Femtech… เทคโนโลยีเพื่อสุภาพสตรี #DeepTechDriven

Femtech หรือ Female Technology หรือ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะของสุภาพสตรี… โดยนิยามจะหมายถึง สินค้า ซอฟแวร์ และ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสุขภาพ และ สุขภาวะที่ดีสำหรับผู้หญิงทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทั่วโลก ซึ่งประเด็นสุขภาพของผู้หญิงมีหลากหลายแง่มุมที่อ่อนไหวต่อปัญหาเชิงสุขภาพ ตั้งแต่ระบบสืบพันธุ์… กลไกการเจริญพันธุ์ หรือ Fertility… ประจำเดือน… การตั้งครรภ์… การดูแลหลังคลอด หรือ Postpartum Care… การให้นมบุตร หรือ Lactation… ความเสี่ยง และ การเสียชีวิตของมารดาในระหว่างคลอด รวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่น เช่น ปัญหาโรคหัวใจ มะเร็ง โรคเรื้อรัง การติดเชื้อ ไปจนถึงสุขภาพจิต ความเครียด ความมั่นใจในรูปลักษณ์ การเคารพตนเอง และ สุขภาวะความเป็นอยู่ประจำวัน… ซึ่งการดูแลช่วยเหลือ การรักษา และ การส่งเสริมสนับสนุนภาวะสุขภาพสตรีเพศที่ตรงเข้าหา Pain Point ของผู้หญิงจึงมีความหมายในโลกที่สตรีเพศโดยกำเนิดมีจำนวนมากกว่าบุรุษเพศอย่างในปัจจุบัน และ อนาคต

นอกจากนั้น… คำว่า Femtech ยังหมายถึงสตาร์ทอัพด้านสุขภาพที่ก่อตั้ง และ นำโดยผู้นำสูงสุดขององค์กรที่เป็นสตรี ภายใต้โมเดลธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อผู้หญิงทุกเพศวัยให้สามารถเข้าถึงบริการนั้นได้มากขึ้น และ ยังหมายความถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในพื้นสุขภาพของผู้หญิงที่กดทับซับซ้อนต่อสตรีมาก่อนด้วย

คำว่า Femtech ถูกบัญญัติคำขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในปี 2016 โดย Ida Tin ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น Clue สำหรับติดตามประจำเดือน และ ภาวะเจริญพันธุ์ของหญิงสาวทั่วโลก… ซึ่งปัจจุบันมีสตาร์ทอัพมากมายที่ประกาศตัวว่าเป็น Femtech มักจะพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงหลายสาขา รวมทั้งเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ DeepTech ด้วย… โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และ บริการสาย Femtech ที่น่าสนใจก็อย่างเช่น…

  • แอพมือถือติดตามประจำเดือน และหรือ ภาวะเจริญพันธุ์ ได้แก่ Clue… DOT… Glow… Eve… Cycles… My Calendar… Life… FertilityIQ… Extend Fertility… Forte Medical… Flo และ Lady เป็นต้น
  • บริการผสมเทียม ทำเด็กหลอดแก้ว และ บริการแช่แข็งไข่ ได้แก่ Univfy…Progyny… Apricity  และ Prelude Fertility
  • เทคโนโลยีติดตามภาวะเจริญพันธุ์ เช่น Valley Electronics… Eva และ Daysy fertility
  • บริการ Telemedicine ด้านการวางแผนครอบครัว และ ผดุงครรภ์ เช่น Nurx… Twentyeight Health และ Medicaid
  • บริการเทคโนโลยีสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน เช่น Gennev
  • บริการเทคโนโลยีติดตามการตั้งครรภ์ เช่น Pregnancy+ และ Amma
  • เทคโนโลยีมารดา และ ทารก เช่น เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ หรือ Wearable Breast Pump ของ Elvie และ Willow
  • เทคโนโลยีสุขภาพทางเพศ และ ภาวะเจริญพันธุ์ เช่น Kegg… vSculpt กับ vFit และ Lioness
  • เทคโนโลยีจัดการปัญหารอบเดือน เช่น ชุดชั้นในแบบดูดซับประจำเดือนของ Thinx และ อุปกรณ์สวมใส่เพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือน iPulse Medical

ข้อมูลจาก Seedtable.com ชี้ว่า… ขนาดตลาดของ Femtech จะเพิ่มขึ้นจาก 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 ไปเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ท่ามกลางการตื่นตัวของฝ่ายกำกับดูแลสินค้า และ บริการด้านสุขภาพสตรีจากทั่วโลก… รวมทั้งฝ่ายกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล และ การละเมิดที่ได้กลายเป็นกรณีศึกษามากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ธุรกิจ Femtech เติบโตด้วยฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว… เช่นกรณีของแอพคุมกำเนิดแบบดิจิทัล Natural Cycles ของสวีเดน ที่ภายหลังพบรายงานการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ กระทั่งนำไปสู่การสอบสวน… รวมทั้งการแชร์ข้อมูลโดยละเมิดของแอพติดตามประจำเดือน และ ภาวะเจริญพันธุ์ กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อทำโฆษณาออนไลน์แบบตรงเป้า

ท่านที่สนใจข้อมูลวิเคราะห์สำหรับพัฒนา Femtech Products & Servies ทักสอบถามทาง Line ID: dr.thum ครับ

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *