Data Driven Strategy #SaturdayStrategy

Data Driven

ระบบนิเวศทางธุรกิจในปัจจุบันดูเหมือนจะเต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลล้านแปด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ Raw Data หรือ ข้อมูลดิบ ต่างสาระเนื้อหา และ ที่มาที่ไป… ไม่ต่างจากหินดิน หรือ แร่ธาตุในธรรมชาติดิบๆ ที่คนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์สูงสุดได้น้อย ตัวอย่างกรณีของหินปูนบนภูเขาที่ทุกคนรู้ว่ามีค่า แต่ถ้าไม่ลงทุนทุบเป็นก้อนเล็กๆ จนได้กองใหญ่ๆ หรือ เผาจนกลายเป็นปูนซิเมนต์ ขายเป็นวัสดุก่อสร้าง… หินบนภูเขาก็เป็นหินบนภูเขาไม่ต่างจากข้อมูลดิบที่ไม่ถูกแปรรูป หรือ ไม่ถูกสกัดให้อยู่ในรูปที่มีประโยชน์

โดยข้อเท็จจริงในปัจจุบันมีอยู่ว่า… องค์กร หรือ องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างก็ตื่นตัวและรับรู้ถึงความสำคัญของข้อมูล หรือ Data กันหมด… ซึ่งการขับเคลื่อนบริบทในการจัดการองค์กรทั้งหมด ต่างก็อยู่และใช้ข้อมูลขับเคลื่อนกลไกต่างๆ กันอยู่ “เกือบจะตลอดเวลา” อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้… ซึ่งที่ไหนต้องใช้ตัวเลขกับเอกสาร และ มีการนำข้อมูลชุดหนึ่งไปใช้ซ้ำ หรือ ดัดแปลงแต่งเติมเป็นข้อมูลเพื่อบริบทใดๆ อยู่เรื่อยไป… จะแปลว่ามีการใช้ข้อมูลขับเคลื่อน หรือ Drive กิจกรรมหรือธุรกรรมโดยปริยายไปแล้ว โดยมีอุปกรณ์ทางดิจิทัล หรือ Devices โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ในกลไกกิจกรรมหรือธุรกรรมเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันการใช้ข้อมูล

ประเด็นสำคัญก็คือ… เทคนิคการใช้ข้อมูลที่ขับเคลื่อนและดำเนินอยู่ เป็นการใช้ข้อมูลดิบๆ ทำงานกันไป หรือว่า ถึงขั้นใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการตัดสินใจในขั้นต่าง และ ลำดับขั้นการจัดการต่างๆ

ถึงตรงนี้หลายท่านที่อยู่ในระดับผู้นำขององค์กรคงตอบได้ไม่ต่างกันหมดว่า… โดยข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้ข้อมูล–ข่าวสารขับเคลื่อนการตัดสินใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไร… เพียงแต่หลายท่านอาจจะยังแยกไม่ออกว่า “ท่านใช้ข้อมูล หรือ ท่านเลือกและคัดกรองข้อมูลมาใช้” กันแน่

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ข้อมูลจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร หรือ ข้อมูลสำคัญต่อแกนธุรกิจ หรือ Core Business ภายใต้การนำของใครก็ตาม… ทั้งหมดถูกใช้อย่างเป็นระบบด้วยประสิทธิภาพสูงพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรอยู่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการ “คัดแยก” เอาแต่ข้อมูลที่สำคัญจำเป็นก่อนอื่น และ ใช้แต่ข้อมูลสำคัญจำเป็นกันทั้งหมดอยู่แล้ว… โดยทิ้งข้อมูลที่ไม่ใช้ หรือ ทิ้งข้อมูลที่สำคัญน้อยกันเป็นธรรมดาไม่ต่างกันหมด… ซึ่งหลายกรณีเป็นข้อมูลที่มักจะติดมากับข้อมูลสำคัญจำเป็นตลอดเวลา… เหมือนดินปนมากับหิน ซึ่งถ้าธุรกิจขายหินของท่านร่อนเอาแต่หินไปขาย ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายกับธุรกิจหลักอยู่แล้ว

ถึงตรงนี้ท่านคงพอเข้าใจแล้วว่า… การใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ หรือ การตัดสินใจที่สำคัญไม่ใช่เรื่องข้อมูลที่สัมพันธ์กับศักยภาพของแกนธุรกิจ หรือ Core Business อย่างเดียว… ซึ่งข้อมูลตัวเลขและเอกสาร ที่สะสมและมีใช้อยู่เท่าที่ควรจะต้องมี… จึงไม่ใช่ประเด็นหลักของ Data Driven Mindset สำหรับทุกกลยุทธ์องค์กร

ส่วนขั้นตอนการทำงานกับข้อมูลเทคนิคต่างๆ แบบตั้งคำถามหาคำตอบและนำเก็บนำใช้ข้อมูลขอไม่พูดถึงแล้วน๊ะครับ… ท่านที่ยังไม่ทราบว่ามีขั้นตอบแบบไหนและเทคนิคอะไรบ้างก็สามารถ Google เอาได้อยู่แล้วครับ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Digital Transformation

Digital for SMEs #SaturdaySMEs

เอกสารชื่อ OECD Digital for SMEs Global Initiative ขนาดยาว 8 หน้า พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุน SMEs ในยุคดิจิตอลเมื่อครังจัดการประชุมรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวกับ SME ของชาติสมาชิก หรือ The OECD SME Ministerial Meeting on Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth ที่ Mexico City เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018… ซึ่งเป็นเอกสารหลักที่ใครก็ตามจะพูดถึงแนวทางการทำ Digital Transformation ระดับโครงสร้างจะตัองพูดถึงและอ้างอิง

Maker Space

Creative Learning Spaces

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน หรือ CBL หรือ Creativity Based Learning นั้น จะเป็นการสอนเพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตโดยตรง นอกจากเด็กจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์แล้ว พวกเขายังได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ทักษะในการเรียนรู้ และที่สำคัญที่สุด คือทักษะในการคิดสร้างสรรค์จะเปิดกรอบทุกด้านให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ครูเองก็คิดไม่ถึงมากมาย

2020 ปีของคนคิดบวก

กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่ TCDC หรือ Thailand Creative & Design Center หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การมหาชน จะออกหนังสือประจำปีว่าด้วยแนวโน้มในปีถัดไป เผยแพร่อย่างสร้างสรรค์… ปลายปีนี้ก็เช่นกัน TCDC ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมแนวโน้มมิติต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับปี 2020 เอาไว้ในหนังสือเล่มเดียวขนาด 300 หน้า และแจกจ่ายเวอร์ชั่น eBook ฟรีมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

business idea

ผู้ประกอบการมือใหม่… ใจครึ่งร้อย!!! #Saturday SME

การเริ่มค้าขายใหม่ๆ มักจะไม่มีกำไรทันทีและมีข้อผิดพลาดมากมายที่ต้องจัดการให้หมด ซึ่ง “การแก้ข้อผิดพลาดบกพร่องทั้งหมด” นั่นแหละคือการทำธุรกิจ