FinTech

FinTech For SMEs #RederSMEs

โลกและธุรกิจในวันที่ FinTech หรือเทคโนโลยีทางการเงิน ได้ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงกลไกการซื้อขายจ่ายเช่าและจ้างทำ จากเงินสดและเชค… ไปเป็นเงินโอนและทำรายการเดินบัญชีผ่าน Internet Banking และลุกลามไปสู่การประยุกต์ใช้ QR-Code มาใช้เรียกชำระเงิน จนสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตคนนับพันล้านในประเทศจีน ที่ยังไม่เคยมีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองมากมาย ให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว เป็นกระเป๋าเงินทั้งรับจ่าย จนกลไกเศรษฐกิจของจีนก้าวกระโดดสู่มหาอำนาจเศรษฐกิจโลกภายในไม่กี่ปี

ในบ้านเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Fintech Driven อย่างชัดเจนในระหว่างเผชิญวิกฤตโควิด ที่รัฐบาลอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน Wallet Application ชื่อ เป๋าตังค์/เป๋าตุง จนรัฐบาลที่สืบทอดมาจากเหตุการรัฐประหาร ได้รับคะแนนความนิยมอย่างมากจากประชาชนที่ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากความช่วยเหลือของภาครัฐ

และไม่มีใครหยุดความก้าวหน้าของ FinTech ในมิติของการชำระราคาได้อีกแล้วในปัจจุบัน เพราะช่วงเวลาของการ Disrupted ได้ “เปลี่ยนพฤติกรรม” การใช้จ่ายของคนจำนวนมากทั้งประเทศได้เบ็ดเสร็จไปแล้ว

เวบไซต์ thebusinessresearchcompany.com ได้รายงานตัวเลขไว้ว่า… ขนาดตลาด Fintech ของโลกในปี 2019 มีมูลค่า 111,240.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยราว 7.9% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2015… และยังคาดการณ์ไว้ว่า ขนาดตลาด Fintech ของโลกในปี 2030 น่าจะเห็นตัวเลข 325,311.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตด้วยอัตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 11.1% ต่อปี

แน่นอนว่า… ปัจจัยสำคัญที่สุดของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ FinTech มาจาก 2 ปัจจัยหลักได้แก่… การเติบโตของ Mobile Payment และการเติบโตของ Blockchain Technology ที่เข้ามาเปลี่ยนระบบนิเวศน์ของตลาดทุนและตลาดเงิน… และน่าจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดในโอกาสอันใกล้นี้ คลอบคลุม

  1. Payments หรือ ระบบชำระราคา
  2. Wealth Management หรือ การจัดการสินทรัพย์
  3. Insurance หรือ การประกันภัย
  4. Personal Loans หรือ สินเชื่อบุคคล
  5. Personal Finance หรือ การเงินการลงทุนส่วนบุคคล
  6. Fund Transfer หรือ การโอนเงินทุน

เรียกได้ว่าในปัจจุบันมี FinTech พร้อมใช้ครอบคลุม “ตลาดเงิน และ ตลาดทุน” อย่างครบถ้วนให้ใช้หรือปรับใช้กันหมดแล้ว

คำถามคือ… ในฐานะผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องปรับตัวอย่างไร และ/หรือประยุกต์ใช้ FinTech กับธุรกิจอย่างไร… ซึ่งคำแนะนำในการปรับใช้ FinTech กับธุรกิจส่นใหญ่จะใช้ในกิจกรรมหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ

  1. การชำระเงิน… โดยเฉพาะ Mobile Payment และ Fund Transfer
  2. การระดมทุนและกิจกรรมเพื่อการลงทุน หรือ Securities And Investment
  3. กิจกรรมทางการเงินผ่านระบบธนาคาร
  4. กิจกรรมทางการเงิน/การลงทุน นอกสถาบันการเงิน หรือ Non-Banking Financial

ประเด็นก็คือ… กิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องจ่ายเงินและรับเงินทั้งหมดตอนนี้ ล้วนมีบริการทางการเงินผ่าน FinTech หรือ Finacial Technology ให้ใช้กันหมดแล้ว… คำถามสุดท้ายจึงเหลือเพียง

ธุรกิจของท่านเปิดรับ FinTech ครบทุกมิติหรือยังครับ?

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts