยะ ความรู้กับประสบการณ์การเรียนรู้ และ ปรับปรุงหรือยกระดับกระบวนการของการเรียนรู้… และประเด็นที่สามคือ Locus of Control ซึ่งเป็นความเชื่อในตนเองว่าสามารถการควบคุมผลลัพธ์โดยแรงขับภายในและภายนอกของตน

degree certificate online

The Andragogical Process Model for Learning… 8 ขั้นตอนเตรียมสอนผู้ใหญ่

หลักสำคัญในขั้นตอนการนำใช้ทฤษฎี Andragogy ที่แตกต่างชัดเจนคือ Andragogical Instructors หรือครูอาจารย์แบบการศึกษาผู้ใหญ่ ต้อง “Prepares in advance a set of procedures for involving the learners and other relevant parties in a process involving these elements หรือ ต้องจัดเตรียม “ชุดขั้นตอน” ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนล่วงหน้า และจัดเตรียมองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับชุดขั้นตอนที่ถูกเตรียมให้พร้อม”

Bank Loan

สินเชื่อฟื้นฟู ดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีเพื่อ SMEs #RederSMEs

สินเชื่อฟื้นฟู เปิดกว้างคุณสมบัติบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กู้ได้ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ กำหนดวงเงินขอสินเชื่อต่อราย สำหรับลูกค้าเดิม ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคาร ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หรือ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า… หากเคยได้รับวงเงิน Soft Loan เดิมตามตามพระราชกำหนดการให้นับรวมด้วย… โดยไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขอสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

StarTram

StarTram #FutureTransportation

โครงการอวกาศที่สุดโต่งและเหลือเชื่ออีกแนวคิดหนึ่งมีชื่อว่า StarTram ซึ่งเป็นแนวคิดการปล่อยจรวดขึ้นอวกาศแบบการยิงกระสุนปืนใหญ่ โดยมีเทคโนโลยี Maglev หรือ  Magnetic Levitation หรือ แม่เหล็กลอยตัว ซึ่งถูกใช้ออกแบบ  Maglev Train หรือ รถไฟแม็กเลฟ ใช้งานจริงได้อยู่แล้วในปัจจุบัน เป็นระบบขับเคลื่อนกระสวยอวกาศ หรือ Space Shuttle ขึ้นสู่วงโคจรชั้น LEO หรือ Low Earth Orbit เป็นอย่างน้อย