เยอรมนีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 แห่งสุดท้ายของประเทศ #SustainableFuture

เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน 2023 ที่ผ่านมา… กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานเยอรมนี ได้ปิดการดำเนินงานของเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 3 แห่งสุดท้ายของประเทศแล้ว ได้แก่  Emsland หรือ เอ็มส์แลนด์… Isar II หรือ อีซาร์ 2 และ Neckarwestheim II หรือ เนกคาร์เวสต์ไฮม์ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2023 ซึ่งเป็นการยุติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตามแผนนโยบายการเลิกใช้นิวเคลียร์ของเยอรมนี และ ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของเยอรมนี ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ

เยอรมนีริเริ่มการเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์มากว่าสองทศวรรษที่แล้ว ท่ามกลางการรณรงค์ต่อต้านที่มีมาอย่างยาวนาน… กระทั่งถึงปี 2010 ที่นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล ของเยอรมนีในขณะนั้น ได้ประกาศขยายอายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 17 แห่งของประเทศจนถึงปี 2036 เป็นอย่างช้าที่สุด แต่นโยบายดังกล่าวก็ถูกยกเลิกอย่างรวดเร็วในปีถัดมา ภายหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และ สึนามิ ที่ทำให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi หรือ ฟูกูชิมะ ไดอิจิ ของญี่ปุ่นได้รับความเสียหาย จนเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีปริมาณมหาศาล เหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านนิวเคลียร์ในประเทศครั้งใหม่ จนนำไปสู่การปรับแผนนโยบายการเลิกใช้นิวเคลียร์ของเยอรมนีให้เร็วขึ้น

โดยแผนนโยบายการเลิกใช้นิวเคลียร์ของเยอรมนีนั้น มีกำหนดการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดของประเทศ ภายในปลายปี 2022 แต่รัฐบาลปัจจุบันของเยอรมนีได้เลื่อนแผนดังกล่าวออกไปอีกหลายเดือน ภายหลังเกิดวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานของเยอรมนี

ขณะที่ข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานเยอรมนี ระบุว่า… ในปี 2022 สัดส่วนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของเยอรมนี อยู่ที่ร้อยละ 6 ส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ ร้อยละ 44

ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเยอรมนีพบว่า… กว่าร้อยละ 34 ให้การสนับสนุน ส่วนร้อยละ 59 แสดงความคิดเห็นคัดค้านการยกเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และ ทางด้านภาคธุรกิจของเยอรมนีมีความกังวลต่อนโยบายดังกล่าวเช่นกัน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts