Digital for SMEs #SaturdaySMEs

Digital Transformation

เอกสารเผยแพร่ของ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ว่าด้วยข้อเสนอแนะต่อ SMEs ในเครือข่ายประเทศสมาชิก… พูดถึงช่องว่างทางเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจที่ SMEs ต้องเรียนรู้และ Update เพื่อตามให้ทันการแข่งขันในวันที่… ลมหายใจธุรกิจเป็น Digital ไปหมดแล้ว

เอกสารชื่อ OECD Digital for SMEs Global Initiative ขนาดยาว 8 หน้า พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุน SMEs ในยุคดิจิตอลเมื่อครั้งจัดการประชุมรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวกับ SME ของชาติสมาชิก หรือ The OECD SME Ministerial Meeting on Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth ที่  Mexico City เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018… ซึ่งเป็นเอกสารหลักที่ใครก็ตามจะพูดถึงแนวทางการทำ Digital Transformation ระดับโครงสร้างจะตัองพูดถึงและอ้างอิง

แต่วันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดในเอกสารชิ้นนี้หรอกครับ แม้ว่าข้อมูลในเอกสารจะยัง “ใช่” อยู่และพูดถึงได้… แต่อะไรที่เกี่ยวกับ Digital Transformation ที่พูดถึงหรือเผยแพร่มาแล้วเกิน 180 วันก็ถือว่าเป็นข้อมูลเก่าไปหน่อย แม้เนื้อหาจะยัง “ใช่” อยู่ทั้งหมดก็ตาม… ท่านที่สนใจโมเดลและข้อมูลชุดนั้นคลิกที่นี่ครับ

ผมขอตัดตอนมาพูดถึงประเด็นที่… ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics… สรุปปัจจัยเกี่ยวกับ Digital Ecosystem ของไทย และความพร้อมในการขับเคลื่อนรองรับการประกอบกิจการ SMEs หลังผ่านช่วง COVID19  เพื่อมองหาโอกาสในการเพิ่มศักยภาพต่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ในช่วงตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว… มาดูเลยว่า TMB Analytics มองประเด็นไหนไว้บ้าง

1. e-Channel หรือช่องทางอิเลคทรอนิค หรือช่องทางดิจิตอล

การเข้าถึงตลาดออนไลน์ที่เป็น e-Marketplace หรือ Social Network เช่น Lazada Shopee Tarad.com Facebook Line Agoda Booking… ผู้บริโภคจำนวนมากที่เคยอยู่ตามตลาดห้างร้านต่างๆ ได้กระโดดเข้าไปอยู่ในตลาด e-Commerce ที่ไร้ข้อจำกัดด้านขนาดและสถานที่ โดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA เผยสถิติการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง e-Marketplace พบว่า ในปี 2562 มูลค่าตลาด e-Commerce มีการเติบโตสูงขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน โดยมีมูลค่ามากถึง 163,300 ล้านบาท

และจากข้อมูลของ Priceza ในการแถลงข่าว Priceza Virtual Conference พบว่า ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควอดช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน พ.ศ. 2563… ยอดขายออนไลน์ในธุรกิจสุขภาพ ความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นถึง 34% เมื่อเทียบกับช่วง 2 เดือนก่อนการระบาด หรือแม้แต่ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แม้ว่าแนวโน้มของภาวะตลาดจะหดตัวตามกำลังซื้อ แต่กลับมียอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 22%… นอกจากนี้ ในช่วงปี 2561–2562 ที่ผ่านมา SMEs ที่ทำ e-Commerce มีโอกาสไปต่อถึง 92% และมีเพียง 8% เท่านั้นที่เลิกกิจการ ดังนั้น ธุรกิจที่ต้องการอยู่รอด จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่การขายออนไลน์มากขึ้น

2. e-Payment หรือ ระบบชำระราคาดิจิตอล

การเข้าถึงระบบอำนวยความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้าธนาคารจำนวนมากผ่าน Internet Banking…  Mobile Banking… e-Wallet… และ QR Code Payment… โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า… การใช้ e-Payment ของคนไทยเพิ่มขึ้น 114% ในช่วงปี 2560–2562มีการใช้ Internet Banking และ Mobile Banking เติบโต 276%… และในช่วงการแพร่ระบาดในเดือนเมษายนทำให้มีการใช้ e-Payment ถึง 151 ครั้งต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปี 2559 และปัจจุบันธุรกิจ ร้านค้า และภาครัฐต่างๆ มีจุดบริการกว่า 6 ล้านจุดทั่วประเทศ พฤติกรรมความคุ้นชินในการใช้ e-Payment เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา

3. Logistics หรือ ระบบขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน

โดยการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในธุรกิจรับ-ส่งสินค้า… ช่วยส่งสินค้าให้ถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนต่ำ เช่น ไปรษณีย์ไทย… Kerry… DHL… LINE Man… Grab ฯลฯ กลายเป็นสิ่งจำเป็นควบคู่ในธุรกิจ e-Commerce และส่งเสริมให้ผู้บริโภคจับจ่ายมากขึ้นด้วยทั้งผ่านร้านค้าออนไลน์ และร้านค้าทั่วไป จากข้อมูลไปรษณีย์ไทยได้เผยสถิติการส่งสิ่งของผ่านเส้นทางไปรษณีย์ไทยว่าในปี 2563 มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 60% จากปีก่อนที่มีสิ่งของฝากส่งวันละ 8 ล้านชิ้น จากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทั้งตัวธุรกิจและผู้บริโภคมีการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

4) Management & Analytics Tool หรือ เครื่องมือวิเคราะห์และช่วยจัดการธุรกิจ

การจัดการระบบวิเคราะห์ เพื่อช่วยบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดอย่างชาญฉลาดมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสุดท้าทายที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน หมายถึง การนำข้อมูลจากธุรกิจเองหรือจาก e-Channel หรือผู้ให้บริการต่างๆ เช่น Google Analytics หรือ Facebook Insights มาใช้วางแผนการตลาด และพัฒนาสินค้าและบริการ เพราะการที่เจ้าของธุรกิจไม่ทราบว่ามีคนเข้าเว็บไซต์หรือเยี่ยมเพจวันละกี่คน และเข้ามาทำอะไรบ้าง ก็เปรียบเหมือนการเปิดร้านอาหารแต่ไม่รู้ว่ามีลูกค้าเข้าร้านกี่คน และสั่งอะไรบ้าง การต่อยอดทางธุรกิจต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ จึงมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผนได้สอดคล้องกับภาวะตลาดมากขึ้น

นอกจากนั้น… การทำ Digital Transformation คลอบคลุม Big Data & Analytics ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ SMEs ทั่วโลกที่ไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จำเป็นต้องปรับตัว… ซึ่งการจะมี Big Data ที่มากและสมบูรณ์พอที่จะเป็น “คำแนะนำอันยอดเยี่ยมในการตัดสินใจทางธุรกิจ” จำเป็นจะต้องสร้างกลไก Input ให้ระบบได้สะสม Data ที่ถูกต้อง… ซึ่งกลไกการ Input Data ในยุค Digital Transformation นั้น… SMEs ที่อยากเปลี่ยนแปลงคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นรายกรณีของกิจการที่ท่านจะ Transform กันน๊ะครับ

ขาดเหลือทักผ่าน LineOA: @reder ครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

You are here

HWPL Dashboard… ความจริง 4 ด้านที่คนอยากออกแบบชิวิตใหม่ต้องเข้าใจ

HWPL ทั้ง 4 แกนเป็นพื้นฐานสำคัญของการกำหนดจุดเริ่มต้นในการออกแบบชีวิต… โดยตอนท้ายของบท You Are Here หรือ ท่านอยู่ที่จุดนี้ ของหนังสือ Designing You Life… แนะนำให้เขียนบันทึกสั้นๆ อธิบายชีวิตทั้ง 4 แกนเอาไว้ด้วย ท่านที่เคยเขียนไดอารี่คุยกับตัวเองคงทำได้ไม่ยาก… รวมทั้งท่านที่มีเรื่องบ่นตัวเองเรื่อยก็คงไม่ลำบากจะอธิบายเหมือนกัน… แล้วค่อยระบายสีบนเกจ์วัดระดับทั้ง 4 แกน แล้วจึงค้นหา “ปัญหา” ที่ทำให้เกจ์วัดระดับด้านต่างๆ ไปไม่ถึง FULL

whole-parts-whole

Whole–Part–Whole Learning Model… แม่แบบการเรียนรู้แบบองค์รวมในการศึกษาผู้ใหญ่

แม่แบบการเรียนรู้ หรือ Learning Model ชุด Whole–Part–Whole จะให้ความสำคัญกับ First Whole ส่วนแรกที่จะบอกว่ามี Part หรือ ส่วนประกอบอะไรบ้าง… และให้ความสำคัญอย่างมากกับ Second Whole อันเป็นบทสรุปที่เก็บรวบรวมคุณค่าจากส่วนประกอบไปเป็นองค์รวมเพียงหนึ่งเดียวอีกครั้ง…

Adult Learning

Practices in Adult Learning… แนวทางการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่

ปูพื้นทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่แบบเน้นๆ มา 2 สัปดาห์กับ 8 บทความก่อนหน้า และขอบคุณสำหรับความเห็นทุกคำติติงที่ส่งถึงด้วยมิตรไมตรี… เกือบทั้งหมดติเตือนเรื่องการใช้คำทับศัพท์ ซึ่งผมไม่อยากแปลหรือตีความเป็นภาษาไทย เพราะยังอยู่ในโหมดการให้ข้อมูลทฤษฎีอยู่… และยืนยันว่า ผมคงจะเขียนแบบเดิมที่เกี่ยวกับทฤษฎีทั้งหมด และขออภัยกับความบกพร่องทุกประการไว้เองทั้งหมดด้วย

Sony Reon

Thermoelectric Cooler Peltier… เทคโนโลยีความเย็นปลอดสาร CFC

ปี 1834 นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส 2 คน คือ French Watchmaker และ Jean CharAthanase Peltier ได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Peltier effect… โดยทั้งสองค้นพบว่า… เมื่อได้ทำการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับสารกึ่งตัวนำ พบว่าที่ผิวทั้งสองด้านของ “สารกึ่งตัวนำชนิดแรก เกิดความร้อนขึ้นที่ผิว และ ที่ผิวอีกด้านของสารกึ่งตัวนำอีกชนิดก็เกิดความเย็นขึ้นที่ผิว” โดยเกิดขึ้นสอดคล้องกับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า… ในทางกลับกัน ถ้าหากมี “การให้ความร้อนที่ผิวด้านหนึ่งและความเย็นอีกด้านหนึ่ง” ก็ส่งผลทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้น