Discounted Cash Flow… วิธีประเมินมูลค่ากิจการด้วยเทคนิคคิดลดกระแสเงินสด #RederStartUp

การเตรียมตัวของกิจการแบบ “วิสาหกิจเริ่มต้น หรือ StartUp” โดยเฉพาะหลังการเจรจาทาบทามเบื้องต้นกับนักลงทุนที่สนใจโมเดลธุรกิจออกมาดี… ซึ่งอาจจะเป็นเพียงตกลงกันด้วยวาจา หรือ มีการทำบันทึกข้อความเพื่อนำไปสู่การร่วมทุนแล้ว นักลงทุนก็มักจะเริ่มต้นด้วยการขอข้อมูลทางการเงินทั้งหมดที่สตาร์ทอัพมีอยู่ในขณะนั้น มาใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่า อันเป็นขั้นตอนสำคัญส่วนหนึ่งในการเตรียมแผนธุรกิจที่จะต้องช่วยกันผลักดันต่อไป

ประเด็นก็คือ… การวิเคราะห์ทางการเงิน และ การประเมินมูลค่าธุรกิจ จะเป็นด่านสำคัญในการพัฒนาโมเดลธุรกิจให้เห็นภาพจริงของกิจการที่ยังไงๆ ก็ต้องประเมินจนเห็นรายรับ–รายจ่าย–รายได้–เงินทุน ซึ่งดัชนีทางการเงินทุกตัวที่จำเป็นต้องใช้วิเคราะห์… คนทำสตาร์ทอัพต้องรู้จัก และ ควรประเมินตนเองก่อนที่จะถูกนักลงทุนประเมิน ซึ่งสำคัญกับการเจรจาอย่างมาก

เครื่องมือทางเทคนิคในการประเมินมูลค่าธุรกิจ… ทั้งเพื่อใช้ระบุ ระบุมูลค่าปัจจุบัน หรือ Net Present Value และ ระบุมูลค่าในอนาคต หรือ Net Future Value ที่มีใช้กันมานานจะมีอยู่ 3 รูปแบบใหญ่ คือ

  1. Cost Approach หรือ การวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน
  2. Market Approach หรือ การวิเคราะห์มูลค่าจากตลาด
  3. Income Approach หรือ การวิเคราะห์มูลค่าจากการประเมินรายได้

แต่วันนี้จะขอตัดตอนมาพูดถึง Income Approach หรือ การวิเคราะห์มูลค่าจากการประเมินรายได้ ซึ่งสำคัญกับสตาร์ทอัพที่เพิ่งเกิดใหม่ และ ยังไม่มีรายการเดินบัญชีรายรับรายจ่ายจริงมาร่วมประเมิน จนทำให้ต้องหาเทคนิคการประเมินโดยคาดการณ์รายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย

แต่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า… เครื่องมือวิเคราะห์แบบ Income Approach มีหลายตัวให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของโมเดลธุรกิจ แต่โดยพื้นฐานมักจำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ DCF หรือ Discounted Cash Flow ซึ่งเป็นเทคนิคเก่าแก่ที่คนเรียนบริหารธุรกิจต้องรู้จักและใช้เป็นมาแต่ไหนแต่ไร… โดยหลักคิดของวิธี DCF ก็คือการประเมินมูลค่าในอนาคต โดยอ้างอิงอัตราส่วนลด หรือ Discounted Rate เพื่อย้อนกลับมาระบุมูลค่าปัจจุบัน หรือ Net Present Value… ประมาณนั้น

ส่วนสูตรการคำนวณคือ…

โดย…

  • CF = ตัวเลข Cash Flow ที่ระบุ… CF1 คือ Cash Flow ปีที่ 1… CF2 คือ Cash Flow ปีที่ 2… CFn คือ Cash Flow ปีที่ n
  • r = Discounted Rate… r1 คือ ส่วนลดปีที่ 1… r2 คือ ส่วนลดปีที่ 2… rn คือ ส่วนลดปีที่ n

อย่างไรก็ตาม… DCF หรือ Discounted Cash Flow มักจะไม่ใช่วิธีเดียวที่ถูกใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะการหาตัวเลข CF หรือ Cash Flow ที่ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้ รวมทั้ง Discounted Rate ที่เหมาะสม… ซึ่งตัวเลข DCF หรือ Discounted Cash Flow ที่ได้ ยังจะถูกนำไปตรวจสอบกับสมการอื่นด้วย… และทางที่ดีก็ควรศึกษา Financial Analysis แบบครบๆ หลักสูตร พอให้รู้จักเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ หรือไม่ก็ควรใช้ที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาทำรายงานประเมินมูลค่ากิจการที่น่าเชื่อถือเตรียมไว้ก็ได้

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *