Creative Strategy… เครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จระยะยาว #SaturdayStrategy

Creative Strategy

ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity ถือเป็นเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารชั้นสูง ที่มีไว้เพื่อนเปลี่ยนมุมมองการรับสารของเป้าหมาย ให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ หรือ Connected ระหว่างแบรนด์หรือธุรกิจ เข้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยมี “ความสำเร็จระยะยาวแลกเปลี่ยนกันระหว่างแบรนด์กับลูกค้า”

แบรนด์หรือธุรกิจที่เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารด้วยมุมมองอันสร้างสรรค์ จึงประสบความสำเร็จให้เห็นมานาน และถือเป็นเคล็ดลับความสำเร็จอย่างหนึ่งของแบรนด์หรือธุรกิจ ที่มีทรัพยากรให้ “ความคิดสร้างสรรค์” ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงให้เกิด “ความสำเร็จระยะยาว”

ในทางเทคนิค… การพาแบรนด์หรือธุรกิจมาใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” จะเป็นการพัฒนาแผนธุรกิจแบบมุ่งเป้าหมายการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ยังหมายถึง “แผนกลยุทธ์” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารทางการตลาดให้ใหม่กว่าเดิม… พิเศษกว่าเดิม หรือ แตกต่างไปจากเดิมและอะไรอื่นๆ อีกมากที่ตรงเข้าหา… ความสำเร็จระยะยาวที่แบรนด์หรือธุรกิจ สามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม

ส่วนในทางปฏิบัติ… แบรนด์หรือธุรกิจส่วนใหญ่จะพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์… การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งมักจะถูกประดิษฐ์ประดอยร้อยเรียงขึ้น ด้วยมุมมองและความหมายที่ต่างออกไปจากมุมมองและความหมายเดิม

งานค้นคว้าตีพิมพ์เรื่อง Creative Strategy: A Management Perspective โดย Charles F. Frazer ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ

คำถามคือ… ถ้าสนใจจะใช้ Creative Strategy ควรต้องทำอะไรและอย่างไร?

โดยส่วนตัวเชื่อว่า… ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีกรอบ หรือแม้แต่ขั้นตอนหรือองค์ประกอบมาแจกแจงแบ่งปันได้ชัดเจน… จริงอยู่ว่า ถ้าท่าน Google ด้วยคำว่า Creative Strategy ก็สามารถพบคำแนะนำมากมาย ที่บอกท่านได้ว่าควรทำหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้าง… ผมเองก็ค้นเจอและยอมรับว่า ทุกคำแนะนำล้วนมีประโยชน์และเห็นภาพการเตรียมแผนด้วยกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์กันทั้งสิ้น

แต่ในโลกความจริง… แบรนด์หรือธุรกิจมักไม่ได้มีบริบทเหมือนกัน จนสามารถใช้สูตรสำเร็จเดียวกันก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกัน… ซึ่งถ้าสูตรสำเร็จเดียวกันให้ผลลัพธ์เหมือนกันได้ สูตรสำเร็จนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพความคิดสร้างสรรค์แล้ว

โดยส่วนตัวจึงมองการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค Goal Oriented และ Customers Focused มากกว่า… ส่วนการออกแบบก็แค่กลับไปดูบริบทกับ Goal หรือเป้าหมายแล้วเติมความคิดสร้างสรรค์ใส่ช่องว่างระหว่างบริบทกับ Goal ให้สามารถ Connect บริบทของลูกค้าเข้ากับแบรนด์หรือธุรกิจให้ว๊าวที่สุด

แค่นั้น!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Excess Food & Food Waste,

Excess Food and Food Waste… อาหารส่วนเกินและขยะอาหาร #FridaysForFuture

ทั่วโลกมีขยะอาหาร หรือ Food Waste ถูกทิ้งประมาณ 1 ใน 3 หรือ กว่าร้อยละ 30 จากจำนวนทั้งหมดที่ถูกผลิตขึ้นบริโภคในแต่ละวัน หรือ รวมกันประมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี จำนวนอาหารที่ถูกทิ้งที่ว่านี้ นับเป็นปริมาณที่มากพอสำหรับประชากรในทวีปแอฟริกาบริโภคได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

product-reviews

ริวิวเชิงบวกจากลูกค้าตัวจริง คือคำโฆษณาที่ยิ่งใหญ่

รายงานวิจัยทางการตลาดส่วนใหญ่ยังให้ผลลัพธ์ตรงกันว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการจากรีวิวที่พวกเขาอ่าน ถ้าธุรกิจหรือแบรนด์ได้รับรีวิวเชิงบวกจากลูกค้า ก็เท่ากับยอดขายที่เพิ่มขึ้นแน่นอน… ประเด็นก็คือ ทำอย่างไรถึงจะได้รีวิวดีๆ จากลูกค้า? เพราะนั่นหมายถึง การทำให้ลูกค้าลุกขึ้นมาช่วยทำการตลาดให้กับธุรกิจ… ต่อไปนี้คือคำแนะนำ 5 แนวทางเพื่อให้ได้รีวิวดีๆ ให้ธุรกิจหรือแบรนด์ของเรา

Contents Marketing

Contents Marketing For SMEs… พื้นฐานการสื่อสารการตลาดแบบเนื้อหาเป็นสื่อสำหรับเอสเอ็มอี #RederSMEs

คุณค่า และ เวลา ที่จะทุ่มเทให้กับการ “ผลิต Contents” ก็คือทำเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง การเตรียมผลิต Contents ซึ่งชัดเจนแล้วว่าเป็นสื่อเพื่อการสื่อสารทางการตลาด จึงต้องเริ่มต้นที่การทำความรู้จักกับเป้าหมาย หรือที่นักการตลาดเรียกว่า Target Audience หรือ กลุ่มเป้าหมายที่อยากให้เห็นสื่อ… ซึ่งธุรกิจ แบรนด์ และ สินค้าหรือบริการ จำเป็นต้องแหลมคมในการวิเคราะห์ Target Audience…

Book tablet

Edtech Failures Model… ความล้มเหลวของเทคโนโลยีทางการศึกษา #ReDucation

โมเดล EdTech ที่หวังกำไรจากระบบการศึกษาสำหรับช่วงวัยเยาว์ถึงวัยรุ่นเกือบทั้งหมดล้มเหลวเละเทะ ที่ไม่ชัดเจนว่าล้มเหลวก็ไม่อาจบอกใครได้ว่าประสบความสำเร็จ… ส่วน EdTech ในระดับโมเดลบริการจากรัฐ เท่าที่ผมมีข้อมูลในมือตอนนี้ต่างก็ไม่มีชัดเจนโดดเด่นจากที่ไหนในโลก แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา… ส่วนโมเดล EdTech ที่พอจะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จจะเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาผู้ใหญ่เพื่อ Reskill / Upskill มากกว่า