Goal Oriented Strategy… กำหนดเป้าหมายให้ทุกอย่างที่อยากทำ #SaturdayStrategy

Goal Oriented Strategy

ความสำเร็จ… คนส่วนใหญ่จะนิยามคำๆ นี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ไม่ว่านิยามของแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างไร ทุกนิยามความสำเร็จล้วนมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายปรากฏอยู่อย่างชัดเจน… เป้าหมาย หรือ Goal หรือ Target จึงเป็นเครื่องชี้วัดว่าคนๆ นั้นได้เป็น “เจ้าของความสำเร็จชิ้นนั้น” หรือยัง

คนที่อยากเป็นเจ้าของความสำเร็จจึงมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือ… ใกล้ชิดและเสพติดเป้าหมายเอาไว้!

คำอย่าง Goal Oriented หรือ การเน้นเป้าหมาย จึงเกิดขึ้นเพื่อนิยามให้เห็นภาพวิธีการเป็นเจ้าของความสำเร็จ… ซึ่งการเน้นเป้าหมาย หรือ วนๆ อยู่รอบๆ เป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ใครๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้… อย่างชัดเจน

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… เป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลายและยากง่ายต่างกันมาก นั่นแปลว่า… เป้าหมายจะมีลักษณะเฉพาะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และแม้ว่าหลายกรณีจะเป็นเป้าหมายแบบเดียวกันหรือคล้ายกัน… แต่บริบทบนวัตถุประสงค์ที่ครอบเป้าหมายอยู่ก็มักจะแตกต่างกันเสมอ

เมื่อเป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลายและยากง่ายต่างกัน… การบรรลุเป้าหมายจึงต้องหาทางและวิธีเดินทางแตกต่างกันไปด้วย… เหมือนคนจากหลายร้อยครอบครัวที่มีเป้าหมายปลายทางเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวกัน การไปห้างสรรพสินค้าของแต่ละครอบครัวจะไม่มีทางเหมือนกันในรายละเอียด… ซึ่ง “วิธีการไปหรือหาทางไป” นี่เองที่แต่ละคนจะต้องวางแผนและกำหนดรายละเอียดตามบริบทของตัวเอง มีรถยนต์ส่วนตัวไปห้าง ก็คงวางแผนใช้รถยนต์ หรือไปรถประจำทางก็ไปถึงห้างที่ว่าได้เหมือนกัน

วิธีการไปหรือหาทางไปในทางเทคนิค… ก็คือแผนและกลยุทธ์ที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายนั่นเอง!

Goal Oriented Strategy โดยส่วนตัวจึงเชื่อว่า… เป็นแนวทางเดียวที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเป้าหมายจนสามารถ “ทำให้เสร็จ และ ทำให้สำเร็จ” ได้เร็วกว่า… และการใส่ Goal ไว้ในทุกอย่างที่จะทำ โดยส่วนตัวก็เชื่อว่า… เป็นทางเดียวที่จะได้เป็น “เจ้าของความสำเร็จ” ชิ้นเล็กๆ สะสมเพิ่มขึ้น

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Innovation

Invention กับ Innovation… และหลักการทำ Business Transformation #SaturdaysSMEs

การใช้นวัตกรรมในฐานะผู้ใช้งานดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหา แค่เรียนรู้และใช้ให้เป็นก็เพียงพอที่จะอยู่รอดอย่างสบายถ้าเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องมือ… แต่ถ้าเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าเครื่องมือ ที่หมายถึงการเป็น Core Business ที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอด ความสำเร็จล้มเหลวและการแข่งขัน ถึงชั่วโมงนี้อาจจะต้องมาเรียนรู้กันแล้วว่า… ต้นทางของเทคโนโลยีอย่างสิ่งประดิษฐ์ริเริ่มและนวัตกรรมอันไหนอย่างไรจะกลายเป็น S-Curve ใหม่ให้ธุรกิจได้บ้าง

Active Listening

จงฟัง!

หลายท่านคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า… พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย… หรือจิ๊กโก๋หน่อยอย่าง… พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากจะมีสี… กันมาบ้าง

Attention Learner

Types of Attention… ระดับความสนใจใฝ่เรียน

ความสนใจและจดจ่อต่อการศึกษาเรียนรู้ หรือที่แวดวงการศึกษานิยมใช้คำว่า “ความสนใจใฝ่เรียน หรือ Attention” ที่มักจะหมายถึง ภาวะจดจ่ออย่างมีสติและสมาธิในเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ได้ผลการถ่ายทอดความรู้ ที่วัดความรู้จากผู้เรียนได้โดยตรง ว่าเพิ่มขึ้นแค่ไหนอย่างไรเมื่อเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

Fine Food

@FindFood19… เพื่อเกษตรกรไทยหัวใจ SMEs

Line ได้เปิดตัว LineOA ชื่อ Find Food ด้วย Line ID: @findfood19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและชุมชนในท้องที่ต่างๆ ให้เกษตรกรสามารถขายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคตัวจริงได้โดยตรง โดยมีทีมงานเบื้องหลังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คุ้นชินกับการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นอย่างดีคอยดูแลช่วยเหลือ