BMW eMotorcycle

Electric Motorcycle #FutureTransportation

กระแสยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งนำแนวโน้มทางการตลาดโดย EV หรือ Electric Vehicle ที่มักจะหมายถึงรถนั่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ และ มีแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน ทั้งๆ ที่โดยความหมายของคำว่า EV ถือว่าเป็นคำกลางๆ ที่ใช้เรียกยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนได้หมด… ในขณะที่พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 2 ล้อ ก็กำลังเติบโตอย่างเงียบๆ ใต้เงา EV ที่เป็นภาพของรถนั่งส่วนบุคคล หรือ รถเก๋ง… ตั้งแต่ระดับจักรยานดัดแปลงใช้ไฟฟ้า… eScooter… Segway รวมทั้ง eMotorcycle หรือ Electric Motorcycle ซึ่งตลาดเชิงพาณิชย์ของพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ 2 ล้อ… มีอะไรในกอไผ่มากมายให้น่าสนใจ

รายงานการวิจัยทางการตลาดของ MarketsAndMarket.com ชี้ว่า… ภาพรวมของตลาด Electric Motorcycle ในปี 2020 มีมูลค่าทั่วโลกราว 113,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  6.9% ต่อปีไปจนถึงปี 2026 ซึ่งมูลค่าทางการตลาดของ Electric Motorcycle จะขึ้นไปถึง 169,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… โดยมีตลาดเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดใหญ่ที่สุด

ส่วนความเคลื่อนไหวที่สำคัญของประเทศที่มีประชากรมอเตอร์ไซด์มากเป็นอันดับต้นๆ อย่างเวียดนามก็ประกาศนโยบายไปเมื่อปลายไตรมาสสองของปี 2021 ที่ผ่านมาว่า… กรุงฮานอยของเวียดนามจะยกเลิกการอนุญาตให้ใช้มอเตอร์ไซค์แบบเครื่องยนต์สันดาปร้อยเปอร์เซนต์ในปี 2030

ประเด็นที่จะบอกก็คือ… บ้านเราประเทศไทยก็มีประชากรมอเตอร์ไซด์อยู่ในถนนมากมาย และก่อปัญหามลพิษ โดยเฉพาะฝุ่นควัน PM2.5 ซึ่งกำลังจะวนกลับมาหลอกหลอนชาวเมืองอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังหมดฝนที่ใกล้จะถึงในเร็ววันนี้… แต่ความเคลื่อนไหวเชิงนโยบายจริงๆ ที่จะทดแทนมอเตอร์ไซด์น้ำมันด้วยมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าของไทย ดูเหมือนจะเงียบมากจนมีแต่กระแส EV รถยนต์นั่งที่คนตังค์เหลือๆ เขาไม่รอนโยบายอะไรจากใครแล้ว ในขณะที่ภาคธุรกิจเองก็ตื่นตัวขยับกันเองด้วยวิสัยทัศน์ล้วนๆ ในขณะที่ฝ่ายรัฐและราชการ กับ นายทุนชิ้นส่วนและโรงงานมอเตอร์ไซด์เคลื่อนไหวน้อยมาก… 

กรณีของ eMotorcycle หรือ Electric Motorcycle ในยุคที่ eCommerce และ ธุรกิจสั่งส่งสินค้าเกือบทุกอย่างที่ใส่มอเตอร์ไซด์ส่งได้ ล้วนพัฒนาบนโมเดล Rider ซึ่งในด้านหนึ่งสร้างงานให้คนมากมาย ในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นราคามอเตอร์ไซด์แพงขึ้น ทั้งๆ ที่ผลิตมากขายได้มากชนิดทวนกฏอุปสงค์อุปทานธรรมดา ซึ่งก็เติมปริมาณมอเตอร์ไซด์ให้มากขึ้นในระบบนิเวศและท้องถนน

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ Rider Economy หรือ เศรษฐกิจไรเดอร์ที่สร้างบนอานมอเตอร์ไซด์ และ การใช้งานมอเตอร์ไซด์เป็นพาหนะหลักของคนกลุ่มใหญ่ในประเทศ ควรได้ข้อมูลทิศทางว่า นโยบาย eMotorcycle หรือ Electric Motorcycle พร้อมระบบนิเวศเพื่อชาวสองล้อควรจะไปทิศทางไหนอย่างไร… ซึ่งการเปลี่ยนผ่านจากยุคมอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์สองจังหวะเต็มบ้านเต็มเมืองไปเป็น eMotorcycle จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเมื่อไหร่… ซึ่งผมเชื่อว่า การถ่วงๆ รอๆ จนเวียดนามออกตัวไปก่อนแล้วแบบนี้… ทำเอาเมืองไทยดูแย่กว่าเวียดนามอีกเรื่องหนึ่ง… อีกแล้วครับท่าน!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts