Bio Farm Fair

ตลาดสินค้าอาหารออร์แกนิกในเยอรมัน… #RederSMEs

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP รายงานว่า  ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้บริโภคในเยอรมันหันมาปรุงและรับประทานอาหารที่บ้านมากขึ้น และยังเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ตลาดสินค้าออร์แกนิกในเยอรมันเติบโตสูงสุดด้วยยอดขายในปี 2020 รวมทั้งสิ้น 14.99 พันล้านยูโร หรือราว 552.22 พันล้านบาท 

นอจากนั้น… ผู้บริโภคยังจับจ่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2019 ทำให้ตลาดสินค้าออร์แกนิกขยับขึ้นมาครองส่วนแบ่งตลาดเป็นร้อยละ 6.4 เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าของการขยายตัวในตลาดอาหารโดยรวมทั้งหมด

ข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานด้านเกษตรของเยอรมันเปิดเผยว่า… ในปีที่แล้วมีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกแบบอินทรีย์ในเยอรมนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 นั่นหมายความว่า… เกษตรกรสนใจการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคชาวเยอรมันอย่างชัดเจน

สินค้าอาหารออร์แกนิกที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในปี 2020 คือ เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ต่างๆ และแป้ง นอกจากนั้น… เทรนด์อาหารวีแกน หรือ Vegan Food ทำให้ยอดขายนมทางเลือกเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 รวมถึงกลุ่มผักและผลไม้ ซึ่งมียอดขายสูงกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 29 และ 25 ตามลำดับ… ส่วนยอดขายของกลุ่มสินค้าสดอื่นๆ เช่น ไส้กรอก ไข่ และผลิตภัณฑ์จากนม เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-22 เช่นเดียวกัน

ที่สำคัญ… การซื้อสินค้าออร์แกนิกผ่านช่องทางออนไลน์ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เนื่องจากผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทางไปนอกบ้าน เพื่อลดการติดเชื้อและหันมาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

ในโอกาสนี้… กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ โครงการ SMEs Pro-active ซึ่งยินดีสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ หรือ Overseas Trade Fair โดยความช่วยเหลือสนับสนุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นที่ ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อครั้งต่อบริษัท 

โดยงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าออร์แกนิกในเยอรมนีที่น่าสนใจ ได้แก่… Fruit Logistica ที่เมืองเบอร์ลิน และ Anuga FoodTec ที่เมืองโคโลญจน์ 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อครั้งต่อบริษัท โดยมีงานที่น่าสนใจได้แก่… BIOFACH eSPECIAL และ VIVANESS eSPECIAL เป็นต้น 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ https://smesproactive.ditp.go.th  หรือ Facebook Page : SMEs Pro-active by DITP  หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 507 7783 หรือ 02 507 7786 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts