แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส #RederSMEs

Sauce

การทำอาหารตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็จำเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรสแบบต่างๆ ที่จำเป็นกับเมนูอาหาร ซึ่งตลาดเครื่องปรุงรสที่เห็นเป็นข้อมูลในระดับต่างๆ ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ และ มีมิติทางธุรกิจมากมายที่ซ่อนโอกาสและความท้าทายเอาไว้

ข้อมูลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ ได้เคยพูดถึงตลาดเครื่องปรุงรสในจีนที่เติบโตขึ้นในระหว่างที่มีการ Lock Down ครั้งใหญ่ในประเทศจีนช่วงไตรมาสสองของปี 2020 ว่า… ไทยส่งออกเครื่องปรุงรสไปจีนในไตรมาสแรกของปี 2020 มากถึง 207.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.05% ทีเดียว และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสสองที่ใกล้จะปิดตัวเลขลง

อย่างไรก็ตาม… ข้อมูลจากสถาบันอาหารพบแนวโน้มตลาดเครื่องปรุงรสในประเทศ มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวในปี 2018 จากภาวะเศรษฐกิจซบเซาต่อเนื่องมาถึงปี 2020 ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด ส่งผลให้ตลาดเครื่องปรุงรสเติบโตเพียงร้อยละ 3.3 ต่ำกว่าอดีตที่ผ่านมา 

มาตรการ Lock Down ทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปิดกิจการชั่วคราว โดยเฉพาะธุรกิจ HORECA หรือ กลุ่มธุรกิจที่ประกอบไปด้วย Hotel, Restaurant, Café and Catering ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในขณะที่ตลาดเครื่องปรุงรสในส่วนของธุรกิจบริการอาหาร หรือ Food Service โดยรวมก็ได้รับผลกระทบด้านลบไปด้วย

อย่างไรก็ตาม… ตลาดเครื่องปรุงรสในส่วนของครัวเรือนกลับขยายตัวสวนทาง เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านได้ จึงหันมาทำอาหารในบ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาเครื่องปรุงรสปี พ.ศ. 2563 โดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นราว 2%… มูลค่าของตลาดเครื่องปรุงรสโดยรวมจึงยังคงเติบโตได้ในปี พ.ศ. 2563 ด้วยมูลค่า 41,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ที่มูลค่า 35,354 ล้านบาท ด้วยอัตราขยายตัวเฉลี่ย 4.3% ต่อปี

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… สถิติ Food Processing Ingredients Market 2020 to 2028 หรือ  ขนาดของตลาดเครื่องปรุงรสอาหารแปรรูป จากเวบไซต์ Businesswire.com ระบุว่า… ตลาดเครื่องปรุงรสในธุรกิจแปรรูปอาหารในปี 2020 มีมูลค่าเท่ากับ 47,930 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยราว 5.8% ต่อปีไปจนถึงปี 2028 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 75,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียว

ข้อมูลนี้บอกแนวโน้มหยาบๆ ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรสองประเด็นคือ… อาหารแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตชัดเจนจากคาดการณ์การเติบโตของเครื่องปรุงรส… และ ตลาดเครื่องปรุงรสก็จะโตชัดเจนพอที่จะมีช่องว่างสำหรับรายใหม่ที่ต้องการ “ปรับธุรกิจ” เข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส ซึ่งสามารถต่อยอดจากธุรกิจบริการอาหารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด รวมทั้งท่านที่กำลังมองหาโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจในกลุ่มอาหารด้วย

กรณีของ Bar-B-Q Plaza กับโมเดลซอสปิ้งย่าง หรือ น้ำจิ้มบาร์บิกอน ซึ่งกลายเป็นโมเดลรายได้ใหม่ที่น่าสนใจที่สุดโมเดลหนึ่งที่กลายเป็นกรณีศึกษาการปรับตัวธุรกิจที่อีกหนึ่งโมเดลไปแล้วนั้น… ผมมองว่า SMEs ร้านอาหารก็สามารถใช้โมเดลเดียวกันนี้ในการปรับตัวได้เช่นกัน โดยมองหาความโดดเด่นเล็กๆ จากหลังครัวที่มีคุณค่าต่อธุรกิจมายาวนานนั่นเอง

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

LinkedIn Learning

LinkedIn Learning… วุฒิการศึกษา และความเลื่อมล้ำซ้ำเติมต่อโอกาสของบัณฑิตจบใหม่ #Reducation

LinkedIn Learning กลายเป็นส่วนหนึ่งของ LinkedIn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงธุรกิจ ทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าหากันด้วยสายอาชีพและทักษะความเชี่ยวชาญ จนเกิด Social Approval ที่เชื่อถือได้… โดยมีสมาชิก LinkedIn จำนวนมากทั่วโลก ใช้ LinkedIn สร้าง Resume เพื่ออ้างอิงอย่างเป็นทางการ หางานและศึกษาต่อ ในขณะที่องค์กรที่ต้องการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญมาทำงานสำคัญๆ ก็มักจะสืบค้นจาก LinkedIn Profile และติดต่อทาบทามจ้างงานกันโดยตรง

Queen

Love Of My Life #เพลงดังฟังประจำ

ในบรรดาเพลงร๊อคหวานยดย้อย… แฟนเพลงร๊อคตัวจริงคงไม่มีใครไม่รู้จักเพลง Love Of My Live ของวง Queen จากเกาะอังกฤษ เจ้าของตำนานมากมายซึ่งมีแง่มุมให้พูดถึงไม่รู้จบ… เอาแค่เรื่องเล่าส่วนตัวของ Freddie Mercury คนเดียวก็เกินจะเล่าจบได้ง่ายๆ

Mekong

โครงการปรับปรุงร่องนํ้าเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ ในแม่นํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง #FridaysForFuture

ความชัดเจนเรื่องเส้นทางเดินเรือในลำน้ำโขงคงเกิดขึ้นแน่นอนแล้ว ข้อมูลล่าสุดในมือผม… การต่อรองระหว่างคณะทำงานโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแมนํ้าล้านช้าง–แม่นํ้าโขง หรือ Joint Working Group for Preliminary Work of Navigation Channel Improvement Project on the Lancang-Mekong River มาถึงการต่อรองลดขนาดระวางเรือให้ต่ำกว่า 500 ตันเพื่อรักษาธรรมชาติในจุดสำรวจบางแห่ง เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่านั้น

sme

Local Economy Loan สินเชื่อจาก SME Bank #SaturdaySME

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่ มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก… สำหรับผู้ประกอบการ นิติบุคคลเป็นเอสเอ็มอี ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธูรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต รวมทั้งบริการอื่นๆ ไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ