แผนธุรกิจน้ำปั่นผลไม้ Fresh and Enjoy Style Smoothie #Saturday SME

Organic Smoothies

ผมกำลังสนใจธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพหลายแนว และตั้งเป้าจะหาเอกสารเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MBA จากหลายๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งผมสนใจไอเดียกับข้อมูล SWOT และแผนทางการเงินในเอกสาร ซึ่งหาอ่านตามบทความหรือหนังสือเล่มไหนก็ไม่มีหรอก

ผมเจอแผนธุรกิจของคุณเสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมีชื่อ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์… เอกสารเป็นบทความตีพิมพ์ในวารสารการตลาดและการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม–ธันวาคม 2556… ไม่ได้ใหม่มาก แต่แนวทางยังโดดเด่นน่าสนใจ โดยเฉพาะแผนการเงิน และผมแนบลิงค์เอกสาร PDF ฉบับเต็มที่เผยแพร่เป็น Electronic Journal เอาไว้ให้ใต้อ้างอิงครับ

บทคัดย่อพูดถึงร้าน Mango S-teen ธุรกิจร้านน้ำปั่นผลไม้สมูทตี้ บนทำเลทางเชื่อมสถานี BTS อโศก โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS บนทำเลที่มีสำนักงานมากมายและใกล้ศูนย์การค้า Terminal

สินค้าของร้านเป็น น้ำปั่นสมูทตี้ที่ใช้ส่วนผสมของผลไม้แท้ๆ ตามความชอบของผู้บริโภค หรือก็คือมีผลไม้สด ให้ลูกค้าเลือก โดยสร้างจุดเด่นในรสชาติ และความแปลกใหม่ของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และเน้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “เย็นชื่นใจ ในแบบ สมูทตี้ หรือ Fresh and enjoy style Smoothie” จำหน่ายราคาแก้วละ 79 บาท

แผนธุรกิจวางกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยเน้นสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ หรือ Differentiation Strategy และ ใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Product Development Strategy… ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น โดยร้าน Mango S-teen คาดว่าจะมียอดขายในปีแรกที่ดำเนินธุรกิจประมาณ 2,829,780 บาท วางแผนการเติบโตไว้ที่ปีละ 10% มีกำไรในปีแรกที่ดำเนินธุรกิจ โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมด 1 ล้านบาท มาจากส่วนของหุ้นส่วน 60% และเงินกู้ระยะยาว 5 ปี จากธนาคารอีก 40% มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 9 เดือน โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ หรือ NPV ณ จุดคุ้มทุนที่ 4,650,132 บาท และอัตราผลตอบแทนของโครงการ หรือ IRR เท่ากับ 88% ซึ่งมากกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก หรือ WACC 17.40%

Key Success หรือปัจจัยความสำเร็จประกอบด้วย

1. น้ำปั่นผลไม้สมูทตีเพื่อสุขภาพ เน้นรสชาติอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า มีการตวงผสมส่วนผสมที่มีปริมาณแน่นอน เลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาดและถูกหลักอนามัย หัวใจสำคัญคือ คุณภาพ ความสดใหม่ของผลไม้

2. ทำเลที่ตั้ง โดยเลือกทำเลร้านเป็นย่านสัญจรด้วยเท้าที่พลุกพล่าน

3. ภาพลักษณ์ หรือการสร้างแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตร

4. ความคุ้มค่า เน้นกลยุทธ์สื่อสารการตลาดให้ลูกค้าเห็นความคุ้มค่า

ส่วนที่ผมสนใจในแผนนี้คือ การวิเคราะห์เอาจุดอ่อนมาดูรายละเอียด เช่น เป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า… ต้องใช้เงินลงทุนในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อเพื่อให้เป็นที่รู้จัก และทุนน้อย คนน้อย… ซึ่งเงินลงทุนส่วนผู้ถือหุ้น 600,000 บาท แผนการกู้เงินธนาคารกรุงไทย โครงการ KTB SME Start-Up 400,000 โดยมีหลักประกันที่จดทะเบียนเมื่อแรกตั้งธุรกิจ และหนังสือค้ำประกันของ บสย หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมร่วมด้วย โดยคาดการภาระดอกเบี้ยที่ 13.10% ต่อปี นาน 5 ปี

รายละเอียดอ่านจากเอกสารฉบับเต็มใต้อ้างอิงครับ… 

ประเด็นคือ แผนการทำธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพจากผักผลไม้ มีความน่าสนใจทุกยุคทุกสมัย มีความง่ายในการเริ่มธุรกิจ และมีความยากในการทำยอดขายที่ต้องรู้จักลูกค้าอย่างดีจึงจะดำเนินธุรกิจต่อเนื่องได้จริง

ถึงตรงนี้… ผมนึกถึงน้ำผักผลไม้ 5 สี แบรนด์ ปลูกปั่น ของสาวนักปั่นอย่างคุณจัง ศิริลักษณ์ มหาจันทนาภรณ์ กับ Concept เครื่องดื่มสุขภาพโคตรว๊าวที่นิยามว่า… น้ำผัก-ผลไม้ 5 สี จากสวนเกษตรอินทรีย์ ปั่นสด ส่งทุกเช้า…ด้วยจักรยาน

ท่านใดอยากลอกการบ้านลองหาทางไปชิมกันเองน๊ะครับ… ผมไม่ได้ค่าโฆษณา ต่อให้ไลน์มาถามก็จะไม่บอกว่าหาชิมได้ที่ไหนบ้าง!… 555

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

China Maglev 600 Km/h

Maglev Train… Made in China

ยุคของการขนส่งระยะไกลทางรางและทางท่อ กำลังจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเคยได้เปรียบรถไฟยุคก่อนในเรื่องของเวลา… แต่วันนี้ รถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ Magnetic Levitation Technology หรือ Maglev Train ที่ความเร็วระดับ 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง…

Hyperloop cargospeed transportation

Virgin Hyperloop One และ DP World Cargospeed… Dubai

ระบบขนส่งรูปแบบใหม่นี้ จะเป็นยานแคปซูลหรือยานคอนเทนเนอร์ เดินทางด้วยความเร็วสูงผ่านท่อสุญญากาศ… ยานแคปซูลจะลอยตัวโดยใช้เทคโนโลยีการลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็ก หรือ Magnetic Levitation Technology ซึ่งจะยกลอยตัวทำให้มีแรงเสียดทานน้อยมาก… แคปซูลจึงสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่คาดการณ์ไวที่ 760 ไมล์ต่อชั่วโมง…

Education Blockchain

Blockchain in Education

ในภาคการศึกษา… Blockchain Technology ได้รับความสนใจมาตลอดนับตั้งแต่แนวคิดเรื่อง Distributed Ledger หรือรายการบันทึกธุรกรรมแบบกระจายศูนย์ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จนมีผู้สร้าง Bitcoin ขึ้นพิสูจน์การประยุคใช้แนวคิด ให้เห็นพลังของ Blockchain Technology ที่เชื่อมั่นได้เรื่องความถูกต้องโปร่งใสของข้อมูล… ฝั่งอุตสาหกรรมทางการศึกษา หรือ Education Industry ที่ต้องบันทึกและจัดการทะเบียนการศึกษาของประชากร ซึ่งมีปัญหาซับซ้อนมากมายตั้งแต่เอกสารรับรองต่างๆ ที่ต้องออกให้นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก

VR Headset for Education

Online Education Platform For Kids… ที่เรียนออนไลน์สายเด็ก

eLearning สำหรับเด็กและเยาวชน ที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการกันมาบนฐาน Humanistic Learning Theory ที่เชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้จากมนุษย์ดีที่สุด ซึ่งทำให้ประเด็น Technology Based Instruction ได้รับ “การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทั่วโลกมาช้านาน ทั้งๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นล้วนใช้จ่ายเพื่อศึกษาดูงาน Technology Based Instruction ที่น่าสนใจ รวมทั้งทดลองและทดสอบมากมายเพื่อยืนยันความเชื่อว่า Humanism มีจุดสมดุลย์ทางการศึกษา หรือ Effective Learning Equilibrium ที่สุดแล้ว…