แนวคิดการสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #FridaysForFuture

eco friendly business

ข้อเท็จจริงที่ว่า… พลาสติกจากทั่วโลกประมาณ 8,000,000 ตันต่อปี ไหลไปรวมกันในมหาสมุทร นักวิทยาศาสตร์และนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ต่างช่วยกันส่งเสียงและป่าวประกาศว่า มลพิษจากพลาสติกเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะขยะในมหาสมุทร ซึ่งกินพื้นที่สามในสี่ส่วนของพื้นผิวโลก และช่วยรักษาสมดุลชั้นบรรยากาศและฤดูกาล

คำถามคือ… ในธุรกิจที่ท่านขับเคลื่อนดำเนินการอยู่ มีสัดส่วนอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของเสียที่กระทบดินน้ำอากาศและพลังงานบ้างหรือไม่?…

คำแนะนำต่อไปนี้เป็นแนวคิดเพื่อสนับสนุนการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น… ซึ่งหลายกรณีส่งผลต่อประสิทธิภาพ และความยั่งยืนให้ธุรกิจของท่านได้

1. Sustainable Packaging หรือ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

การพิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ “สิ้นเปลือง” พลังงาน น้ำและไม่กลายเป็นของเหลือที่สูญเปล่าในท้ายที่สุด… ธุรกิจสามารถทำกำไรจากการลดอัตราการสิ้นเปลืองได้ทันที… ประเด็นคือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าส่งถึงมือลูกค้านั้น ธุรกิจหรือผู้ผลิต ควบคุมปลายทางของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้น้อยมาก การคิดให้จบว่า “บรรจุภัณฑ์ที่ห่อสินค้าถึงมือผู้รับแล้วจะไปไหนต่อ หรือไม่ตกค้างไร้ค่าแปดเปื้อนโลกอย่างไร” ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมทั้งธุรกิจและลูกค้า ที่ต้องช่วยกันหาทาง

2. Paperless Business หรือ กิจการไร้กระดาษ

หลายคนมองว่ากระดาษ หรือ เยื่อกระดาษทำมาจากต้นไม้ ที่หมายถึงการตัดต้นไม้มากมาย ความจริงต้นไม้ตัดใช้ก็ปลูกคืนได้ไม่อยากหรอก ขอแค่จริงจังที่จะปลูกทดแทนก็พอ… เรื่องที่น่ากังวลจริงๆ ของกระดาษขั้นตอนการแปรรูปต้นไม้ไปเป็นกระดาษต่างหาก ที่มีทั้งการใช้พลังงานมหาศาล ใช้น้ำมากมายและกลายเป็นน้ำเสียทั้งหมด ซึ่งบำบัดเปลี่ยนคืนสภาพจริงๆ ได้ไม่ดีเลย… และความจริงก็คือ ขยะกระดาษมีมากกว่าขยะพลาสติกเสียอีก แม้ความกังวลเรื่องย่อยสลายเน่าเปื่อยจะง่ายกว่าพลาสติกเยอะ แต่ขั้นตอนการแปรรูปท่อนไม้ไปเป็นกระดาษ คงไม่มีใครบอกว่าช่างดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อม

การหันมาใช้ Digital Recordkeeping และ “ลดปริมาณ” ใช้กระดาษที่ Recycle ยากในบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นทางออกที่ยั่งยืนและเห็นผลกำไรทันทีจากงบประมาณจัดซื้อกระดาษ… และพัฒนาทักษะดิจิตอลให้คนในองค์กร หรือไม่ก็เลิกจ้างเลิกใช้คนที่ไม่กล้าแม้แต่จะยอมทำอะไรให้ตัวเองเก่งขึ้นกว่าเดิมแบบนั้น

3. Eco-Friendly Business Buildings หรือ สถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในธุรกิจทุกกรณีย่อมต้องมีโรงเรือนเพื่อเป็นที่ตั้ง เป็นสำนักงาน เป็นโรงงานหรือเป็นคลังสินค้า… ยิ่งธุรกิจมีขนาดใหญ่โต ก็ยิ่งต้องการโรงเรือนเพื่อประกอบการโตตามขนาดธุรกิจไปด้วย ซึ่งโรงเรือนทุกขนาดทุกวัตถุประสงค์ล้วนต้องใช้พลังงาน ไปจนถึงระบบปรับอากาศ… การจริงจังที่จะลดการใช้พลังงานในโรงเรือน รวมทั้งลดภาระระบบปรับอากาศในโรงเรือน ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดตัวแปรผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกำไรตอบแทนจากการลดได้อีกเช่นกัน

4. Water Wise หรือ ฉลาดใช้น้ำ

น้ำสะอาดที่เป็นน้ำใช้นั้น โดยข้อเท็จจริงแล้ว มีขั้นตอนและขบวนผลิตให้ได้น้ำสะอาด ไม่ต่างจากการขั้นตอนและขบวนผลิตน้ำเพื่อบริโภคดื่มกินเลย “การใช้น้ำให้คุ้ม” จึงเป็นวาระที่ควรพิจารณาในหลายๆ แง่มุมของธุรกิจ… ซึ่งคำแนะนำสองประเด็นเกี่ยวกับ “น้ำทิ้ง” ก็คือ… ลดปริมาณน้ำทิ้งให้ได้มากที่สุด กับ เอาน้ำทิ้งไปทำประโยชน์ต่อให้ได้มากที่สุด ซึ่งกรณีนี้ก็สามารถให้ผลตอบแทนจากการลดได้โดยตรงอีกเช่นกัน

5. Donate หรือ บริจาค

“ของเก่า” สำหรับบางคน หลายกรณีเป็นของมีค่าสำหรับบางคนเสมอ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ของส่วนเกินจากบางคน ไม่มีค่าถึงขนาดต้องซื้อ การให้ฟรีหรือการบริจาคให้คนที่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นทางออกที่ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้รับ… ประเด็นก็คือ การบริจาคต้องข้าม “รู้สึกเสียดาย” ไปให้ได้ก่อน… เท่านั้นเอง

6. Go Local หรือ ไปถึงที่

ธุรกิจบางอย่างมีลูกค้ากระจุกอยู่ในบางพื้นที่ และ ใช้ระบบขนส่งป้อนสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือเครือข่ายลอจิสติกส์ส่งมอบสินค้า ซึ่งก็ดีงามไม่มีอะไรต้องกังวล… แต่ในบางกรณีที่สามารถ “ลดต้นทุนให้ลูกค้า” โดยตัดค่าขนส่งออกไปจากโครงสร้างราคา ด้วยการเข้าไปตั้งศูนย์ หรือสาขาในถิ่นของลูกค้าโดยตรง เช่น ธุรกิจค้าส่งแชมพูครีมนวดผมสำหรับธุรกิจทำผมและเสริมสวยซึ่งเป็น B2B Model มีลูกค้ากระจุกตัวอยู่สุราษฎร์ธานี… การไปตั้งโรงกวนแชมพูที่สุราษฎร์ธานีทำให้โรงงานแชมพูเล็กๆ มีอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัด และพบว่า อสังหาริมทรัพย์กลายเป็นโมเดลเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจหลักได้ด้วย

7. Renewable Energy หรือพลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy ดูผิวเผินจะเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน ทั้งการตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หรือ ยกกังหันลมเอาไว้ปั่นไฟฟ้าใช้… แต่ท่านที่ผ่านประสบการณ์วางแผนใช้พลังงานหมุนเวียนจะทราบว่า ถ้าไม่มีความรู้ระดับ “รู้เป็นอย่างดี” จะไม่มีทางกล้าเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนได้… การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนจึงต้องการทั้ง “ชุดความคิด หรือ Mindset และ ความรู้ หรือ Knowledge” ในโอกาสการตัดสินใจเสมอ

8. Reduce Fossil Fuel หรือ ลดเชื้อเพลิงฟอสซิล

การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในธุรกิจ ส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่กับรถ ทั้งเพื่อการ “ขนคนและขนของ” ซึ่งทางเลือกการลดเชื้อเพลิงฟอสซิล ก็แค่เลิกใช้รถน้ำมัน ซึ่งในบรรจุบันยังต้องคิดหนักอยู่ เพราะหลายๆ เงื่อนไขที่ “ธุรกิจค้าควัน” ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นหลัก… คำแนะนำตอนนี้คือ รอและลดการขน ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งไม่ใช้บริการรถยนต์ที่เอาดีเอาเด่นกับเชื้อเพลิงที่ปล่อยฝุ่นควันและ PM 2.5 และขนาดอื่นๆ อย่างเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่จำเป็น

9. LEED หรือ ตรวจรับรององค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Leed หรือ Leadership in Energy and Environmental Design เป็นขั้นตอนการออกแบบองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม… โดยทั่วไปจะใช้บริการองค์กร หรือ สถาบันที่ออกใบรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มาตรวจประเมินและให้คำแนะนำประเด็นๆ ต่างในภาระกิจขององค์กร เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดในหลายๆ ประเด็น รวมทั้งประเด็นข้างต้นที่ยกมาก่อนหน้านี้ด้วย… ซึ่งทั้งหมดเป็นแนวทาง “เพิ่มประสิทธิภาพ” เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงทั้งสิน

ประเด็นคือ LEED มีต้นทุนการจัดการพอตัว และหลายกรณีล้มเหลวเพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้รับการรับรองได้จากปัญหาภายในที่ขาด “ความร่วมมือ” ของคนในองค์กร… โดยส่วนตัวผมพอมีประสบการณ์ล้มเหลวหลายกรณีเล่าถึงจากงานที่ปรึกษาที่เคยทำ ส่วนที่สำเร็จ… ก็มีมากเหมือนกัน

10. Incentivize Your Customers หรือ จูงใจลูกค้าให้มีส่วนร่วม

การขอให้ลูกค้าช่วยเหลือหรือเสียสละด้านสิ่งแวดล้อมให้ธุรกิจ… ถือเป็นแนวคิดตลกร้ายที่ไม่ง่ายจะสำเร็จ กรณีงดแจกถุงพลาสติกใส่ของในซุปเปอร์มาร์เก็ต ถ้าซุปเปอร์มาร์เกตไม่พร้อมใจกันหักดิบ เพราะแรงจูงใจเรื่องลดต้นทุนได้เยอะมากๆ ถือเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้… ถุงพลาสติกก็คงยังมีอิทธิพลกับสังคมเราอยู่

ผมเคยนั่งอยู่ในห้องพิจารณาธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด ที่อยากรับผิดชอบรับคืนขวด PET และฝาขวด กับแนวคิดคืนขวดคืนเงิน… แต่สุดท้ายตัวเลขกำไร กับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก็ทำให้เรื่องคืนขวดคืนเงินไม่มีการพูดถึงอีก

ในแวดวงการเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อม… ทุกคนรู้ดีว่าตัวแปรใหญ่ที่สุดเรื่องสิ่งแวดล้อมคือผู้บริโภค หรือลูกค้า ซึ่งการรณรงค์ได้ผลไม่มาก เหมือนกรณีการรณรงค์เรื่องบุหรี่หรือเหล้า หรือแม้แต่การรณรงค์เรื่องสารพิษในภาคเกษตร… ที่กลายเป็นแค่เรื่องเศร้าที่ “ทำไปเถอะ ดีกว่าไม่ทำอะไร”

ในทัศนของผมจึงมองว่า… การจูงใจลูกค้าเรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจ เป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการ แต่ผมก็เห็นมีลูกค้าของหลายธุรกิจที่ร่วมมือเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เก็บแยกขยะ ไปจนถึงเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าไม่น้อย

สุดท้าย… ธุรกิจที่ต้องการคำปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ผมพอมีข้อมูลช่วยเหลือและแบ่งปันในบางมิติอยู่บ้าง… Line: @reder ครับ!

#FridaysForFuture

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

never give up

Giving Up Habit… อุปนิสัยท้อถอยเลิกลา

วิสัยทัศน์ หรือ Vision ที่ประกอบด้วยความเพียรพยายาม หรือ Effort เพื่อค้นหาและสร้างระบบที่ดี ฝึกฝนเรียนรู้ ภายใต้ทัศนคติที่มุ่งเข้าหาวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายระยะยาว… ต้องพัฒนาที่อุปนิสัยหรือพัฒนาพฤติกรรมเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาเป็นพิเศษกับ “พฤติกรรมที่ย่อท้อถอดถอยจากเป้าหมาย จนไม่เหลือความสำเร็จแม้เล็กน้อยให้ได้ยึดถือเชื่อมั่นตน” เพียงพอจะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายโดยไม่ต้องพึ่งพาการอุ้มชูจากภายนอก

FinTech

FinTech For SMEs #RederSMEs

ปัจจัยสำคัญที่สุดของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ FinTech มาจาก 2 ปัจจัยหลักได้แก่… การเติบโตของ Mobile Payment และการเติบโตของ Blockchain Technology ที่เข้ามาเปลี่ยนระบบนิเวศน์ของตลาดทุนและตลาดเงิน… และน่าจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดในโอกาสอันใกล้นี้

cannabis food

งานสัมมนาออนไลน์ รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค #RederSMEs

กระแสกัญชงและกัญชาในอาหารมาแรงมากครับพี่น้อง SMEs… แต่การจะออกแบบสินค้ามีกัญชงและกัญชาอยู่ในผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าครับ… ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank จึงจับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรีในหัวข้อ “รู้จริง เข้าใจ ใช้กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค”

Value Proposition

Business Model Innovation… เมื่อโมเดลธุรกิจก็ต้องการนวัตกรรม

Business Model Innovation ที่เป้าหมายแท้จริงคือการสร้างมูลค่าและความมั่งคั่งใหม่ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างผู้ถือหุ้นและพนักงานรวมถึงลูกค้าด้วย