Functional Foods

Functional Foods Acceleration Platform… โปรแกรมพัฒนา SMEs อาหารขั้นเทพ โดย สสว.

เวบไซต์ SmeOne.info ได้ออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Functional Foods Acceleration Platform: Design Thinking Workshop… โครงการฝึกอบรมเข้มข้น 3 วัน สำหรับธุรกิจ Functional Foods หรือ ธุรกิจอาหารที่มีส่วนประกอบ หรือ เครื่องปรุง หรือ ส่วนผสมในอาหาร ทำหน้าที่พิเศษกว่าการให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายทั่วไป เช่น ส่งเสริมระบบการป้องกันคุ้มกันตนเองของร่างกาย หรือ Bio-defensiveness… อาหารส่งเสริมและควบคุมให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างราบรื่น หรือ Rhythm of physical condition… ป้องกันหรือชะลอความเสื่อมของเซลล์… ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากภาวะทุพโภชนาการ เช่น โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด… หรือแม้แต่อาหารควบคุมอาการของโรคเรื้องรังบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน

โปรแกรมอบรม Functional Foods Acceleration Platform… เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ สวทช. หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยหน่วย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis และ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP… ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS… 

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการอาหาร ที่ต้องการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์… เข้าร่วมกิจกรรม “Functional Foods Acceleration Platform: Design Thinking Workshop” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Healthy Marketing Team ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอาหารสุขภาพจากต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ และใช้เครื่องมือที่ช่วยจุดประกายและพัฒนาความคิด เพื่อพัฒนารูปแบบอาหารฟังก์ชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวทางการวางแผนทางการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์

กิจกรรมในครั้งนี้… จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 20 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นในเฟสต่อไป

กำหนดการกิจกรรม

  • เปิดรับสมัคร: วันนี้ – 31 ก.ค. 63
  • สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม: วันที่ 1- 14 ส.ค. 63
  • ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 บริษัท: วันที่ 15 ส.ค. 63
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) จำนวน 3 วัน: วันที่ 25 – 27 ส.ค. 63

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ทาง… https://forms.gle/afUtW5C3dNKw3CSL9 

หมายเหตุ วิทยากรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *