clean cube

Ecube’s Solution… Smart Waste Management Solution #FridaysForFuture

ปัญหาขยะถือเป็นประเด็นโลกแตกของทั่วโลก ซึ่งของที่เหลือทิ้งจากมนุษย์ทุกอย่างล้วนกลายเป็นขยะได้หมด… ซึ่งขยะทั้งหมดก็สามารถยัดใส่ถังขยะได้ทั้งหมดเหมือนกัน และปัญหาหนึ่งในปัญหาขยะก็อยู่ตรงที่สามารถยัดขยะอะไรก็ได้ที่เป็นขยะ ใส่ลงในถังขยะปนกันจนกลายเป็นขยะปนเปื้อนขยะ กลายเป็นขยะน่าขยะแขยง… กลายเป็นประเด็นโลกแตกเหมือนๆ กันทุกชุมชนทั่วโลก

สิ่งที่ทำได้ในการจัดการปัญหาขยะคือ ถอยมาสร้างระบบจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ รองรับทุกพฤติกรรมการทิ้งขยะ และเลิกหวังที่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมคนทิ้งขยะ แต่เรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นให้ลึกซึ้ง และพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามารองรับพฤติกรรมการทิ้งขยะ… แม้ในอดีตที่ต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์เข้ามาช่วยจัดการ จะเคยเจอข้อจำกัดมากมาย

ECube Labs เป็น Tech Startup อีกหนึ่งรายที่สนใจเรื่องขยะ โดยพัฒนาระบบจัดการผ่านถังขยะอัจฉริยะโดยใช้พลังงานจากโซลาเซลล์และระบบ IoT ควบคุมการทำงาน ซึ่งจะคอยตรวจสอบปริมาณขยะในถัง บีบอัดขยะในถัง และเรียกรถขยะมารับเมื่อขยะเต็มถังแล้ว ซึ่งทั้งหมดถูกสร้างเป็นแพลตฟอร์มสมบูรณ์แบบ ทำงานประสานกันจนเกือบจะเป็นกลไกอัตโนมัติสมบูรณ์แบบทีเดียว… ขาดก็แต่รถขนขยะที่เป็น Autonomous Level 4 เข้ามาเสริมทดแทนรถขนขยะที่มีคนขับและคนเก็บขยะเท่านั้นเอง

แพลตฟอร์มของ ECube ประกอบด้วยระบการทำงานประสานกัน 4 ระบบหลักครับ… ประกอบด้วย

1. Solar-powered Waste Compacting Bins หรือ CleanCUBE 

ซึ่งเป็นระบบบีบอัดขยะในถังเพื่อให้การวนมารับขยะของรถเก็บ มีประสิทธิภาพกว่าการเก็บเทขยะในถังที่สะสมไว้แบบหลวม

2. IoT Fill-level Sensors หรือ CleanFLEX 

จะเป็นสัญญาณสื่อสารที่คอยตรวจสอบปริมาณขยะที่บีบอัดไว้โดย CleanFLEX จนถึงปริมาณที่สมควรเรียกรถมารับ จึงจะแจ้งเตือนเข้าไปในเครือข่าย CleanCityNetworks

3. Waste Analytics Platform หรือ CleanCityNetworks 

จะเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์และรายงานเชื่อมโยงข้อมูลจากทุก Input ในระบบเพื่อนำมาประมวล วิเคราะห์และรายงานกันแบบ Realtime… ศูนย์กลางนี้เป็นเหมือน ERP ของระบบนิเวศน์การจัดการขยะทีเดียว

4. Fleet Management Solution หรือ CCNx 

จะเป็นระบบสำหรับรถเก็บขนขยะ ซึ่งหลักๆ จะแจ้งและวางแผนเส้นทางเก็บ ให้รถขยะตรงไปที่ถังขยะใบที่มีขยะบีบอัดเต็มแล้ว โดยไม่ต้องแวะจอดเชคถังขยะทุกใบตลอดเส้นทาง

ที่น่าสนใจอย่างมากก็คือ… นอกจากจะมีการใช้จริงในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้หลายพื้นที่แล้ว แผนพัฒนา Smart City จากหลายเมืองในเกาหลีใต้ก็พิจารณาใช้ระบบของ ECube กันอย่างคึกคัก… แถมยังบุกต่างประเทศไปไกลหลายทวีปแล้ว… รวมทั้งสิงคโปร์ใกล้บ้านเราด้วยหล่ะ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts