Functional Foods Acceleration Platform… โปรแกรมพัฒนา SMEs อาหารขั้นเทพ โดย สสว.

Functional Foods

เวบไซต์ SmeOne.info ได้ออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Functional Foods Acceleration Platform: Design Thinking Workshop… โครงการฝึกอบรมเข้มข้น 3 วัน สำหรับธุรกิจ Functional Foods หรือ ธุรกิจอาหารที่มีส่วนประกอบ หรือ เครื่องปรุง หรือ ส่วนผสมในอาหาร ทำหน้าที่พิเศษกว่าการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายทั่วไป เช่น ส่งเสริมระบบการป้องกันคุ้มกันตนเองของร่างกาย หรือ Bio-defensiveness… อาหารส่งเสริมและควบคุมให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างราบรื่น หรือ Rhythm of physical condition… ป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของเซลล์… ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากภาวะทุพโภชนาการ เช่น โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด… หรือแม้แต่อาหารควบคุมอาการของโรคเรื้องรังบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน

โปรแกรมอบรม Functional Foods Acceleration Platform… เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ สวทช. หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยหน่วย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis และ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP… ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS… 

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการอาหาร ที่ต้องการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์… เข้าร่วมกิจกรรม “Functional Foods Acceleration Platform: Design Thinking Workshop” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Healthy Marketing Team ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาหารสุขภาพจากต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ และใช้เครื่องมือที่ช่วยจุดประกายและพัฒนาความคิด เพื่อพัฒนารูปแบบอาหารฟังก์ชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวทางการวางแผนทางการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์

กิจกรรมในครั้งนี้… จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 20 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นในเฟสต่อไป

กำหนดการกิจกรรม

  • เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 31 ก.ค. 63
  • สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 1- 14 ส.ค. 63
  • ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 บริษัท: วันที่ 15 ส.ค. 63
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 3 วัน: วันที่ 25 – 27 ส.ค. 63

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ทาง… https://forms.gle/afUtW5C3dNKw3CSL9 

หมายเหตุ วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Chase Your Dreams… ฝันของเรามีไว้ให้ไล่ล่า

คนส่วนหนึ่งใช้ความหวังปลอบโยนตัวเองระหว่างฟ่าฟันเส้นทางชีวิต ไปยัง “ปลายทาง” ซึ่งอาจไม่ใช่เป้าหมาย หรือแม้แต่กลไกสร้างความหวังของตัวเองด้วยซ้ำ ซึ่งทำให้คนเหล่านั้น “มีเรื่องให้เสียดาย” อยู่ในทัศนคติส่วนตนตลอดเวลา…

Water Pollution

วิทยาการข้อมูลสถานะแหล่งน้ำ กับปัญหามลพิษและภัยพิบัติจากน้ำ

แนวคิดการจัดการน้ำเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะกรณีน้ำเน่าเสีย ทั้งน้ำเสียทางกายภาพ หรือ Physical Wastewater… น้ำเสียทางเคมี หรือ Chemical Wastewater… หรือน้ำเสียทางชีววิทยา หรือ Biological Wastewater ไล่ไปจนถึงขยะในน้ำ จนไปอยู่ในกระเพาะสัตว์น้ำจืดน้ำเค็ม ที่หลายท่านเดือดดาล

Rolls Royce Spirit of Ecstacy

The Spirit of Ecstasy

Rolls Royce แบรนด์รถยนต์สุดหรู และเจ้าของสิทธิบัตรชิ้นส่วนเครื่องยนต์เจ็ตที่ใช้กับเครื่องบินมากมาย กับตำนานเกินร้อยปีที่แบรนด์ผ่านร้อนผ่านหนาว อยู่คู่พัฒนาการของการเดินทางทั้งบนดินและในอากาศ จึงมีเรื่องเล่าบันทึกไว้เป็นมรดกตกทอดเยอะมากๆ

Community Products

วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น… ความรู้เบื้องต้น

ทำของขาย… ทางออกแสนธรรมดาของคนขยันแบบไม่อายทำกิน และไม่หมิ่นเงินน้อย… ยังคงเป็นทางออกให้ทุกคนที่ต้องการทางออก ได้กำหนดจุดเริ่มต้นการเดินทางรอบใหม่ของอาชีพการงาน ที่หมายถึง แหล่งรายได้หมุนเวียนหล่อเลี้ยง ซึ่งจำเป็นสำหรับภาพในหัวของวันพรุ่งนี้ และวันถัดๆ ไปจากวันพรุ่งนี้ ที่คนส่วนใหญ่เรียกรวมๆ ว่าอนาคตก็ได้…