นโยบายทางการศึกษาพรรคก้าวไกล… ข้อมูลเก็บตกจากช่วงการหาเสียง #ReDucation

วันนี้ขอลอกการบ้าน Workpoint Today ซึ่งได้ทำข้อมูลนโยบายทางการศึกษาของพรรคก้าวไกล ที่มีคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ แกนนำพรรคก้าวไกลไปเปิดนโยบายการศึกษา ที่ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2023 มี่ผ่านมา… ซึ่งงานเปิดตัวคราวนั้นเป็นการเปิดชุดนโยบายที่ 5 จากทั้งหมด 9 ชุดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของพรรคก้าวไกล โดยนโยบายทางการศึกษาได้ใช้ชื่อแคมเปญว่า “การศึกษาไทยก้าวหน้า” ซึ่งการประกาศนโยบายในวันนั้นถูกระบุว่า… นโยบายการศึกษาของพรรคก้าวไกล ได้ออกแบบบนพื้นฐานที่อยากจะเห็นนักเรียนหนึ่งคนที่เติบโตในประเทศไทย ต้องได้รับการศึกษาผ่าน 6 นโยบาย กับ 20 แผนขับเคลื่อน  ได้แก่

1. นโยบายการศึกษาที่ฟรีจริง จะขับเคลื่อนผ่านนโยบายรอง 3 แผน คือ

 1. เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
 2. ทุกโรงเรียนมีงบพอ
 3. โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต

2. นโยบายการศึกษาที่ปลอดภัยไร้อำนาจนิยม จะขับเคลื่อนผ่านนโยบายรองทั้งหมด 4 แผน คือ

 1. ส้วมสะอาด อาคารสถานที่ปลอดภัย ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา
 2. กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
 3. ครูละเมิดสิทธิ์ พักใบประกอบทันที
 4. ยกเลิกตั้งแถว ใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง

3. การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคนให้ทันโลก จะขับเคลื่อนผ่านนโยบายรอง 4 แผน คือ

 1. ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
 2. ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ
 3. โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้
 4. เปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที

4. นโยบายคืนครูให้ห้องเรียน คืนคุณค่าให้วิชาชีพครู จะขับเคลื่อนผ่านนโยบายรองทั้งหมด 3 แผนสำหรับคุณครู คือ

 1. คืนครูให้นักเรียน เลิกนอนเวร ลดงานเอกสาร ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมิน-รับแขก
 2. นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ.
 3. งบอบรมให้ครู -โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร

5. การศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขับเคลื่อนผ่านนโยบายรอง 3 แผน คือ

 1. คูปองเปิดโลก สูงสุด 2,000 บาทต่อปี สำหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน
 2. เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ
 3. แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด รับรองคุณวุฒิพร้อมระบบจัดหางาน

6. การศึกษาที่ใกล้ชิดผู้เรียน นักเรียน-ครู-ผู้ปกครองมีส่วนร่วม จะขับเคลื่อนผ่านนโยบายรองทั้งหมด 3 แผนเช่นกัน คือ

 1. กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น
 2. บอร์ดโรงเรียน ต้องมีตัวแทนนักเรียน
 3. สภาเยาวชน มาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่สภาฯ ได้

ทั้งหมด 20 แผนงานบน 6 แนวทางที่พรรคก้าวไกลพูดไว้ว่าจะทำให้ได้ใน 1 ปี… ได้สักครึ่งหนึ่งในหนึ่งปีก็ขอบคุณแล้วครับ..!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts