Creative Thinking… คิดอย่างไรให้สร้างสรรค์

Problem Solving

ผมได้ข้อความจากเพื่อนเก่าที่ติดตามงานเขียนบน Reder.red มาอย่างต่อเนื่อง ขอให้เขียนถึงการคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Thinking… ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเชื่อมาตลอดว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการเชื่อมโยง “หลายสิ่งอย่าง” บนความสัมพันธ์โดยธรรมชาติของ “หลายสิ่งอย่าง” ที่คนคิดสร้างสรรค์หาเจอรูปแบบความสัมพันธ์ที่หลากหลาย

แต่โดยความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาละตินคำว่า Creo ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า To Create หรือ  To Make หรือความหมายในภาษาไทยว่า สร้าง หรือ ทำให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ที่ผลักดันพูดคุยส่งเสริมกันส่วนใหญ่จึงพูดถึง สร้าง หรือ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งคำว่า “สิ่งใหม่” ในนิยามการคิดสร้างสรรค์นี่เอง ได้กลายเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับการตีความของ “เจ้าของความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสังคมและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับ “สิ่งใหม่” ที่เกิดขึ้น… การนิยามความใหม่ในแนวทางคิดสร้างสรรค์ จึงมีขอบเขตที่ใช้เป็นแนวทางอธิบายไว้บนแง่มุมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
 2. สิ่งประดิษฐ์ที่อาจปรากฏอยู่ที่อื่น แต่มีผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยอิสระ
 3. การคิดวิธีดำเนินการใหม่
 4. ปรับกระบวนการผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่แตกต่างออกไป
 5. คิดวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหา
 6. เปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น

ส่วนคำถามที่ว่า… มีสูตรเชื่อมโยง “หลายสิ่งอย่างเข้าหากันจนกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์” ได้อย่างไร?

แนวทางความคิดสร้างสรรค์ที่ผูกขึ้นผ่านการเชื่อมโยงหลายสิ่ง เพื่อให้ได้… แนวคิดที่เป็นไปได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งทางเลือกใหม่ๆ หรืออย่างน้อยก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเดิม

งานตีพิมพ์หัวข้อ Creative Problem Solving (CPS Version 6.1™) A Contemporary Framework for Managing Change ของ Donald J. Treffinger, Scott Isaksen และ K. Brian Dorval ยังคงอ้างอิงกรอบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการหาทางจัดการปัญหาซึ่งเคยเผยแพร่ผ่านหนังสือชื่อ Creative Problem Solving: The Basic Course ซึ่ง Scott G. Isaksen และ Donald J. Treffinger พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 1985… ซึ่งมีหลักการและเครื่องมือว่าด้วย  CPS หรือ Creative Problem Solving ที่ว่าประกอบด้วยการค้นหา 6 แนวทางดังต่อไปนี้คือ

 1. Mess Finding หรือ ค้นหาจากข้อบกพร่อง
 2. Data Finding หรือ ค้นหาจากข้อมูล
 3. Problem Finding หรือ ค้นหาจากปัญหา
 4. Idea Finding หรือ ค้นหาจากแนวคิดหลากหลาย
 5. Solution Finding หรือ ค้นหาจากแนวทางจัดการรอบด้าน
 6. Acceptance Finding หรือ ค้นหาจากข้อสรุปที่ยอมรับได้

ขออนุญาตตัดจบตอนนี้เท่านี้ก่อนครับ… เพราะยังมีแง่มุมเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากมายให้พูดถึง และยืนยันว่าจะนำแง่มุมทั้งหมดที่ว่า… มากล่าวถึงและรวบรวมไว้แบ่งปันต่อไป

โปรดติดตามและติชมได้ตามอัธยาศัยครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Attention Learner

Types of Attention… ระดับความสนใจใฝ่เรียน

ความสนใจและจดจ่อต่อการศึกษาเรียนรู้ หรือที่แวดวงการศึกษานิยมใช้คำว่า “ความสนใจใฝ่เรียน หรือ Attention” ที่มักจะหมายถึง ภาวะจดจ่ออย่างมีสติและสมาธิในเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ได้ผลการถ่ายทอดความรู้ ที่วัดความรู้จากผู้เรียนได้โดยตรง ว่าเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไรเมื่อเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

3 Great Pyramid

SCQA Methods, Barbara Minto และ McKinsey & Company

Barbara Minto ใช้เทคนิค SCQA ถ่ายทอดเรื่องราวและนำเสนอข้อมูลงานวิจัยมาตั้งแต่เธอทำงานให้ McKinsey & Company หลังจบ MBA จาก Harvard Business School ในยุคที่ชั้นเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ฮาร์วาด ไม่ปลื้มนักศึกษาสุภาพสตรีเท่าไหร่… Barbara Minto เริ่มงานแรกหลังเรียนจบปริญญาโทกับ McKinsey & Company

Pepper Humanoid

Pepper… The Humanoid and Programmable Robot

SoftBank Robotics เป็นเครือข่ายธุรกิจของอาณาจักร Softbank ของมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นสายเลือดเกาหลีนาม Masayoshi Son ที่วงการ Startup ระดับโลกนับถือในวิสัยทัศน์และกึ๋นมากที่สุดคนหนึ่ง… และ Softbank Robotics ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนที่เป็นหน้าเป็นตาของอาณาจักร Softbank ที่มุ่งเป้าการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเหลือมนุษย์ที่เรียกว่า Humanoid

บ้านไร่ ไออรุณ

บ้านไร่ไออรุณ… กรณีศึกษาฟาร์มสเตย์สู้โควิด #REDER SMEs

ในขณะที่ จังวัดระนองเองก็ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงในวิกฤตรอบสอง ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอยู่แล้ว และที่สำคัญ รัฐบาลไม่ได้มีประกาศให้ปิดกิจการลงชั่วคราว ทำให้มาตรการความช่วยเหลือการเยียวยาต่างๆ เช่น ประกันสังคม การพักชำระหนี้ จึงไม่มีออกมาเหมือนกับรอบแรก… สิ่งที่ทำได้ตอนนี้จึงเหลือเพียง ต้องช่วยเหลือตัวเอง