Effective Coaching Skills

Coaching

ศาสตร์ด้านผู้นำในวันที่โลกปรับเปลี่ยนเร็วจากความผันผวนไม่แน่นอน และยังซับซ้อนคลุมเครือด้วยเหตุปัจจัยและบริบทที่ไม่มีใครสามารถควบคุมอะไรได้มากนัก… ทักษะผู้นำยุคใหม่จึงละเอียดอ่อนกว่ายุคสมัยของผู้นำที่เป็น “ผู้บังคับบัญชา” มากมาย

ประเด็นก็คือ… ศาสตร์การเป็นผู้นำในวันที่โลกต้องการผู้นำแบบโค๊ชกีฬากับลูกทีมระดับแชมป์ในความดูแลมากกว่า… ซึ่งการโค้ช หรือ Coaching จะมีบทบาทสำคัญกว่าการสั่งการเหมือนในอดีต เพื่อใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากทีม… และทีมก็ประสานการทำงานกันเหมือนผู้เล่นในทีมกีฬาขณะแข่งขัน ที่ผู้นำไม่มีความจำเป็นจะต้องวิ่งลงหน้างานเพื่อแสดงบทบาทนำในการปฏิบัติ… เหมือนโค้ชกีฬาที่ไม่ต้องลงสนามเล่นกับลูกทีม แต่ก็อยู่เบื้องหลังผลงานของสมาชิกทีมทุกคน… และเป็นลมใต้ปีกของทุกผลงาน

การโค้ช หรือ Coaching  เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง “ผู้นำที่ทำหน้าที่โค้ช” โดยเทคนิคหลักคือการชวนคิด หรือ ปลดล๊อคบางอย่างในตัวผู้รับการโค้ช หรือ Coachee… เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีผลงานดีขึ้น หรือมีความสุขอย่างที่เขาต้องการ ผ่านวิธีการและเครื่องมือต่างๆ  เพื่อให้ Coachee ได้เรียนรู้  ตระหนักในตัวเอง… เปลี่ยนแปลง และลงมือทำด้วยความคิด ความถนัด ความสามารถของ Coachee

ในแนวคิดการจัดการองค์กรสมัยใหม่… การโค้ชถือเป็นหน้าที่และคุณค่าของผู้นำ ซึ่งการโค้ชที่มีประสิทธิภาพถือเป็นวิธีการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกทีม ซึ่งอาจจะมีทั้งช่วยเหลือ สอนและสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้นำจำเป็นต้องผสมผสานความสมดุล เพื่อเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพภายใต้บริบทประจำวันของทีม… โดยมีทักษะสำคัญที่ผู้นำต้องใช้ในการโค้ช 6 ประการได้แก่

  1. Listen หรือ ฟังเป็น… การฟังจะได้รับปฏิกิริยาเชิงบวกเมื่อต้องโค้ช ซึ่งการฟังก่อนเป็นการทำความเข้าใจ Coachee ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไร และมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอะไร… การฟังและเสนอการช่วยเหลือ Coachee อย่างตรงเป้าหมาย หรือเสนอให้ได้เกินกว่าคาด จะสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนก่อประโยชน์ให้ทีมและองค์กรทุกมิติ
  1. Question and Converse หรือ ตั้งคำถามและสร้างการสนทนา… ประเด็นสำคัญของการโค้ชที่มีประสิทธิผลคือการส่งเสริมให้พนักงานไตร่ตรองวิเคราะห์และสำรวจความคิด ความต้องการและเป้าหมายของตน… การถามคำถามปลายเปิดที่ไม่มีเพียงแค่คำตอบ “ใช่ หรือ ไม่ใช่” มีความสำคัญอย่างมาก… บางกรณี การถามคำถามและการสนทนาที่ให้กำลังใจ สามารถช่วยให้ Coachee พบคำตอบของตนเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง นอกจากนั้น การตั้งคำถามยังช่วยให้เข้าใจสมาชิกในทีมได้ดีขึ้นด้วย
  2. Reflect หรือ การคืนความเห็นย้อนกลับ… การให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ Reflect หรือ Feedback หลังจากฟังจนเข้าใจแล้ว หาความชัดเจนจากคำถามจนถี่ถ้วนแล้ว ก็ถึงตอนที่ “ผู้นำต้องพูด” ให้ข้อมูลและเสนอความเห็นกลับ โดยเฉพาะ 3 ส่วนสำคัญคือ พฤติกรรม… ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และ การแก้ไขปรับปรุงหรือชื่นชม… หลายกรณีมีคำแนะนำเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับว่า… ให้ Coachee ได้ยินความคิดตนเองจากปากผู้นำจะดีที่สุด
  3. Recognise Strengths หรือ รับรู้จุดแข็ง … การสังเกตจุดแข็งของ Coachee และสมาชิกทีมรายบุคคลให้สามารถใช้ประโยชน์ หรือ ชี้ประโยชน์ให้เจ้าตัวเห็นได้ชัดเจน และส่งเสริมช่วยเหลือให้จุดแข็งนั้นๆ ให้โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อ Coachee ก่อน… จะส่งผลดีต่อทีมและองค์กรในภายหลังอย่างแน่นอน… เพราะคนที่ทำงานด้วยจุดแข็ง ย่อมทำออกมาได้ดีถึงดีมาก จนหลายกรณีสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน
  4. Challenge หรือ ท้าทาย… ซึ่งการโค้ชเป็นเรื่องของการรวบรวมทักษะและผลักดันผู้คนไปสู่ระดับถัดไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องท้าทาย Coachee โดยให้เป้าหมายใหม่ขับเคลื่อนพวกเขา ซึ่งหลักสำคัญของการท้าทายก็คือ… การผลักดันเป้าหมายที่ท้าทายอย่างสร้างสรรค์… หลีกเลี่ยงการให้ความสำคัญกับสิ่งที่แต่ละคนยังไม่ได้ทำ และพูดคุยถึงแต่ “แนวคิดที่จับต้องได้” กับ Coachee และสมาชิกทีมแทน
  5. Make it Real หรือ ทำให้เป็นจริง… ซึ่งการโค้ชจะเริ่มที่การสนทนา และหากจบการสนทนาอย่างเข้าอกเข้าใจ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง จะแปลว่า ผู้นำคุยแล้ว โค้ชแล้ว ตกลงกันแล้วแต่ไม่ได้ทำอย่างที่คุยหรือรับปากตกลงกันไว้… หลักสำคัญในการโค้ชจึงต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติให้เป็นจริงตามที่พูดคุยตกลงกันไว้… แม้ผู้นำหรือโค้ชจะไม่เห็นด้วย ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรอย่าง Amazon.com ที่ขับเคลื่อนด้วยหลักการ Disagree and Commit หรือไม่เห็นด้วยแต่เอาด้วยนั้น… นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า… วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่เห็นด้วย แต่มาช่วยกันทำทั้งที่ไม่เห็นด้วย ถือเป็นจุดแข็งและข้อดีมากมาย

คร่าวๆ ประมาณนี้ก่อนครับ… ผมลอกการบ้านจาก TeamScapesLearning.com และคิดว่าประเด็นย่อยยังมีกรณีต่างๆ ให้พูดถึงอีกมาก… และโอกาสต่อไปคงได้เอามาเจาะรายประเด็นคุยกันอีกที

ครับผม!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Hyperautomation Strategy

Hyperautomation Strategy… กลยุทธ์โลกอนาคตที่ต้องเร่งใช้ให้ทันปัจจุบัน #SaturdayStrategy

องค์กรส่วนใหญ่ที่สามารถ WFH หรือ Work From Home ได้ในวิกฤตโควิดที่ผ่านมา ผู้บริหารที่สนใจทำ Organizational Transformation/Digital Transformation อยู่เดิมคงไม่พลาดที่จะออกแบบโครงสร้างองค์กร หรือ ขั้นตอนธุรกิจใหม่ และ ลุยเปลี่ยนนั่นนี่ในจังหวะนี้กันหมด… เพราะเป็นจังหวะที่เห็นช่องว่างการเอาเทคโนโลยีมาช่วยคนทำงานให้ดีกว่าเดิมได้ รวมทั้งเห็นช่องว่างที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนคนในหลายๆ กลไกได้… ซึ่งคงไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดกันแล้วว่ามันจะดีกับธุรกิจและองค์กรอย่างไรแค่ไหน

Dalio’s 5 Step Process for VESPA Mindset

เหตุผลข้อเดียวที่คนเราต้องเรียนก็คือ เราไม่รู้… ทั้งไม่รู้เพราะเพิ่งเกิดมาบนโลกไม่นาน และไม่รู้เพราะอยู่มานานแต่ยังไม่รู้… การผิดพลาดบกพร่องระหว่างเรียนจึงควรได้รับการใส่ใจและประคับประคองจากระบบการศึกษาเพื่อปกป้อง “ความไม่รู้” ให้ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม

POINT OF SALE จาก ODOO

POS หรือ Point of Sale หรือเครื่องแคชเชียร์ที่เราเห็นอยู่ทุกที่ๆ เราไปจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละครับ… POS เป็นระบบจัดการการขายหน้าร้านที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องขายสินค้าและรับชำระเงินกัน ณ จุดขาย โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นกลไกปกติของการทำธุรกิจแบบ B2C หรือ Business to Consumers ที่การซื้อขายและชำระราคาจะเกิดขึ้นทันที ไม่เหมือนโมเดลธุรกิจแบบ B2B ที่การซื้อขายและชำระราคา อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาเช่น มีเครดิตเทอม 30

Competitors Analysis Report

Competitors Analysis Report… วิธีทำรายงานเรื่องคู่แข่ง #SaturdaysStrategy

การเจาะดูกลยุทธ์ของคู่แข่ง ที่พยายาม “เอาชนะการตัดสินใจเลือกของลูกค้า” ทั้งการตัดสินใจเลือกของลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า และ ลูกค้าเก่าของคู่แข่งรายอื่นๆ จึงเป็นทางลัดในการกำหนดกลยุทธ์ที่นักบริหารส่วนใหญ่ มีทักษะในการ “ประเมินคู่แข่ง” อยู่ในสัญชาตญาณกันทั้งสิ้น… แต่การเชื่อสัญชาตญาณสำหรับธุรกิจที่แข่งขันสูง ตลาดใหญ่โต และ ลูกค้าอ่อนไหวท่ามกลางการแข่งขัน… นักบริหารส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเสี่ยงกับสัญชาตญาณส่วนตัวกันหรอก…