Data Driven

Data Driven Strategy #SaturdayStrategy

ระบบนิเวศทางธุรกิจในปัจจุบันดูเหมือนจะเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลล้านแปด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ Raw Data หรือ ข้อมูลดิบ ต่างสาระเนื้อหา และ ที่มาที่ไป… ไม่ต่างจากหินดิน หรือ แร่ธาตุในธรรมชาติดิบๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์สูงสุดได้น้อย ตัวอย่างกรณีของหินปูนบนภูเขาที่ทุกคนรู้ว่ามีค่า แต่ถ้าไม่ลงทุนทุบเป็นก้อนเล็กๆ จนได้กองใหญ่ๆ หรือ เผาจนกลายเป็นปูนซิเมนต์ ขายเป็นวัสดุก่อสร้าง… หินบนภูเขาก็เป็นหินบนภูเขาไม่ต่างจากข้อมูลดิบที่ไม่ถูกแปรรูป หรือ ไม่ถูกสกัดให้อยู่ในรูปที่มีประโยชน์

โดยข้อเท็จจริงในปัจจุบันมีอยู่ว่า… องค์กร หรือ องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างก็ตื่นตัวและรับรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล หรือ Data กันหมด… ซึ่งการขับเคลื่อนบริบทในการจัดการองค์กรทั้งหมด ต่างก็อยู่และใช้ข้อมูลขับเคลื่อนกลไกต่างๆ กันอยู่ “เกือบจะตลอดเวลา” อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้… ซึ่งที่ไหนต้องใช้ตัวเลขกับเอกสาร และ มีการนำข้อมูลชุดหนึ่งไปใช้ซ้ำ หรือ ดัดแปลงแต่งเติมเป็นข้อมูลเพื่อบริบทใดๆ อยู่เรื่อยไป… จะแปลว่ามีการใช้ข้อมูลขับเคลื่อน หรือ Drive กิจกรรมหรือธุรกรรมโดยปริยายไปแล้ว โดยมีอุปกรณ์ทางดิจิทัล หรือ Devices โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ในกลไกกิจกรรมหรือธุรกรรมเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันการใช้ข้อมูล

ประเด็นสำคัญก็คือ… เทคนิคการใช้ข้อมูลที่ขับเคลื่อนและดำเนินอยู่ เป็นการใช้ข้อมูลดิบๆ ทำงานกันไป หรือว่า ถึงขั้นใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการตัดสินใจในขั้นต่าง และ ลำดับขั้นการจัดการต่างๆ

ถึงตรงนี้หลายท่านที่อยู่ในระดับผู้นำขององค์กรคงตอบได้ไม่ต่างกันหมดว่า… โดยข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้ข้อมูล–ข่าวสารขับเคลื่อนการตัดสินใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไร… เพียงแต่หลายท่านอาจจะยังแยกไม่ออกว่า “ท่านใช้ข้อมูล หรือ ท่านเลือกและคัดกรองข้อมูลมาใช้” กันแน่

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ข้อมูลจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร หรือ ข้อมูลสำคัญต่อแกนธุรกิจ หรือ Core Business ภายใต้การนำของใครก็ตาม… ทั้งหมดถูกใช้อย่างเป็นระบบด้วยประสิทธิภาพสูงพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรอยู่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการ “คัดแยก” เอาแต่ข้อมูลที่สำคัญจำเป็นก่อนอื่น และ ใช้แต่ข้อมูลสำคัญจำเป็นกันทั้งหมดอยู่แล้ว… โดยทิ้งข้อมูลที่ไม่ใช้ หรือ ทิ้งข้อมูลที่สำคัญน้อยกันเป็นธรรมดาไม่ต่างกันหมด… ซึ่งหลายกรณีเป็นข้อมูลที่มักจะติดมากับข้อมูลสำคัญจำเป็นตลอดเวลา… เหมือนดินปนมากับหิน ซึ่งถ้าธุรกิจขายหินของท่านร่อนเอาแต่หินไปขาย ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายกับธุรกิจหลักอยู่แล้ว

ถึงตรงนี้ท่านคงพอเข้าใจแล้วว่า… การใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ หรือ การตัดสินใจที่สำคัญไม่ใช่เรื่องข้อมูลที่สัมพันธ์กับศักยภาพของแกนธุรกิจ หรือ Core Business อย่างเดียว… ซึ่งข้อมูลตัวเลขและเอกสาร ที่สะสมและมีใช้อยู่เท่าที่ควรจะต้องมี… จึงไม่ใช่ประเด็นหลักของ Data Driven Mindset สำหรับทุกกลยุทธ์องค์กร

ส่วนขั้นตอนการทำงานกับข้อมูลเทคนิคต่างๆ แบบตั้งคำถามหาคำตอบและนำเก็บนำใช้ข้อมูลขอไม่พูดถึงแล้วน๊ะครับ… ท่านที่ยังไม่ทราบว่ามีขั้นตอบแบบไหนและเทคนิคอะไรบ้างก็สามารถ Google เอาได้อยู่แล้วครับ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts