Goal Oriented Strategy… กำหนดเป้าหมายให้ทุกอย่างที่อยากทำ #SaturdayStrategy

Goal Oriented Strategy

ความสำเร็จ… คนส่วนใหญ่จะนิยามคำๆ นี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ไม่ว่านิยามของแต่ละคนจะแตกต่างกันอย่างไร ทุกนิยามความสำเร็จล้วนมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายปรากฏอยู่อย่างชัดเจน… เป้าหมาย หรือ Goal หรือ Target จึงเป็นเครื่องชี้วัดว่าคนๆ นั้นได้เป็น “เจ้าของความสำเร็จชิ้นนั้น” หรือยัง

คนที่อยากเป็นเจ้าของความสำเร็จจึงมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือ… ใกล้ชิดและเสพติดเป้าหมายเอาไว้!

คำอย่าง Goal Oriented หรือ การเน้นเป้าหมาย จึงเกิดขึ้นเพื่อนิยามให้เห็นภาพวิธีการเป็นเจ้าของความสำเร็จ… ซึ่งการเน้นเป้าหมาย หรือ วนๆ อยู่รอบๆ เป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ใครๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้… อย่างชัดเจน

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… เป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลายและยากง่ายต่างกันมาก นั่นแปลว่า… เป้าหมายจะมีลักษณะเฉพาะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และแม้ว่าหลายกรณีจะเป็นเป้าหมายแบบเดียวกันหรือคล้ายกัน… แต่บริบทบนวัตถุประสงค์ที่ครอบเป้าหมายอยู่ก็มักจะแตกต่างกันเสมอ

เมื่อเป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลายและยากง่ายต่างกัน… การบรรลุเป้าหมายจึงต้องหาทางและวิธีเดินทางแตกต่างกันไปด้วย… เหมือนคนจากหลายร้อยครอบครัวที่มีเป้าหมายปลายทางเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวกัน การไปห้างสรรพสินค้าของแต่ละครอบครัวจะไม่มีทางเหมือนกันในรายละเอียด… ซึ่ง “วิธีการไปหรือหาทางไป” นี่เองที่แต่ละคนจะต้องวางแผนและกำหนดรายละเอียดตามบริบทของตัวเอง มีรถยนต์ส่วนตัวไปห้าง ก็คงวางแผนใช้รถยนต์ หรือไปรถประจำทางก็ไปถึงห้างที่ว่าได้เหมือนกัน

วิธีการไปหรือหาทางไปในทางเทคนิค… ก็คือแผนและกลยุทธ์ที่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมายนั่นเอง!

Goal Oriented Strategy โดยส่วนตัวจึงเชื่อว่า… เป็นแนวทางเดียวที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเป้าหมายจนสามารถ “ทำให้เสร็จ และ ทำให้สำเร็จ” ได้เร็วกว่า… และการใส่ Goal ไว้ในทุกอย่างที่จะทำ โดยส่วนตัวก็เชื่อว่า… เป็นทางเดียวที่จะได้เป็น “เจ้าของความสำเร็จ” ชิ้นเล็กๆ สะสมเพิ่มขึ้น

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Losing

Losing Confidence… สูญสิ้นความเชื่อมั่น #SelfInsight

อารมณ์ความรู้สึกที่คนๆ หนึ่งมีต่อทุกสิ่งรอบตัว รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อตัวเองนั้น มักจะไม่ได้ราบเรียบคงที่ หรือ เสมอต้นเสมอปลายกันเท่าไหร่ โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกในยามที่มีเหตุปัจจัยมากระทบให้ “สูญเสีย และหรือ รู้สึกสูญเสีย” บางอย่างทั้งที่ระบุได้ชัดเจน และ หลายอย่างที่เป็นเรื่องรวมๆ ถัวๆ แล้วทำให้อารมณ์ความรู้สึกหม่นมัวแบบ “สุขก็ไม่ใช่ เศร้าก็ไม่สุด” ซึ่งหลายกรณีนำมาซึ่ง “ปัญหาใหญ่ยิ่งกว่าสาเหตุและที่มา” ต่อจากนั้นมาก…

Reder Pitch Deck

6 Do/6 Don’t Presentation… 6 สิ่งควรทำและไม่ควรทำกับงานนำเสนอ

Pitch Deck เป็นการนำเสนอแบบสั้นกระชับ ด้วยสไลด์ที่ทำในโปรแกรม PowerPoint, Keynote หรือ Prezi ที่คนบรรยายกับสไลด์จะให้ข้อมูลที่กระชับ ชัดเจน และครบถ้วนเกี่ยวกับแผนธุรกิจ โดยใช้เวลาสรุปทั้งหมดราวๆ 7-10 นาทีเป็นอย่างมาก… นั่นแปลว่า สไลด์ที่เตรียมมากับวิธีการบรรยายหรือเล่าเรื่องต้อง “ครบครันสั้นกระชับ” แบบเนื้อๆ เน้นๆ อย่างมาก

Kindergarten Class at Meadowlane

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กในวิกฤตโควิด #ReDucation

สำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็กเล็กที่ต้องรับการส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งมีมิติมากกว่าที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะจัดหาให้ได้โดยลำพังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพึ่งพาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลอย่างไม่มีทางเลือกอื่น ต่างจากเด็กวัยเรียนช่วงชั้นที่โตกว่า ที่ยังพอจะใช้กลไกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเข้ามาเสริมแทรก ในช่วงเวลาที่การระบาดยังเข้มข้นและอันตรายอยู่มาก

Sustainable Development Goal

Sustainable Development Goal 4… การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #ReDucation

ความพยายามในการปฏิรูป และ เปลี่ยนแปลงสาระของกลไกทางการศึกษาในทุกวัตถุประสงค์ กับ ทุกๆ เป้าหมาย และ วิสัยทัศน์เชิงปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด… ถ้าเป้าหมายสุดท้ายไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทรัพยากรบุคคล “ดีพอ” จนถึงขั้นบุคคลสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสู่สังคมของตนได้ทุกมิติ… ก็คงเสียเวลาพยายามโดยสูญเปล่าอยู่ดี