Free Form Food

รู้จักกับ Free From Food… #SaturdaySMEs

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเลี่ยงอาหารแปรรูป โดยหันมาใส่ใจเลือกสรรอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ไม่ว่าจะเป็นอาหารเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Food… อาหารฟังก์ชั่น หรือ Functional Food… เครื่องดื่มเสริมอาหาร หรือ Better-for-You Beverages รวมทั้ง อาหารปราศจากสารปรุงแต่ง หรือ Free From Food จึงทำให้เทรนด์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นำมาสู่การเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอาหารเฉพาะทาง เช่น อาหารวีแกน อาหารปราศจากสารกลูเตนหรือแลคโตส อาหารปราศจากน้ำมันปาล์ม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม หรือ NON GMO… 

ทำให้บริษัทผู้ผลิตอาหารขยายฐานผลิตภัณฑ์มาเป็นมายังอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนำมาสู่โอกาสทางธุรกิจมากมาย

วันนี้ผมขอตัดเอาเฉพาะอาหารอาหารปราศจากสารปรุงแต่ง หรือ Free From Food มาเล่าแบ่งปันพี่น้อง SMEs สายอาหารการกินที่กำลังหาไอเดียทำของขาย ซึ่งข้อมูลในมือผมชัดเจนว่า… Free From คือแนวโน้ม หรือ Trends อาหารที่กำลังมาแรงในปี 2021 เป็นต้นไป

ประเด็นแรกที่จะเล่าแบ่งปันก็คือ… Free From Food เป็นสินค้าอาหารปราศจากสารกันบูด ไม่แต่งสี มีไขมันต่ำ ปลอด GMO ปราศจากน้ำตาล และปราศจากน้ำมันปาล์มผู้เชี่ยวชาญเรียกสินค้าเหล่านี้ว่า อาหารกลุ่ม Free Form โดยมีการระบุฉลากอย่างชัดเจนว่า ปราศจากสารปรุงแต่งต่างๆ หรือการเพิ่มสารอาหารอื่นใด…

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการส่งออกระบุไว้ว่า… Free From Food ในตลาดโลกมีฉลากควบคุมที่เป็นสากลมีอยู่มากกว่า 13 ประเภท… เฉพาะในตลาดอิตาลีมีสินค้าอาหาร Free Form เกือบ 20% ของสินค้าอาหารในตลาด และมีมูลค่าการซื้อขายราว 28.4% ของสินค้าอาหารในตลาดอิตาลี

จากการศึกษาและวิจัยด้านการตลาด Osservatorio Immagino ของบริษัท Nielsen GS1 Italy เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของการบริโภค ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากและบรรจุภัณฑ์สินค้า Free From Food จำนวน 36,000 รายการที่จำหน่ายใน  Supermarket และ Hypermarket พบว่า…

สินค้ากลุ่ม Free From Food ได้รับความนิยมมากขึ้น และเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กลายเป็นสินค้าในกระแสหลักและไม่นับว่าเป็นสินค้าในตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม หรือ  Niche Market สำหรับผู้บริโภคกลุ่มเล็กที่มีความต้องการเฉพาะอีกต่อไป 

นอกจากนี้สินค้า Free From Food ยังเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีผลประกอบการดีที่สุดในกลุ่มสินค้าอาหาร โดยมีมูลค่าการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง… ทั้งสินค้าปราศจากน้ำตาล และปราศจากน้ำมันปาล์ม โดยมีสถิติในปี 2016 มีสินค้า 6,711 รายการ… มีมูลค่าการจำหน่ายกว่า 6,000 ล้านยูโร เติบโตขึ้น 2.3%

นอกจากนั้น… การศึกษาของ Osservatorio Immagino ได้จำแนกประเภทการระบุฉลาก นับตั้งแต่… ปราศจากสารกันบูด… ปลอด GMO… ปราศจากไขมันอิ่มตัว จนถึงแคลอรีต่ำ ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกซื้อสินค้า ก่อให้เกิดการเติบโตของกลุ่มสินค้าใหม่ที่นอกเหนือไปจากประเภทสินค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งสินค้ากลุ่ม Free From Food เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่กี่ประเภท ทำขึ้นเพื่อเป้าหมายกลุ่มเล็ก และต่อมาได้ขยายและสร้างกลุ่มสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและแนวโน้มสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภค

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… Free From Food เป็นสินค้าอาหารกลุ่มใหม่ที่เติบโตก้าวกระโดดอย่างชัดเจนถึงขั้นมีงานแสดงสินค้าเฉพาะของกลุ่มสินค้าโยงใยทั่วโลก… ของไทยเองก็จะมีงาน Free Form Food Asia Bangkok 2021 ในวันที่ 22-24 กันยายนปี 2021 หรือปีหน้านี้เช่นกัน… 

มีอะไรเพิ่มเติมจะ Update แบ่งปันกันครับ!!!

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts