#GoOpen… Open Educational Resources Made in USA

Reder Open Licensed Educational Resources

ความเคลื่อนไหวจาก The U.S. Department of Education หรือกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐ ต่อการขับเคลื่อนผลักดัน Everywhere All Time Learning มีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะกรณี #GoOpen… Hashtag รณรงค์การใช้ “ทรัพยากรเปิดทางการศึกษา” หรือ Open Educational Resources หรือ OER

ท่านที่ได้อ่านบทความเรื่อง Technology Based Education Infrastructure ที่พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น 4 ด้านสำหรับการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย… Ubiquitous Connectivity หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุม หนึ่ง… Powerful Learning Devices หรือ อุปกรณ์ลูกข่ายเพื่อการศึกษา อีกหนึ่ง… และ High-quality Digital Learning Content หรือแบบเรียนดิจิตอลคุณภาพสูงอย่างเพียงพอ… ไปจนถึง RUPs หรือ Responsible Use Policies หรือ นโยบายที่เชื่อถือได้… ซึ่งผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้า RUPs มุ่งมั่นชัดเจนต่อเนื่องจริงจัง เรื่องอุปกรณ์และเครือข่ายเป็นปัญหาเล็กน้อยมาก มีก็แต่แบบเรียนดิจิตอลคุณภาพดีนั่นแหละที่ยากและซับซ้อน

ซึ่งผมเชื่อว่าแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็คงเจอปัญหาในการผลิตและเผยแพร่ จึงสร้าง OER ขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรทางการศึกษาแบบใหม่ โดยเฉพาะ Digital Resource ทั้งหลาย ซึ่งมีเรื่องลิขสิทธิ์เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้นโยบายและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเข้าไปดำเนินการ… ยกตัวอย่างเช่น ครูอาจารย์ที่ค้นรูปจากอินเตอร์เน็ตไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอน จะไม่สามารถเผยแพร่แบ่งปันหรืออ้างผลงานสื่อที่ผลิตขึ้นได้ หากไม่จัดการเรื่องลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสมถูกต้องก่อน

#GoOpen ของ The U.S. Department of Education จึงมีนโยบายสนับสนุนรัฐและเขตการศึกษา ที่เลือกจะเปลี่ยนไปใช้ทรัพยากรเปิดทางการศึกษา หรือ OER เพื่อเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่ Technology Based Education ได้อย่างราบรื่น โดยขับเคลื่อนผ่านแคมเปญ #GoOpen อย่างชัดเจนอย่างยิ่งในปัจจุบัน

#GoOpen ผลักดันการสร้างเครือข่าย แบ่งปัน OER ทุกมิติ ตั้งแต่เผยแพร่แนวคิดไปจนถึงแนวปฏิบัติและการใช้การแชร์ OER เพื่อให้ครูอาจารย์นักการศึกษา มีทรัพยากรคุณภาพสูงแบ่งปันกันใช้… 

เวบไซต์ goopen.us ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครงการ #GoOpen ได้แถลงข้อดีของการผลักดันแนวทางการศึกษาผ่าน OER ว่า

  • Increase Equity หรือ ลดความเลื่อมล้ำ… เพราะนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้คุณภาพสูง ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด เนื่องจาก “ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด” อนุญาตให้แจกจ่ายกับทุกคนได้อย่างอิสระ
  • Keep Content Relevant and High Quality หรือ มีเนื้อหาถูกต้องสัมพันธ์กับองค์ความรู้ปัจจุบันและมีคุณภาพสูง ซึ่งตำราแบบดั้งเดิมเมื่อตกรุ่นหรือล้าสมัย การจะปรับปรุงแก้ไขให้เนื้อหาในตำราถูกต้องทันการณ์ส่วนใหญ่ล้วนไม่ทันกาล จนกลายเป็นตำราเก่าที่ใช้ได้เพียงบางส่วน หรือแย่หน่อยก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมด
  • Empower Teachers หรือ หนุนส่งครูอาจารย์ ด้วยทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด หรือ OER ซึ่งจะช่วยให้ครูอาจารย์สามารถสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนและแต่งเติมสื่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนโดยไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
  • Save Money หรือ ประหยัดงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด หรือ OER จะช่วยให้โรงเรียนหรือสถาบัน ลดงบประมาณการจัดซื้อหนังสือตำราประกอบการเตรียมหลักสูตร และใช้ในการเรียนการสอนลงได้มาก โดยเฉพาะ OER ที่สมาชิกหรือเพื่อนครู “ปรับแต่งและแบ่งปัน” แบบ OER ทำให้ครูท่านอื่นๆ จากโรงเรียนอื่น สามารถนำ OER นั้นไปแต่งเติมสร้างสรรค์ให้นักเรียนของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว… ซึ่งท้ายที่สุด เด็กๆ ก็ได้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการปรับแต่งร่วมมือจากครูอาจารย์จำนวนมาก

#GoOpen เริ่มเคลื่อนไหวช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2018… ความเคลื่อนไหวระดับสร้างงานอย่างแท้จริงยังไม่มีอะไรเด่นชัด หรือเป็นชิ้นเป็นอันในตอนนี้ อันเป็นธรรมชาติของการผลักดันเครื่องมือสำคัญระดับนโยบาย ที่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการประเมิน… แต่ความเชื่อส่วนตัวคิดว่า OER น่าจะเป็น S-Curve ใหม่ทางการศึกษาที่โดดเด่นอย่างมากของสหรัฐอเมริกาในอีกไม่นานจากนี้

ตอนหน้าไปโฟกัสแนวคิด OER กันครับ!

อ้างอิง

GoOpen.us
OERCommons.org
Open educational resources
Unesco.org/oer

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Organic Farming

Green Mix Organic Farm… แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ #SaturdaySME

แผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green Mix Organic Farm โดย คุณจุฑารัตน์ เรืองรักษ์… งานค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญมณัสธนัญญ์ พาณิภัค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา…

Green Marketing

5R for Green Marketing… #FridaysForFuture

นับถึงนาทีนี้… ประเด็นสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำลายโอกาสทางธุรกิจได้เท่าๆ กับสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เช่นกัน โรงแรมใหญ่ปล่อยน้ำเสียลงทะเล… เจอโซเชียลมีเดียรุมประจานให้เห็นมามาก เท่าๆ กับเสียงแซ่ซ้องชื่นชมกับกิจกรรมเก็บขยะริมหาด หรือภาพคนเก็บกวาดริมฝั่งน้ำหลังงานลอยกระทง… สามารถเรียกความสนใจได้มากกว่า ภาพนางรำในชุดนางฟ้าสุดประดิษฐ์ประดอยเป็นไหนๆ

กัญชง กัญชา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปมีส่วนผสมกัญชงกัญชา… แนวทางและความรู้เบื้องต้นสำหรับ FoodTechSMEs #RederSMEs

กัญชงและกัญชาสำหรับอาหารที่ใช้ในครัวเรือนก็ใช้ได้เลย ไม่ว่าจะใช้เป็นยา เป็นอาหาร เป็นเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร… สามารถมาขอในส่วนของ อย. เพื่อให้มีเลข อย. รับรองได้ หากเป็นอาหารแปรรูป… ก็จะมีเกณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเรื่องอาหารก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร

Coaching

Effective Coaching Skills

การโค้ชถือเป็นหน้าที่และคุณค่าของผู้นำ ซึ่งการโค้ชที่มีประสิทธิภาพถือเป็นวิธีการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกทีม ซึ่งอาจจะมีทั้งช่วยเหลือ สอนและสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้นำจำเป็นต้องผสมผสานความสมดุล เพื่อเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพภายใต้บริบทประจำวันของทีม…