การตัดสินใจแบบ Doing The Right Things และ Doing The Things Right

Fork Road

มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยการใช้สมองตัดสินใจแทบจะทุกขณะจิต ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนอีกรอบ ว่ากันว่า… แม้ในขณะสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่น ก็ยังอุตส่าห์ตัดสินใจว่าจะตื่นเดี๋ยวนั้นหรือหลับต่ออีกหน่อย… ซึ่งก็คือการตัดสินใจในภาวะนั้นนั่นเอง

นั่นแปลว่า… การตัดสินใจขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราทุกอย่าง ทำให้ตีความซ้ำได้ว่า ถ้าเราตัดสินใจถูก พฤติกรรมของเราก็จะเบนไปทางที่ถูก แต่ถ้าตัดสินใจคลาดเคลื่อนเหมือนเราไม่รู้ว่าจะไปซ้ายหรือขวา… หลับต่อหรือลุกจากที่นอน… อนาคตในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า หรือ ยาวไปตลอดชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงตามการตัดสินใจที่ส่งผลต่ออนาคตอย่างชัดเจน

ประเด็นมีอยู่ว่า… ในชีวิตประจำวันมีเรื่องให้ตัดสินใจหยุมหยิมยิบย่อยเต็มไปหมด การตัดสินใจหลายอย่างเกิดขึ้นแบบเคยชินโดยมีสมองสั่งงานอัตโนมัติจนเราแทบไม่รู้อีกว่านั่นคือการตัดสินใจ… เราขับรถเปลี่ยนเลน แตะเบรค เลือกปั๊ม เลือกอาหาร เลือกเสื้อผ้า เลือกเปิดมือถือ เลือกตามข่าวดราม่าในโซเชียล… และอะไรอีกมากมายที่สมองใช้กลไกการตัดสินใจ จนหลายอย่างกลายเป็นพฤติกรรมส่วนตัวจนคนรอบข้างเดาได้ว่า… บางเรื่องบางอย่างเราจะตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมต่อเนื่องจากการตัดสินใจแบบไหนออกไปอย่างไร

ซึ่งถ้าการตัดสินใจและพฤติกรรมไม่ได้กระทบกระเทือนคนอื่น… หรือกระตุ้นให้คนอื่นต้องเจอโจทย์การตัดสินใหม่ยากๆ แย่ๆ ก็ไม่เท่าไหร่… โดยเฉพาะการตัดสินใจระดับครอบครัวและการตัดสินใจระดับทีมหรือองค์กร ที่มีคนจำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับ “ทางเลือกจากการตัดสินใจ” ของสมาชิกกลุ่มบางคน

ถ้ากล่าวเฉพาะการตัดสินใจระดับองค์กร ซึ่งมีความซับซ้อนของ “ผลกระทบจากทางเลือกการตัดสินใจ” ก็จะมีภาพชัดเจนว่า… ผลของการตัดสินใจจากผู้นำหรือผู้มีอำนาจในองค์กร มีผลต่อสภาพภายในองค์กรตั้งแต่นาทีต่อมา จนหลายกรณีอาจจะลากยาวไปไกลถึงอนาคตอีกนับร้อยๆ ปีก็ได้

องค์กรสมัยใหม่และผู้นำในปัจจุบันจึงระมัดระวังการตัดสินใจอย่างมาก และยังต้องขวานขวายเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือและตัวช่วยการตัดสินใจเพื่อให้อนาคตหลังการตัดสินใจ… ไม่ผิดพลาดบกพร่องเกินกว่าจะยอมรับได้

สูตรสำเร็จว่าด้วยการตัดสินใจที่ดีงาม หรือ การตัดสินใจให้ประสบความสำเร็จ… จึงถูกทดสอบค้นคว้าจนสามารถบอกได้ว่า ให้ยึดหรือคำนึงถึงตัวชี้วัดทั้ง 2 ส่วนคือ ประสิทธิภาพ หรือ Efficiency และ ประสิทธิผล หรือ Effectiveness

ซึ่งการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล หรือ Effectiveness จะเป็นตัวชี้ว่า การตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือ Doing The Right Things… ในขณะที่ประสิทธิภาพ หรือ Efficiency จะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจนั้น ถูกต้องเหมาะสมแค่ไหน หรือ Doing The Things Right

ความยากของการตัดสินใจให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล… ในทุกๆ การตัดสินใจคนของคนๆ หนึ่ง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในฐานะอะไร บนบริบทแบบไหน… คนส่วนใหญ่ล้วนพยายามหาทางให้การตัดสินใจแต่ละครั้งเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยิ่งในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทุกคนทราบดีว่า… ข้อมูลและสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้เอง ที่เป็นทั้งโจทย์ที่ต้องตัดสินใจและเป็นทั้งเป้าหมายที่ต้องบรรลุปนกันอยู่ด้วย 

การจะแยกให้ถูกว่าข้อมูลไหนและสภาวะอย่างไรคือตัวแปรโจทย์… แยกว่าข้อมูลส่วนไหนในบริบทอะไรคือเป้าหมายปลายทาง…ในปัจจุบันจึงต้องการตัวช่วยมากมายเพื่อ “เตรียมข้อมูล” ให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ซึ่งงานการตัดสินใจระดับองค์กรจึงต้องการเครื่องมือย่อยข้อมูลอย่าง BA/BI หรือ Business Analytics/Business Intelligence เข้ามาช่วย “ประเมินโอกาสเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ก่อนตัดสินใจ

ข่าวดีก็คือ… เครื่องมือช่วยประเมินโอกาสเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือซอฟท์แวร์ช่วยการตัดสินใจในปัจจุบัน ก้าวหน้าถึงขั้นสร้างแบบจำลองเพื่อการทำนาย หรือ ทำ Predictive Modeling ให้เห็นอนาคตหลังการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ

ถึงตรงนี้ต้องเรียนว่า… บริบทแบบ Doing The Right Things และ Doing The Things Right นับจากนี้ไป จะเป็นเรื่องของข้อมูลและเทคโนโลยีล้วนๆ ที่มีเพียงคำแนะนำเดียวให้ทุกท่านไว้ว่า… งัดความรู้เรื่องข้อมูลและสถิติออกมาปัดฝุ่นและเรียนรู้การใช้ซอฟท์แวร์ทั้ง Business Analytics และ Business Intelligence กันได้แล้ว… ขาดเหลือที่ Line ID: dr.thum ครับผม

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Enemy of The State

Enemy Of The State #หนังดีที่เคยดู

ประเด็นการเฝ้าติดตามข้อมูลบุคคล บันทึกและนำไปใช้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ การค้าและการเมืองการปกครองมานาน การเก็บและใช้ข้อมูลก็มีทั้งด้านดีและด้านมืด ในขณะที่การละเลยไม่บันทึกจัดเก็บข้อมูลก็มีข้อเสียและจุดบกพร่องชัดเจนหลายอย่าง… โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อมูลที่ควรเป็นความลับ แต่ดันมีคนรู้เห็น จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เสมอ ทั้งในนิยายและชีวิตจริง

Active Listening

Feedback for VESPA Mindset… เมื่อผู้สอนต้องฟังผู้เรียนให้มาก

มนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่แตกต่างกัน และไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ยังอยู่ในกลไกการศึกษาในฐานะผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ซึ่งการจะ “เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนว่าพวกเขาแต่ละคน Focus กับอะไรได้นานแค่ไหน และ เข้าใจความแตกต่างว่าพวกเขา Happy กับสภาวะแบบไหนอย่างไร… หลักสูตรและการสอนต้อง “ฟังข้อเท็จจริงจากผู้เรียนโดยตรง”

Video Marketing

Video Marketing… ไม่ใช่กลยุทธ์ธรรมดาอีกต่อไป

วิดีโอและภาพยนต์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังมาช้านาน นับตั้งแต่โลกมีเครื่องฉายภาพยนต์และการแพร่ภาพออกอากาศเป็นสัญญาณโทรทัศน์… แต่กว่าโลกจะมาถึงยุคมือถือเครื่องเดียวถ่ายทำหนังได้จบเป็นเรื่องๆ อย่างในปัจจุบัน การถ่ายทำคลิปยาวหนึ่งนาทีเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมาก… การใช้คลิปวิดีโอในกลยุทธ์ทางการตลาดจึงทำได้แต่ธุรกิจใหญ่ๆ และไม่เคยอยู่ในเงื่อนไขความคิดที่ธุรกิจรายเล็กรายน้อยหรือ SMEs ทั่วๆ ไปจะต้องคิดเอามาใช้ให้สิ้นเปลืองทรัพยากร… แต่วันนี้… วิดีโอกลายเป็นกลยุทธ์หลักของทุกธุรกิจที่สำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจรายเล็กรายย่อยรายจิ๋ว ที่ต้องการเพิ่มความสนใจจากลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายใน Funnel Model ที่ออกแบบไว้

AARRR Metrics… ตัวแปรสำคัญของ Growth Hacking

การทำ Growth Hacking เชื่อมโยงโดยตรงกับ Marketing Funnel แทบจะแยกกันไม่ออก … และที่สำคัญคือ การออกแบบ Growth Hacking ต้องอาศัย Marketing Funnel Model ที่ได้มาจาก Customer Journey ที่ถูกต้องแม่นยำเท่านั้น… ซึ่งท้ายที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างจะโคจรอยู่รอบๆ ตัวลูกค้าจนแนวคิดเรื่อง Customer Centric ยิ่งมีความสำคัญสุดๆ ไปเลย