Effort Justification… เหตุแห่งความพยายาม #SelfInsight

Pushing Big Rock Uphill

เป้าหมายของหลายๆ คนที่ไม่ง่ายจะทำให้เป็นจริง แม้จะเป็นเป้าหมายที่ “มีเงินก็ซื้อได้” แต่เพราะเงินยังมีไม่พอจึงยังซื้อไม่ได้ก็มากมาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมีเป้าหมายที่ทำได้ไม่ง่าย ทั้งที่เป็นความยากมีอยากได้ทั่วไป หรือที่เป็นความหวังและความฝัน ซึ่งอยู่ไกลกว่าระดับเป้าหมายมาก

เป้าหมายสำหรับหลายคนที่อยู่บนหลักคิดอันเป็นเหตุบนผล ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ เพียงแต่ต้องพยายาม หรือ Effort กันหน่อย… 

ความพยายามต่อเป้าหมายของหลายๆ คน จึงต้องการ “เหตุผลเพื่อเป็นแรงจูงใจในความพยายาม” ซึ่งในทางเทคนิคจะเป็นการหาเหตุผลที่มีน้ำหนักจนเป้าหมายดึงดูดใจสูงสุดถึงขั้น “เสียสละบางสิ่ง” เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย… หลายกรณีเป็นความพยายามถึงขั้น “ทนทุกข์” เพื่อให้เป้าหมายที่ว่าสำเร็จและได้มา ซึ่งคนที่ใส่ความพยายามเข้าไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่จะหลงรักเป้าหมายที่ได้ครอบครองด้วยความพยายามหรือทนทุกข์เพื่อให้ได้มา

ในขณะที่ตำราจิตวิทยาสังคมกลับระบุว่า… ความพยายามของคนเราเป็น​​พฤติกรรมไม่ลงรอยกันของตัวตนกับความคิดตน โดยมีทฤษฎีความขัดแย้งทางปัญญา หรือ Cognitive Dissonance Theory ของ Professor Dr.Leon Festinger ซึ่งอธิบายว่า… มนุษย์มีความพยายามที่จะไม่ขัดแย้งกับตัวเอง ถึงขั้นที่การรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ขัดแย้งความเชื่อในจิตใจตน ก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งทางปัญญาเห็นเป็นความไม่สบายใจ และ หาทางลดระดับความขัดแย้งไม่ลงรอยกับความเชื่อนั้น โดยหลีกเลี่ยงข้อมูลความเชื่อที่จะสร้างความขัดแย้งทางปัญญาให้ตนเองทั้งหมด… นั่นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น แม้ลึกๆ จะรู้อยู่เต็มอกว่าตนเชื่อมาผิดๆ

กรณีลัทธิความเชื่อที่กล้าประกาศว่าโลกจะแตกเมื่อนั่นเมื่อนี่ และ มีสาวกมากมายกราบไหว้นับถือและเชื่อตาม แต่เมื่อถึงกำหนดวันโลกแตกที่เชื่อกันเป็นตุเป็นตะ ยังคงพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเหมือนเมื่อวาน และ ไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากทรัพย์สินมากมายหายไปเพราะบริจาคตามความเชื่อไปก่อนหน้า… แต่สาวกส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อต่อได้ว่า อาจเป็นเพราะแรงกุศลของพวกเขาที่บริจาคขนาดนั้นจึงทำให้โลกมีเช้าวันที่โลกควรจะแตกดับไปแล้ว เป็นเหมือนวันที่ผ่านมา

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ความขัดแย้งทางปัญญา หรือ Cognitive Dissonance ซึ่งอยู่เบื้อหลังความพยายาม หรือ Effort ขั้นดันทุรังนั้น… ในทางปฏิบัติจะถือว่าเป็น “พลังใจ” ที่ให้แรงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้วยความเชื่อเดียวสูงมาก ซึ่งถ้าใช้เพื่อขับดันเป้าหมายเชิงบวก หรือ เป้าหมายที่เกิดประโยชน์กับตนโดยตรง เช่น อยากจบดอกเตอร์ก็อดทนเรียนจนจบแม้จะไม่ง่ายสักขั้นตอน… หรืออยากมีบ้านชานเมืองเป็นของตัวเองก็พยายามเก็บเงินจนพอวางดาวน์และหางานทำที่รายได้พอค่าผ่อนโดยไม่เดือนร้อน แม้จะต้องอดออมใส่เสื้อผ้าเก่า หรือ มือถือตกรุ่น

ส่วนความขัดแย้งทางปัญญา หรือ Cognitive Dissonance ที่ผลักข้อมูลอื่นๆ ที่รบกวนความเชื่อในตน โดยทุ่มเทความพยายาม หรือ Effort ขั้นดันทุรัง “ตามเป้าหมายของกลุ่ม” ซึ่งบางกรณีเกิดความขัดแย้งท้าทายกับกลุ่มความเชื่อแนวทางอื่นๆ จนเห็นเป็นความวุ่นวาย… แต่ก็ยังพยายามดันทุรังเชื่อต่อไปได้เป็นตุเป็นตะ เพื่อสร้างความชอบธรรมในใจตน ในการสร้างขัดแย้งให้จบด้วยเป้าหมายการมีชัยชนะเหนือกลุ่มความเชื่ออื่น… 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

บ้านไร่ ไออรุณ

บ้านไร่ไออรุณ… กรณีศึกษาฟาร์มสเตย์สู้โควิด #REDER SMEs

ในขณะที่ จังวัดระนองเองก็ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงในวิกฤตรอบสอง ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอยู่แล้ว และที่สำคัญ รัฐบาลไม่ได้มีประกาศให้ปิดกิจการลงชั่วคราว ทำให้มาตรการความช่วยเหลือการเยียวยาต่างๆ เช่น ประกันสังคม การพักชำระหนี้ จึงไม่มีออกมาเหมือนกับรอบแรก… สิ่งที่ทำได้ตอนนี้จึงเหลือเพียง ต้องช่วยเหลือตัวเอง

Lotus Esprit

Lotus Esprit

Lotus Esprit เป็นผลผลิตของค่ายรถยนต์แห่งแรงบัลดาลใจของ Colin Chapman ซึ่งก่อตั้ง Lotus Cars Limited ขึ้นในเมืองเล็กๆ ชื่อ Hethel เขต Norfolk ประเทศอังกฤษ ในปี 1948 เพื่อทำรถลงสนามแข่ง โดยใช้พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ระดับวิศวกรการบินของ Colin Chapman

Free Your Mind

Minimalist Habits… อุปนิสัยเรียบง่าย

คนส่วนใหญ่มีเวลาน้อยที่จะสร้างสรรค์ เพราะถูกจัดสรรไปให้ “เยอะ” ในชีวิตประจำวันก่อนจนกลายเป็นอุปนิสัย และใช้เวลาหมดไปกับ “เยอะ” จนเห็นเป็นธรรมดา… และหลายครั้งกลายเป็นชนวนความขัดแย้งบาดหมางไร้สาระก็มีมาก… หลายคำแนะนำจากหลากแนวคิดเกี่ยวกับ “เยอะ” ล้วนแนะนำให้ “ปลดทิ้งไปบ้าง” และหาทางมินิมอลการใช้ชีวิต หรือ Minimal Lifestyle เพื่อให้ตัวเบาและใจเบาในที่สุด

sea-coast-sand-mountain

Intrinsic and Extrinsic Motivation… แรงจูงใจภายในและนอก

แรงจูงใจ… คำพื้นๆ แต่กว้างลึกและยังมีมิติมากมายให้เราท่านได้ค้นหา ศึกษาเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ ทั้งเพื่อจูงใจผลักดันตัวเอง และโน้มเหนี่ยวคนอื่นๆ ที่ผูกพันธ์เกี่ยวข้องกันกับเรา ให้ตามเจอเป้าหมายลำดับถัดไปได้ราบรื่นบนเส้นทางที่ “เข้าใจตัวเอง เข้าใจความต้องการของตัวเอง และรู้จักสร้างแรงโน้มถ่วงอันแสนพิเศษ ดึงตัวเองเข้าหาความพึงใจลำดับถัดไป”