EDGE AI… Edge Computing พลังปัญญาประดิษฐ์   #DeepTechInnovation

การเติบโตอย่างรวดเร็วของการประมวลผลแบบเคลื่อนที่ นับตั้งแต่สมาร์ทโฟนได้เป็นส่วนสำคัญของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยมีอุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things อื่นๆ ค่อยๆ เติบโตขึ้นอย่างเงียบๆ เพราะอยู่นอกสายตาผู้ใช้งานกลุ่มหลัก แต่ในเบื้องหลัง และ ความเคลื่อนไหวในระดับเทคนิคแล้ว อุปกรณ์ IoT จำนวนมากกำลังเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และ ผลิตข้อมูลจำนวนมากรับส่งผ่านเครือข่ายตามฟังก์ชั่น ซึ่งการรวบรวมข้อมูลปริมาณมหาศาลจากอุปกรณ์ IoT เหล่านี้เพื่อส่งไปประมวลผลบนระบบคลาวด์ จะมีความล่าช้าของข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทางซึ่งถูกวัดเป็นค่า Latency ออกมาสูงที่แปลว่าล่าช้าสูง แถมยังมีการใช้แบนด์วิดท์ของเครือข่ายสูงเท่าปริมาณข้อมูลที่รับส่งด้วย

เพื่อแก้ปัญหา High Latency และ ประหยัดการใช้แบนด์วิดท์ของเครือข่ายลง… โครงข่าย IoT ที่กำลังจะติดตั้ง และ เติบโตไปกับ SmartCities และ ของใช้อัจฉริยะที่ถูกใส่เอาไว้กับชีวิตประจำวันของทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม… จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์ IoT ให้สามารถเชื่อมต่อ และหรือ ประมวลผลด้วย Edge Computing เพื่อแปรรูปข้อมูล ณ ตำแหน่งที่เกิดข้อมูลก่อนจะส่งไปประมวลผลบนคลาวด์เท่าที่ต้องใช้ ซึ่งลดการใช้แบรนด์วิธลงได้ทันที และ สามารถกดค่า Latency ให้ต่ำลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ 

Source Image: viso.ai 

แต่… การประมวลผลด้วย Edge Computing ในระดับตรรกะพื้นฐานทั่วไปดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายอัจฉริยะสารพัดที่กำลังจะถูกติดตั้งใช้งานในอนาคตอันใกล้… การพูดถึง Edge AI ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Edge Computing กับ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเรียกใช้งาน Machine Learning บน Edge Devices โดยตรง… จึงเป็นหมุดหมายเบื้องหน้าที่ต้องผ่าน ซึ่งศักยภาพการประมวลผลของ Edge Devices ด้วย AI/ML จะทำให้เกิดการรวบรวม และ วิเคราะห์–สังเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นมากถึงขั้นมีการพูดถึง Big Data บนเครือข่าย IoT และ Edge Devices กันแล้ว

Source Image: viso.ai 

ในเบื้องต้น… Edge Computing และ Edge AI แม้จะเติบโต และ มีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนา Edge Devices ซึ่งมีการออกแบบ และ ผลิตชิ้นส่วน Edge Devices ซึ่งมีทั้งไมโครชิบ เซนเซอร์ และ แผงวงจร พร้อมแพลตฟอร์มการประมวลผลทั้งที่เป็น OS และ Applications… โดยในท้ายที่สุดก็จะได้เห็น Edge Computing สามารถทำงานร่วมกับ Deep Learning ได้ในโอกาสอันใกล้

รายละเอียดเกี่ยวกับ Hardware Edge Devices… ยังไม่คุยครับ… แต่ถ้าสนใจเกี่ยวกับ SoC หรือ System on a Chip และ AI Hardware ในระดับวิศวกรรมระบบ หรือ อัพเกรดระบบออโตเมชั่นไป 5G Edge Computing… ทักผมเป็นการส่วนตัวทาง Line ID: dr.thum ครับ

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts