Earth Day 1970

Earth Day… วันคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีถือเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องโลกในยุคแรกๆ ที่ริเริ่มในสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นวาระโลก ที่คนยุคปลาย 60-70 ต่างหันมาจริงจังกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นกระแส ไม่ต่างจากกระแสการต่อต้านสงครามที่คุกรุ่นลุกลามไปทั่วสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ยุค 60 ร่วมสมัยกัน

Gaylord Nelson สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานสัมมนานานาชาติขึ้น โดยดึงตัว Denis Hayes ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ในสมัยนั้น ให้เข้ามาช่วยประสานงาน หรือ จะเรียกว่าให้มาเป็นแม่งานก็ได้… งานวันนั้นตั้งชื่อว่า Earth Day และจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ปี 1970

Earth Day ครั้งแรกในปี 1970 มีคนตอบรับและเข้าร่วมการเดินรณรงค์กว่า 20 ล้านคนทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ร่วมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีกลุ่มรณรงค์จากฝั่งต่อต้านสงคราม และมีกลุ่มสหภาพแรงงานภายใต้การนำของ  Walter Reuther เข้าร่วมด้วยก็ตาม แต่พวกเขาก็มาเพราะโลกในยุค 70 ที่พวกเขาอยู่ก็ไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่แล้ว… แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะดีกว่าในปัจจุบันนี้มาก

เครดิตภาพ https://www.washingtonpost.com

กระแสสิ่งแวดล้อมอันแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาคราวนั้น บวกกับการผลักดันของ Gaylord Nelson และ พลังการจัดกิจกรรมเรียกรวมมวลชนของ Denis Hayes และ ประธานาธิบดี Richard Nixon ที่เล่นกับกระแสสังคมอย่างเป็นมวย… ก็นำไปสู่การก่อตั้งหน่วยงานกลางด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง  Environmental Protection Agency  หรือ EPA ขึ้นอย่างจริงจังในปลายปี 1970 และกลายเป็นหน่วยงานเสนอออกกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก และท้ายสุด… 22 เมษายนของทุกปี ก็กลายมาเป็นวันคุ้มครองโลกที่ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

ธรรมเนียมของ Earth Day ในยุคต่อมาแม้จะไม่มีภาพผู้คนมืดฟ้ามัวดินลงถนนอย่างในอดีตอีก แต่ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั้งหมดก็มีกิจกรรมวันคุ้มครองโลกกันหมด โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้เพื่อเริ่มฤดูใบไม้ผลิในกลุ่มประเทศซีกโลกตอนบน ในช่วงที่เส้นศูนย์สูตรปรับมุมตั้งฉากกับแสงอาทิตย์หลังสิ้นสุดฤดูหนาวพอดี… และยังมี Google Doodle ขึ้นเตือนความทรงจำทุกคนทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2001 อย่างสม่ำเสมอทุกปีจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

#FridaysForFuture ครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts