Creative Strategy… เครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จระยะยาว #SaturdayStrategy

Creative Strategy

ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity ถือเป็นเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารชั้นสูง ที่มีไว้เพื่อนเปลี่ยนมุมมองการรับสารของเป้าหมาย ให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ หรือ Connected ระหว่างแบรนด์หรือธุรกิจ เข้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยมี “ความสำเร็จระยะยาวแลกเปลี่ยนกันระหว่างแบรนด์กับลูกค้า”

แบรนด์หรือธุรกิจที่เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารด้วยมุมมองอันสร้างสรรค์ จึงประสบความสำเร็จให้เห็นมานาน และถือเป็นเคล็ดลับความสำเร็จอย่างหนึ่งของแบรนด์หรือธุรกิจ ที่มีทรัพยากรให้ “ความคิดสร้างสรรค์” ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงให้เกิด “ความสำเร็จระยะยาว”

ในทางเทคนิค… การพาแบรนด์หรือธุรกิจมาใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” จะเป็นการพัฒนาแผนธุรกิจแบบมุ่งเป้าหมายการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ยังหมายถึง “แผนกลยุทธ์” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารทางการตลาดให้ใหม่กว่าเดิม… พิเศษกว่าเดิม หรือ แตกต่างไปจากเดิมและอะไรอื่นๆ อีกมากที่ตรงเข้าหา… ความสำเร็จระยะยาวที่แบรนด์หรือธุรกิจ สามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม

ส่วนในทางปฏิบัติ… แบรนด์หรือธุรกิจส่วนใหญ่จะพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานโฆษณาประชาสัมพันธ์… การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งรูปแบบการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งมักจะถูกประดิษฐ์ประดอยร้อยเรียงขึ้น ด้วยมุมมองและความหมายที่ต่างออกไปจากมุมมองและความหมายเดิม

งานค้นคว้าตีพิมพ์เรื่อง Creative Strategy: A Management Perspective โดย Charles F. Frazer ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ

คำถามคือ… ถ้าสนใจจะใช้ Creative Strategy ควรต้องทำอะไรและอย่างไร?

โดยส่วนตัวเชื่อว่า… ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีกรอบ หรือแม้แต่ขั้นตอนหรือองค์ประกอบมาแจกแจงแบ่งปันได้ชัดเจน… จริงอยู่ว่า ถ้าท่าน Google ด้วยคำว่า Creative Strategy ก็สามารถพบคำแนะนำมากมาย ที่บอกท่านได้ว่าควรทำหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้าง… ผมเองก็ค้นเจอและยอมรับว่า ทุกคำแนะนำล้วนมีประโยชน์และเห็นภาพการเตรียมแผนด้วยกลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์กันทั้งสิ้น

แต่ในโลกความจริง… แบรนด์หรือธุรกิจมักไม่ได้มีบริบทเหมือนกัน จนสามารถใช้สูตรสำเร็จเดียวกันก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกัน… ซึ่งถ้าสูตรสำเร็จเดียวกันให้ผลลัพธ์เหมือนกันได้ สูตรสำเร็จนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพความคิดสร้างสรรค์แล้ว

โดยส่วนตัวจึงมองการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค Goal Oriented และ Customers Focused มากกว่า… ส่วนการออกแบบก็แค่กลับไปดูบริบทกับ Goal หรือเป้าหมายแล้วเติมความคิดสร้างสรรค์ใส่ช่องว่างระหว่างบริบทกับ Goal ให้สามารถ Connect บริบทของลูกค้าเข้ากับแบรนด์หรือธุรกิจให้ว๊าวที่สุด

แค่นั้น!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนวดและสปา

จากตัวเลขอัตราการเติบโตของธุรกิจสปาในไทยราว 8% ต่อปี ที่ SCBEIC หรือศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่า ขยายตัวจากระดับ 3 หมื่นล้านบาทในปี 2013 มาอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2015 สูงเป็นอันดับที่ 16 ของโลก และ เป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย… บวกกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเดิม และภาพพจน์ด้านการจัดการวิกฤตโรคระบาดได้ดียิ่งของประเทศไทย ทำให้ธุรกิจด้านสุขภาพในประเทศไทยทุกมิติ ฉายแววโดดเด่นอวดชาวโลก… โดยเฉพาะธุรกิจสาย Wellness ที่เน้นบริการฟื้นฟูเยียวยา ก่อนต้องใช้ยาหาหมอและผ่าตัด

Team Building

Team Building… สร้างทีมอย่างไรไม่ให้อ่อนซ้อม

Team Building เป็นเหมือนการเตรียมทีมกีฬา ที่สมาชิกทีมจะเป็นเหมือน “ผู้เล่นตำแหน่งต่างๆ” ซึ่งกิจกรรมหลักที่ทำให้คนหลายๆ คนมารวมตัวกันเป็นทีม ก็เพื่อซักซ้อมหรือฝึกซ้อมร่วมกัน ที่สมาชิกทีมต่าง “ต้องเข้าใจ” วัตถุประสงค์ของการมาทำงานร่วมกันก่อนอื่น…

MOF Digital Platform… กระทรวงการคลังบน Blockchain

“กระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน บริหารทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ตรวจสอบธุรกรรมข้อมูลของประเทศและยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างระบบงานของหน่วยงานในสังกัด จึงผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับจัดเก็บและตรวจสอบธุรกรรมข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นกระทรวงแรกของประเทศในการนำบล็อกเชนมาใช้ในหน่วยงานต่างๆของกระทรวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ”

The 4 Pillars of Change

Pivot Pillars of Change… เสาหลักสำคัญในการเปลี่ยนแปลง #ExtremeLeadership

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปถือเป็นเรื่องธรรมดาระดับ “สัจจธรรม” ที่เกิดกับทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมชาติ… แต่การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อ “บริหารความเสี่ยง” ถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาจนปล่อยให้อะไรๆ เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้แน่ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกินระดับธรรมดาโดยทั่วไป จะไม่สามารถประเมิน “สถานการณ์ลำดับถัดไปได้อย่างชัดเจน” ซึ่งหลายกรณีเข้าข่ายมืดมนจนน่ากลัวก็มี