Flow… ภาวะลื่นไหล

Flow State Writer

Flow หรือ ภาวะลื่นไหล  เป็นภาวะที่คนๆ หนึ่ง กำลังเพลิดเพลินอยู่กับกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ จนตัวเองหลอมรวมกับประสบการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าที่กำลังดำเนินไป และรับรู้อิ่มเอมไม่ต่างจากการได้รางวัลล้ำค่าที่เฝ้ารอและสมหวัง… หลายครั้งลืมหิว ลืมเหนื่อยและลืมเวลาจนคนรอบข้างประหลาดใจ

หนังสือชื่อ Flow: The Psychology of Optimal Experience ของ Mihaly Csikszentmihalyi หรือ มิฮาลี ชิคเซนมิฮาย นักจิตวิทยาชาวฮังการี ผู้อธิบายภาวะของมนุษย์… ในยามจดจ่อดำดิ่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนิ่นนาน แต่ผ่านไปเร็วยิ่งนักเมื่อเทียบกับนาฬิกา… เทียบกับภาวะของมนุษย์ที่อยู่กับกิจกรรมตรงหน้า พร้อมความวิตกกังวลเบื่อหน่าย

Professor Dr.Mihaly Csikszentmihalyi

การสัมภาษณ์พูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างของ มิฮาลี ชิคเซนมิฮาย ซึ่งมีทั้งศิลปิน นักวิทยาศาสตร์หรือนักสร้างสรรค์มากมายตลอด 30 ปี… โดยผู้คนที่ใจจดจ่อกับการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ อธิบายตรงกันว่า… มันเป็นภาวะลื่นไหล หรือ Flow อย่างเป็นธรรมชาติ… ซึ่งภาวะนี้เกิดกับกิจกรรมหลากหลายที่ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องพยายาม แต่จดจ่อดำดิ่งกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้ภาวะปิติ หรือ Ecstasy… 

การค้นคว้าของ มิฮาลี ชิคเซนมิฮาย และบรรดาลูกศิษย์ยังสอบถามผู้คนอีกมากมายตั้งแต่นักบวช นักกีฬาโอลิมปิก นักธุรกิจ นักปีนเขา คนเลี้ยงวัว และหลากหลายอาชีพ จนพบรูปแบบของ Flow ที่เกิดกับผู้คน ซึ่ง มิฮาลี ชิคเซนมิฮาย สรุปปัจจัยที่จะทำให้เกิดสภาวะ Flow ไว้ว่าจะต้องประกอบด้วย

  1. Knowing what to do หรือ รู้ว่าต้องทำอะไร… ถ้าไม่รู้หรือไม่เข้าใจสิ่งที่ทำ ก็จะเกิดความกังวลและเบื่อหน่าย
  2. Knowing how to do it หรือ รู้ว่าต้องทำอย่างไร… ถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไง ก็จะเป็นความวิตกกังวลเช่นกัน
  3. Knowing how well you are doing หรือ รู้ว่าจะทำออกมาให้ดีได้อย่างไร… ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะทำสิ่งนั้นได้อย่างดี ทำแล้วปลอดภัย ก็จะเป็นความวิตกกังวลเบื่อหน่ายอีกเช่นกัน
  4. Knowing where to go หรือ รู้เป้าหมายปลายทาง… ถ้าไม่รู้ว่าต้องทำไปถึงไหนหรือเมื่อไหร่ สิ้นสุดที่ไหน ก็จะเป็นความวิตกกังวลไม่ต่างกัน 
  5. High perceived challenges หรือ มีความท้าทายสูงพอ… ถ้าไม่มีอะไรท้าทายเลย ก็จะเบื่อหน่ายหายตื่นเต้น
  6. High perceived skills หรือ มีทักษะสูงพอ… ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะทำได้มั๊ย หรืองงงวยไม่มั่นใจ ก็จะเกิดความวิตกกังวล
  7. Freedom from distractions หรือ อิสระจากสิ่งรบกวน… ถ้ามีสิ่งรบกวนได้อยู่ ก็แปลว่าไม่มีสมาธิ ทำให้ไม่จดจ่อติดพันและวุ่นวาย

ประเด็นสำคัญของการเกิด Flow หรือ ภาวะลื่นไหล ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความสุขเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตนั้น… Mihaly Csikszentmihalyi เขียน Flow Model อธิบายด้วยแกน XY โดยให้ความสำคัญกับ Challenges หรือ ความท้าทาย กับ Abilities หรือ ทักษะความสามารถ โดยมีสภาวะทั้ง 7 ที่เป็นต้นธารของความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่ต้องหักล้างผลักดันให้เหลือแต่ Focused หรือ จดจ่อ กับ Happy หรือ ความสุขล้นพ้น… กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้า 

โดยหลักการและทฤษฎีการเกิด Flow ที่ มิฮาลี ชิคเซนมิฮาย อธิบายก็เรื่องหนึ่ง… ชีวิตจริงของคนเราก็อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่เราจะบีบเอา Flow ส่วนตัวโดยไม่สนใจบริบทอื่นๆ ที่เกิดขึ้นรอบข้าง… ประเด็นสำคัญของการหา Flow ของตัวเองให้เจอ… หากิจกรรมที่ดำดิ่งลื่นไหลส่วนตัวให้เจอ และพาตัวเองสลับจังหวะชีวิตให้มีเหตุการณ์ดำดิ่งลื่นไหล แทรกอยู่ในชีวิตที่เราท่านยังต้อง กังวลเบื่อหน่ายสงสัยหวาดกลัวอยู่

ถามตัวเองว่า… ท่านมีจังหวะชีวิตลื่นไหลดำดิ่งกับอะไรตอนไหนบ้างครับ?

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Strategic Partnership

Strategic Partnership Management… หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในสายสัมพันธ์ #SaturdayStrategy

ถ้าผลประโยชน์และเป้าหมายสอดคล้องกันจนต้องร่วมมือกันดีที่สุด ก็ไม่เหลือเหตุผลอื่นใดที่จะไม่พัฒนาสายสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่สามารถแบ่งปันความสำเร็จบนเป้าหมายร่วมกัน หรือ แม้แต่เป้าหมายเดียวกัน… ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจมากมายจึงมักจะมีเครือข่ายพันธมิตร ยึดโยงช่วยเหลือจนเห็นการร่วมแรงและแบ่งปันแบบที่เรียกว่า “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Partners” ให้เห็นอย่างน่าสนใจเสมอ

Personel Branding

Personal Branding…

เป็นข้อเท็จจริงนานมาแล้วว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน มักจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และมีเรื่องราวของเขา ที่คนอื่นสามารถพูดถึงและเล่าต่อได้

facilitating classroom

Facilitating Learning… เปลี่ยนผู้สอน ให้ไปดูแลขั้นตอนที่เรียนรู้ง่าย

บทบาทการสอนเดิมที่งานทางเทคนิคคือ ผู้ควบคุมดูแลการเรียนรู้ของผู้เรียนในฐานะผู้ส่งมอบเนื้อหาบทเรียน… ต้องเปลี่ยนไปเป็น… ผู้ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และส่งมอบทั้งหมดให้อิสระกับผู้เรียนได้มีส่วนสร้างสรรค์ขั้นตอนการเรียนรู้แบบตน ซึ่งก็คือการมอบความรับผิดชอบควบคุมการเรียนรู้คืนให้ผู้เรียนไปรับผิดชอบเองทั้งหมด

Perfect Day Ice Cream

Perfect Day Milk & Ice Cream #RederStartup

Ryan Pandya และ Perumal Gandhi ได้พาโครงการ Synthetic Milk หรือ นมสังเคราะห์ ชื่อโครงการ Muufri Milk เข้าโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพในเมือง Cork ประเทศ Ireland ซึ่งการเปิดตัวแนวคิดการสังเคราะห์เวย์โปรตีน หรือ Whey Protein ด้วยโครงสร้างพันธุกรรมเลียแบบเวย์โปรตีนจากนมวัว แต่หมักบ่มจากคาร์โบไฮเดรทพืช… ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์นมจากโปรตีนพืชอย่างนมจากถั่วต่างๆ อย่างสิ้นเชิง…