Empathy First Leadership… ภาวะผู้นำแบบใส่ใจเป็นอันดับแรก #ExtremeLeadership

ความใส่ใจเป็นการให้ที่ดีต่อความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพราะความใส่ใจ หรือ Empathy เป็นวิธิคิดต่อคนอื่น “ด้วยความเข้าใจความต่าง” ที่คนเราไม่มีทางจะเหมือนกันได้ทุกอย่าง และ เป็นวิธีปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเข้าใจและให้เกียรติไปพร้อมๆ กัน… โดยมีความเข้าใจอย่างจริงใจในข้อจำกัดของคนอื่น ซึ่งหลายกรณีของข้อจำกัดสำหรับหลายๆ คนมักจะเป็น “ข้อบกพร่อง” ที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มาก แม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังต้อง “ทำใจยอมรับ” ความบกพร่องให้ได้ไม่ต่างจากการยอมรับความพิการของตัวเองที่ต้องรับสภาพกันไปชั่วชีวิตก็มี

รายงานสรุปหัวข้อสัมนาออนไลน์ที่จัดโดย Fast Company และ Dell Women’s Entrepreneur Network ในหัวข้อการภาวะผู้นำแบบใส่ใจเป็นอันดับแรกด้วยการเป็นบอสด้วยหัวใจ หรือ Empathy-First Leadership: Being a Boss with a Heart โดย Amy Jo Martin ผู้เป็น  Founder และ CEO ของ Renegade Global ได้สรุปประเด็นสำคัญจากการพูดคุยเกี่ยวกับการเป็นบอสด้วยหัวใจ ซึ่งเป็น “วิธีที่ผู้นำที่ใส่ใจ” ปฏิบัติกับทีมและตนเองเสมอ… ได้แก่

  1. Build A Vision Aligned Team หรือ พัฒนาวิสัยทัศน์ให้เข้ากับทีม… โดยเฉพาะบริบทและความมุ่งหมายของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนรับผิดชอบ… ที่จำเป็นต้องเห็นเป้าหมายเดียวกันบนวิสัยทัศน์ที่ตีความตรงกัน
  2. Understand Others’ Pain Points หรือ เข้าใจปัญหายุ่งยากของคนอื่น… ที่หมายถึงการเข้าใจ หรือ การหาทางเข้าใจรายละเอียดในทุกๆ มิติของความยุ่งยากขัดข้องของคนอื่น และ หาทางกำจัดปัดเป่า Pain Points หรือ ปัญหายุ่งยาก เหล่านั้นร่วมกับพวกเขา… 
  3. Leading With Empathy Doesn’t Mean Lacking Anger หรือ เป็นผู้นำที่ใส่ใจไม่ได้แปลว่าห้ามโมโห… ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมนาอย่าง Verta Maloney ในฐานะ Co-founder ของแพลตฟอร์มเกมเมอร์สตรี ชื่อ gameHers แนะนำว่า… ความรักล้วนมาพร้อมกับความโกรธในปริมาณที่พอเหมาะ ซึ่งการให้ใจ และ การให้ความใส่ใจเสมอ… ไม่ได้แปลว่าจะต้องอดทนกับอะไรที่มันไม่เข้าท่า โดยเฉพาะความไม่เข้าท่า หรือ ความไม่ได้เรื่องที่มาจากความมักง่าย… มักได้ และ ไม่ใส่ใจตอบกลับคืน
  4. Make Sure Everyone’s Voice Is Heard หรือ ให้แน่ใจว่าได้ยินเสียงของทุกคน… โดยเฉพาะการได้ยินด้วยทักษะการฟังอย่างใส่ใจ ซึ่งผู้นำที่เอาใจใส่ผู้อื่นเป็น ก็จะได้ยินความหมายของสิ่งที่ได้ฟังอย่างถูกต้องด้วย Active Listening Skills หรือ ทักษะการฟังอย่างกระตือรือร้น
  5. Allow Time For Rest หรือ อนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อน… เพราะการทำงานโดยไม่พักจะแปลว่า “ทีมก็ไม่ได้พัก” ตามไปด้วย และ ความรู้สึกของสมาชิกทีมก็จะเหมือน “ถูกไล่บี้” เอางานตลอดเวลา… ซึ่งไม่ค่อยมีใครเรียกเจ้านายบ้างานไม่รู้จักการพักผ่อน และ สั่งงานใช้งานไม่เป็นเวล่ำเวลาว่า “เป็นคนขยัน ทำงานเก่ง และ ฉลาด” อย่างแน่นอน

น่าจะพอเห็นภาพ!

References…

  • Fastcompany.com                                                          
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts