ไฟป่าภาคเหนือตอนบนในวันที่ฝนทิ้งช่วง แห้งและแล้งสาหัส #FridaysForFuture

Forest Fires in Chiang-Mai

เชียงใหม่ในช่วง Lockdown อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กับสภาพอากาศและบรรยากาศขมุกขมัวทั่วฟ้าเชียงใหม่ พร้อมกับสถิติระดับโลกติดต่อกันหลายสัปดาห์ ที่เชียงใหม่ครองอันดับเมืองอากาศปนเปื้อนที่สุดในโลก… และหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันนัก

ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS จากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือ Gistda  วันที่ 15 เมษายน 2563 พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 18 จุด… โดยจังหวัดตากพบจุดความร้อนมากสุด 5 จุด… แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ 4 จุด… น่าน 3 จุด… และแพร่ 2 จุด

ก่อนหน้านั้นข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  วันที่ 1 เมษายน 2563 พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 359 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 195 จุด โดยจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนมากสุดจำนวน 96 จุด… น่าน 77 จุด… เชียงราย 51 จุด… แม่ฮ่องสอน 48 จุด… ตาก 24 จุด… พร่ 21 จุด… ลำปาง 18 จุด… และลำพูน 8 จุด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นในเขตป่าอนุรักษ์ 

ส่วนรายงานจาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก เช้าวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาสรุปว่า สามารถดับไฟป่าได้มากกว่า 379 ทั่วพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และดำเนินคดีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเผาป่า ล่าสัตว์และฝ่าฝืนประกาศเขตเฝ้าระวังไฟป่าแล้วมากกว่า 870 คดี… สามารถควบคุม Hot Spot ได้กว่า 90% จากเดือนมีนาคม… ส่วนสถานการณ์ไฟป่าดอยสุเทพ-ปุย ก็ควบคุมได้หมดแล้ว… นอกจากนั้นยังตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าเพื่อเฝ้าระวังมากกว่า 450 นาย

ข่าวดีคือ… ควันไฟป่าที่เคยปกคลุมทั่วฟ้า ลดลงอย่างมากทั่วเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 15 เมษายน 2563 จากพายุฤดูร้อนย่อมเล็กๆ ที่พาฝนมาตกแถวสันกำแพงและฝั่งตะวันออกของตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นฝนแรกของปีที่รอคอยมาแสนนาน… และข่าวร้ายคือไม่เหลือป่าให้เกิดไฟจนต้องกังวลอีกแล้วหล่ะปีนี้

ปีหน้าว่ากันใหม่!!! #FridaysForFuture

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Homeschooling

Homeschool Thailand… การศึกษาโดยครอบครัว

Homeschool ในประเทศไทยไม่ได้เป็นของใหม่ แถมยังเป็นระบบที่มีมานาน โดยไม่ถูกพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในกิจการการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เป็นทางเลือกกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เจอข้อจำกัดใดๆ ส่วนใหญ่จึงยังต้องโอบอุ้มการได้ไปโรงเรียนของลูกหลาน โดยตัดภาระและวาระอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคของการได้ไปโรงเรียนของบุตรหลานทั้งหมด… ซึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสอื่นๆ ของครอบครัวด้วยเหมือนกัน

Active Classroom

Co-creation Learning… ปฐมบท

ในแนวทางการมองผู้เรียนเป็นหุ้นส่วนการศึกษา เพื่อรวมทรัพยากรของสถาบันการศึกษา เข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทรัพยากรและสติปัญญาของผู้เรียน เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Value Co-creation หรือคุณค่าจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน

Distance Education

ข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลทั่วโลกในวิกฤต COVID-19

UNESCO ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ตอบสนองต่อวิกฤตไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลโดยตรงกับความจำเป็นที่จะต้อง Stay Home, Stay Safe and Keep Distance… จนทำให้การเรียนการสอนทั่วโลกชะงักงันพร้อมกันทั่วโลก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และทางออกเดียวของการจัดการศึกษาจึงอยู่ที่ Platform Based Education และ Distance Education เท่านั้น

eco friendly business

แนวคิดการสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #FridaysForFuture

ในธุรกิจที่ท่านขับเคลื่อนดำเนินการอยู่ มีสัดส่วนอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของเสียที่กระทบดินน้ำอากาศและพลังงานบ้างหรือไม่?