Drone Technology… เทคโนโลยีการบินโดรน #OnFocusTechnology

โดรน หรือ Drone ทั้งที่ถูกเรียกว่า UAV หรือ Unmanned Aerial Vehicle หรือจะเรียกว่า Miniature Pilotless Aircraft  หรือจะเรียกว่า Flying  Robotics… โดรนทุกชื่อเรียกต่างก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าเครื่องมือ หรือ จักรกลประเภทนี้เพิ่งจะอยู่ในยุคเริ่มต้นของการพัฒนาสู่การใช้งานจริงในภาระกิจจริง… ซึ่งต่อจากนี้ไปเรายังจะได้เห็นการบูรณาการเทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่หลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีโดรนที่กำลังพัฒนาอย่างรุดหน้าไปเรื่อยๆ อีกมาก

โดรนเป็นจักรกลบินได้ที่ถูกควบคุมจากระยะไกล และ ถูกออกแบบมาช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างที่มนุษย์ และ เครื่องมืออื่นๆ เข้าถึงพื้นที่การแก้ปัญหาได้ยากและล่าช้า รวมทั้งพื้นที่ปัญหาที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายสูง และ อ่อนไหวต่อเข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคนิคอื่น 

ความจริง… โดรนมีประวัตการพัฒนาและใช้งานย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสมีการพัฒนาเครื่องบินอัตโนมัติแบบไร้คนขับเพื่อใช้งานในภาระกิจทางทหาร และต่อมาได้กลายเป็นนวัตกรรมที่ดึงดูดการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อสร้าง และ ใช้โดรนอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางการใช้งานโดรนในหลากหลายวัตถุประสงค์เช่น

 • การภาพถ่ายทางอากาศ
 • การขนส่ง และ การส่งสินค้าทางอากาศในระยะใกล้
 • การตรวจวัดและเก็บข้อมูลทางอากาศ
 • การค้นหาและกู้ภัย รวมทั้งภารกิจบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน
 • การสำรวจและจัดทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของภูมิประเทศ และ ตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยาก
 • การตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร และ พื้นที่
 • การสำรวจและตรวจสอบทางการเกษตร
 • การใช้งานทางทหาร และ ภารกิจป้องกันประเทศ
 • การใช้งานเพื่อสนับสนุนภารกิจบังคับใช้กฎหมาย และ การเฝ้าระวัง
 • การใช้งานทางอุตุนิยมวิทยา
 • ฯลฯ
โดรนทางทหารของรัสเซียในสงครามรัสเซีย–ยูเครน

โดรนช่วยงานวิศวกรรมโยธา

โดรนในงานเกษตรแม่นยำสูง

ส่วนที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบันก็คือการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ ซึ่งธุรกิจมากมายกำลังนำโดรนมาสู่กลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างน่าสนใจ โดยมีตัวเลขจากการประเมินของ Insider Intelligence คาดว่า… ขนาดตลาดของการใช้โดรนในเชิงพาณิชย์และการบริการมีมูลค่า 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 และ จะเติบโตถึง 63,600 ล้านดอลลาร์ในปี 2025… และมีการส่วมอบโดรนในปี 2021 ไปมากถึง 29 ล้านเครื่องทั่วโลก… และเรากำลังมาถึงยุค Autonomous Drone ที่ยานบินไร้คนขับอย่างสิ้นเชิงที่มาพร้อมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับ Machine Learning และ อุปกรณ์ IoT และ เซนเซอร์อัจฉริยะสารพัดถูกติดตั้งบนยานบินอัตโนมัติที่มนุษย์เพียงกำหนดภารกิจก็สามารถส่งโดรนออกไปทำงานโดยไม่ต้องควบคุมอะไรมาก… เช่นกรณีของ XYMA X25PRO และ โดรนจากอีกหลายค่ายที่สามารถติดตามถ่ายภาพตัวแบบในโหมด Follow Me เหมือนมีช่างภาพส่วนตัวติดตามถ่ายภาพได้ทุกหนทุกแห่งทั้งขึ้นเขาลงห้วยโดยไม่บนหรือขอเข้าห้องน้ำะหว่างทาง

XYMA X25PRO โหมด Follow Me

ประเด็นก็คือ… โดรนเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีอีกสายหนึ่งที่ยังมีเส้นทางการพัฒนาอีกยาวไกล ถึงแม้จะเป็นเครื่องกลและเทคโนโลยีที่อ่อนไหวด้านความมั่นคง และ ต้องควบคุมให้ผลิตและใช้ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม… แต่โดรนก็ยังเหลือพื้นที่ทางการตลาดอีกมากในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ปัญหาถูกแก้ไขด้วยการนำยานบินไร้คนขับเข้าไปบูรณาการแนวทางเดิม… ซึ่งอีกหน่อยอาจจะได้เห็นโดรนเก็บรังนก หรือ ช่วยตัดมะพร้าวที่เนื้อหนากำลังพอดีก็ได้

ส่วนโดรนเพื่อการขนส่งผู้โดยสารคงต้องแยกพูดถึงต่างหาก… ซึ่งซับซ้อนและน่าสนใจทั้งในมิติของเทคโนโลยี และ Used Case… คราวหน้าครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *