Emotional Connection… เชื่อมโยงตรงถึงใจ #SelfInsight

Give Flower

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และ มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทของการเป็นสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งการมีบทบาทในห่วงโซ่สายสัมพันธ์ที่คนๆ หนึ่ง “ให้ และ รับ” ทุกสิ่งระหว่างตนเองกับคนอื่นๆ ซึ่งการให้และรับระหว่างกันนี่เองที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน หรือ ที่คำศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า “การเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึก หรือ Emotional Connection”

ประเด็นก็คือ… อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน หรือ อารมณ์ความรู้สึกที่มีให้และได้รับระหว่างกัน… มีความสำคัญต่อความสุข–ความทุกข์ของบุคคล และ กลุ่มบุคคลแวดล้อม

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Emotional Connection เป็นเครื่องมือผลักดันพฤติกรรมของทุกคนในห่วงโซ่ โดยใช้กลไก “การให้ และ การรับ” จัดการสายสัมพันธ์เพื่อเป้าหมายร่วมกัน…

กรณีหนุ่มจีบสาว ซื้อดอกไม้ ให้ของขวัญ ออกเดท และ แต่งงานก็ถือเป็นกลไกการให้ และ การรับ จนเกิดการเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึก และ ผูกพันธ์กันถึงขั้นคนสองคนจากต่างพ่อแม่และครอบครัว สามารถตกลงปลงใจจะสร้างครอบครัวร่วมกัน… ซึ่งถ้าวันหนึ่งข้างหน้า กลไกการให้ และ การรับของหนุ่มสาวคู่นี้สะดุดลงจนทำลาย Emotional Connection หรือ ความเชื่อมโยงทางอารมณ์… ความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ของทั้งสองก็มีโอกาสตัดขาดแยกย้ายเลิกร้างกันไปได้

การสำรวจของ Dr.John Gottman จาก Gottman Institute ซึ่งทำงานวิจัยด้านครอบครัวและจิตวิทยาคู่สมรสให้ข้อมูลว่า… ปัญหาทั่วๆ ไปที่คู่สมรสขัดแย้งกันตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ ก็จะยังเป็นปัญหาขัดแย้งเช่นเดิม แม้ทั้งคู่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวมาด้วยกันถึงสามสิบสี่สิบปี แต่ตราบเท่าที่ “อารมณ์ความรู้สึกที่สื่อถึงกัน” ยังคงมีอยู่ คู่สมรสก็จะยังดำเนินชีวิตคู่ภายใต้ความขัดแย้งนั้นไปได้อีกนาน

ส่วนกรณีการใช้ Emotional Connection เป็นเครื่องมือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ หรือ แบรนด์สินค้า โดยเฉพาะการใช้แรงขับด้านอารมณ์ที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ทางการตลาด ซึ่งข้อมูลจาก Harvard Business Review หลายวาระได้พูดถึง Customer Emotions ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ Emotional Connection อีกรูปแบบหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อการขาย

บทความเรื่อ The New Science of Customer Emotions โดย Scott Magids… Alan Zorfas และ  Daniel Leemon ได้ชี้ให้เห็นเครื่องมือโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึก หรือ Emotional Motivators ที่หวังผลได้สูง เมื่อนำมาเป็นแบบแผนสร้าง Emotional Connection Strategy หรือ กลยุทธ์การสานสัมพันธ์ด้วยการเชื่อมโยงถึงอารมณ์ความรู้สึก… ได้แก่

  1. Stand out from the crowd หรือ ความรู้สึกโดดเด่นเหนือผู้อื่น
  2. Have confidence In the future หรือ ความรู้สึกเชื่อมั่นต่ออนาคต
  3. Enjoy a sense of well-being หรือ รู้สึกได้ถึงความอยู่ดีมีสุข
  4. Feel a sense of freedom หรือ รู้สึกได้ถึงอิสระเสรี
  5. Feel a sense of thrill หรือ รู้สึกตื่นเต้น
  6. Feel a sense of belonging หรือ รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งกับผู้อื่น
  7. Protect the environment หรือ ความรู้สึกว่าได้ปกป้องสิ่งแวดล้อม
  8. Be the person I want to be หรือ ได้เป็นตัวของตัวเอง
  9. Feel secure หรือ รู้สึกปลอดภัย
  10. Succeed in life หรือ ประสบความสำเร็จในชีวิต

ถึงตรงนี้มีสองอย่างที่อยากจะบอกส่งท้ายก็คือ… Emotional Connection หรือ การเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกอย่างน้อย 10 แนวทางของ Scott Magids และ คณะ… สามารถปรับใช้เพื่อเป็น “ผู้ให้ และ ผู้รับ” ได้ทั้งสองทาง และ สามารถปรับใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ความสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ!

ส่วนท่านที่อยากลองเอาไปใช้ทำลายความสัมพันธ์ดูบ้าง… ผมคิดว่าคงไม่ต้องแนะนำอะไร!!!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

The Brain

Pretest Designs for Personalized eLearning… สอบก่อนเรียน

โดยส่วนตัวผมให้ความสำคัญกับ Pre-Test อย่างมากเพราะเชื่อว่า… แนวทางนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการทำความเข้าใจกับผู้เรียน หรือผู้รับสาร หรือ Audience จากคอร์สที่ต้องเตรียมขึ้นอย่างปราณีตและเหมาะสมกับผู้เรียนจริงๆ เหมือนตัดเสื้อให้พวกเขา ที่ต้องมีขนาดหรือ Size ของใครของมัน แม้จะยุ่งยากกว่าการตัดเสื้อโหลขนาดเดียวแจกทุกคนแบบ One Size Fit Alls. แล้วมองแค่ ก่อนใส่เสื้อกับหลังจากมีเสื้อใส่ ทั้งๆ ที่คนใส่เสื้อร่างใหญ่มองดูไกลๆ เหมือนแหนมมัดเดินได้ก็ตาม

โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด

ความกังวลเกี่ยวกับมลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในพื้นที่ส่งเสริม EEC หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งความเห็นของคนส่วนใหญ่ย่อมมองว่าเนื้อในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คงมีปัญหายิ่งกว่าพื้นที่ไหนๆ ที่ไม่มีโรงงานและการขนส่งแออัดพลุกพล่านระดับนี้… จนทำให้การขยายแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจไปพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ สร้างความขัดแย้งไปทั่ว

Women's Closet

The Paradox Of Choice… มีให้เลือกแต่ไม่มีที่อยากจะเลือก

การมีตัวเลือกมากทำให้เกิดความลังเลแบบเลือกอันหนึ่งก็เสียดายอีกอันหนึ่ง… สิ่งที่เกิดขึ้นบนความลังเลนี้สามารถอธิบายผ่านโมเดลชื่อ Opportunity Cost หรือ การชั่งราคาของโอกาสที่เสียไปกับตัวเลือกที่ไม่ได้เลือก กับ ตัวเลือกที่อยากเลือก… ทำให้การมีตัวเลือกมาก ทำให้เกิดรู้สึกเสียดายมากเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวเลือก

5 เทคนิคการทำ PowerPoint ให้ใครๆ ก็ WOW!

หากพูดในฐานะคนเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและวิพากษ์สื่อ eLearning มาก่อน… เรียนตามตรงว่าไม่อยากเห็นสไลด์ที่เปิดมาก็เจอ… มักง่าย… ทักษะน้อย… และลบหลู่ผู้ชม จนเกินงาม… เพราะท้ายที่สุดแล้ว งานจากท่านจะหมายถึงตัวตนท่านนั่นเอง