Data Driven Decision Making… ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูล

ถ้าเรารู้ว่า… พรุ่งนี้ฝนจะตก ออกจากบ้านพรุ่งนี้ต้องเตรียมร่มไปด้วยแน่ๆ… หมอประจำตัวเห็นค่าน้ำตาลในเลือดเกินค่าปกติมามาก หมอก็คงทั้งขู่ทั้งปลอบให้ควบคุมอาหาร หรือแม้แต่นาฬิกานับระยะทางที่ใส่วิ่งเตือนว่าเราวิ่งครบตามที่ต้องการแล้วน๊ะ เราก็คงชะลอเท้าลงและเดินวอร์มต่ออีกหน่อยก็เลิกวิ่งเพื่อไปทำธุระอื่นต่อ

ในชีวิตจริง… ทุกๆ กิจกรรมล้วนเริ่มต้นที่ตัดสินใจเริ่ม และหยุดลงเมื่อตัดสินใจจะหยุด ข้อเท็จจริงที่บอกว่า  สมองคนเราฟังก์ชั่นข้อมูลมากมายเพื่อเสนอการตัดสินใจให้เจ้าของสมองสนองตอบตามการตัดสินใจนั้น ซึ่งหมายความว่า การตัดสินใจเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลมาสรุปเป็นเหตุเป็นผลแทบจะทุกกรณี ทั้งโดยธรรมชาติและโดยความพยายาม หรือ ทั้งที่รู้ว่ามีการตัดสินใจและไม่รู้ตัวว่าได้เกิดการตัดสินใจไปแล้ว

แน่นอนว่า… เมื่ออธิบายในมุมมองนี้จะหมายถึง สมองคนเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสังเคราะห์เป็นคำตอบ หรือ สังเคราะห์เป็นการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง และการมาถึงของยุคดิจิทัลอันมีข้อมูลมากมายมหาศาล ถูกป้อนเข้าสู่การรับรู้ของสมอง เพื่อให้สมองวิเคราะห์และสรุปเป็นคำตอบ… 

ปัญหาก็คือ ข้อสรุปหรือคำตอบที่ได้หลายกรณีและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนั้น สมองทำการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ตั้งแต่ข้อมูลผิดๆ… ข้อมูลน้อยเกินไป หรือแม้แต่ข้อมูลมากเกินไปบ้างก็เป็นปัญหาผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้หมด

โดยปกติ การพูดถึงข้อมูลส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่เรื่องทางธุรกิจหรือการตัดสินใจที่ซับซ้อนจนบางครั้งรู้สึกว่า… การใช้ข้อมูลไม่ได้ง่าย ทั้งๆ ที่โดยธรรมชาติแล้วสมองของเราใช้ข้อมูลขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราตลอดเวลา

เวบไซต์ Master of Science in Management ของ Ohio University ได้เผยแพร่เอกสารชื่อ 5 Essentials for Implementing Data-Driven Decision-Making เป็นบทความชี้แนะแนวทางการใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ และก็มีข้อชี้แนะที่น่าสนใจแต่ก็ดูจะไม่เหมาะกับคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจข้อมูลที่ว่านั้นเท่าไหร่… และยังมีเวบไซต์อีกมากที่แนะนำการใช้ข้อมูลขั้นเทคนิคจนดูเหมือนยากสำหรับหลายๆ คน

โดยส่วนตัวผมมองว่า… การใช้ข้อมูลขับเคลื่อนผลักดันการตัดสินใจเพื่อธุรกิจ ก็เป็น Mindset เดียวกันกับการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการตัดสินใจเรื่องส่วนตัว โดยการฝึกใช้ข้อมูลตัดสินใจเรื่องส่วนตัวให้เป็นนิสัย เหมือนการใช้ข้อมูลจาก weather.com มาเตรียมตัวเพื่อรับมือกับฝนฟ้าแทนการแหงนมองก้อนเมฆแล้วใช้ความรู้สึกวัดเอาดิบๆ ตรงนั้น… และนิสัยการใช้ข้อมูลเป็นของคนๆ นั้น ย่อมสามารถนำทักษะไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์แนวทางอื่นๆ แบบไหนอีกก็ได้

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ การฝึกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ สำคัญกับทักษะในอนาคต หรือทักษะในศตวรรษที่ 21 และโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนำให้ฝึกกับเรื่องเล็กๆ ที่เกี่ยวกับตัวเองจนเป็นนิสัย ก่อนจะเอาข้อมูลไปใช้ช่วยตัดสินใจเรื่องยากๆ ซึ่งหลายครั้ง จำเป็นต้องพึ่งคอมพิวเตอร์ ่รวมทั้งใช้ขั้นตอนทางเทคนิคช่วยกรองและจัดการข้อมูลให้เราก่อนชั้นหนึ่ง

Data Driven Decision Making หรือ DDDM จึงเป็นการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ยากและใช้เวลามากกว่า ซึ่งตรงข้ามกับการใช้สัญชาตญาณการสังเกตหรือการคาดเดา… แต่คุณค่าของการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและการวิเคราะห์หรือการตีความด้วย ซึ่งการใช้ DDDM จนได้คุณค่าสูงสุด จะทำให้ความผิดพลาดในการวางแผนใดๆ ต่ำลงที่สุดได้ด้วย

อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่า… การใช้ DDDM หรือใช้ข้อมูลช่วยตัดสินใจในชีวิตประจำวันโดยไม่เว้นแม้เป็นเรื่องส่วนตัว เป็น Mindset เดียวกันกับการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ… เพียงแต่การใช้ในเรื่องส่วนตัวและชีวิตประจำวัน อาจจะไม่มีความซับซ้อนของข้อมูลเท่ากับกรณีการใช้ทางธุรกิจ และหลายๆ กรณีก็มีข้อมูลที่วิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากข้อมูลที่ซับซ้อนให้บริการพร้อมใช้แล้ว… กรณีข้อมูลพยากรณ์อากาศ… ข้อมูลสภาพการจราจร… ข้อมูลจำนวนคิวที่รอโต๊ะของร้านอาหารที่อยากไปกิน และข้อมูลอื่นๆ อีกมากที่เพียงแต่ค้นๆ เอาในมือถือ ก็จะมีข้อมูลช่วยลดความผิดพลาดได้เยอะ… และยังได้ฝึกการใช้ข้อมูลให้คุ้นเคยจนเป็นนิสัยอีกด้วย

ส่วนเทคนิคการฝึกที่อยากแนะนำก็คือ… ตั้งคำถาม แล้วไปหาข้อมูลที่ดีที่สุด ครบที่สุดและเชื่อถือได้ที่สุดมาตอบ… เท่านั้นเอง

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Thai Geographical Indication

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์… เครื่องหมายแสดงสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา #RederSMEs

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่มาจาก แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ผู้เป็นเจ้าของจึงไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด… แต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการในพื้นที่ หรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างสิทธิ์ใช้เป็นกลุ่มโดยอ้างอิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นสำคัญ… เช่น ส้มโอนครชัยศรี หรือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งคนนครชัยศรี หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายส้มโอจากนครชัยศรี สามารถถือสิทธิ์ใช้คำว่านครชัยศรีในการโฆษณาและขายส้มโอ เหมือนข้าวสารบรรจุถุงที่ผลิตจากข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ก็สามารถใช้คำว่าทุ่งกุลาร้องไห้ในผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งหมดจากแหล่งนี้ได้

Fork Road

การตัดสินใจแบบ Doing The Right Things และ Doing The Things Right

สูตรสำเร็จว่าด้วยการตัดสินใจที่ดีงาม หรือ การตัดสินใจให้ประสบความสำเร็จ… จึงถูกทดสอบค้นคว้าจนสามารถบอกได้ว่า ให้ยึดหรือคำนึงถึงตัวชี้วัดทั้ง 2 ส่วนคือ ประสิทธิภาพ หรือ Efficiency และ ประสิทธิผล หรือ Effectiveness ซึ่งการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล หรือ Effectiveness จะเป็นตัวชี้ว่า การตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือ Doing The Right Things… ในขณะที่ประสิทธิภาพ หรือ Efficiency จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจนั้น ถูกต้องเหมาะสมแค่ไหน หรือ Doing The Things Right

Green Environment

คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2563

ประเทศไทยมีการผลักดันนโยบายส่งเสริมสนับสนุน Green Supply Chain และ Green Value Chain ผ่าน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรในการดำเนินกิจการ ที่คู้ค้าหรือตลาดเป้าหมาย ระบุไว้ชัดเจนเป็นแนวนโยบาย

Lecture

กิจกรรมสร้างทางเลือกการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนฝ่าวิกฤตโควิด 19… ลองดูหน่อยแล้วค่อยว่ากัน #ReDucation

ประเด็นวิพากษ์ที่น่าสนใจที่สุดในแวดวงการศึกษา จากแคมเปญกิจกรรมสร้างทางเลือกการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองยุค new normal… โดยมี สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ หรือ The Association of Private school Administration for Non Formal Education หรือ APANE สนับสนุนวิทยากร โดยการระดมติวเตอร์ทั่วฟ้าเมืองไทย มาอบรมครูในระบบ สพฐ ระหว่างที่รอเปิดภาคการศึกษา จากภาวะโควิดระบาดรอบเดือนเมษายน–พฤษภาคม ปี 2021… ซึ่งอาจารย์อรรถพล​ อนันตวรสกุล ได้วิพากย์นโยบายนี้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเสนอความเห็นเพิ่มเติมหลายประเด็นผ่าน Facebook ส่วนตัวของอาจารย์