#GoOpen… Open Educational Resources Made in USA

Reder Open Licensed Educational Resources

ความเคลื่อนไหวจาก The U.S. Department of Education หรือกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐ ต่อการขับเคลื่อนผลักดัน Everywhere All Time Learning มีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะกรณี #GoOpen… Hashtag รณรงค์การใช้ “ทรัพยากรเปิดทางการศึกษา” หรือ Open Educational Resources หรือ OER

ท่านที่ได้อ่านบทความเรื่อง Technology Based Education Infrastructure ที่พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น 4 ด้านสำหรับการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย… Ubiquitous Connectivity หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุม หนึ่ง… Powerful Learning Devices หรือ อุปกรณ์ลูกข่ายเพื่อการศึกษา อีกหนึ่ง… และ High-quality Digital Learning Content หรือแบบเรียนดิจิตอลคุณภาพสูงอย่างเพียงพอ… ไปจนถึง RUPs หรือ Responsible Use Policies หรือ นโยบายที่เชื่อถือได้… ซึ่งผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้า RUPs มุ่งมั่นชัดเจนต่อเนื่องจริงจัง เรื่องอุปกรณ์และเครือข่ายเป็นปัญหาเล็กน้อยมาก มีก็แต่แบบเรียนดิจิตอลคุณภาพดีนั่นแหละที่ยากและซับซ้อน

ซึ่งผมเชื่อว่าแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็คงเจอปัญหาในการผลิตและเผยแพร่ จึงสร้าง OER ขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรทางการศึกษาแบบใหม่ โดยเฉพาะ Digital Resource ทั้งหลาย ซึ่งมีเรื่องลิขสิทธิ์เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้นโยบายและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเข้าไปดำเนินการ… ยกตัวอย่างเช่น ครูอาจารย์ที่ค้นรูปจากอินเตอร์เน็ตไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอน จะไม่สามารถเผยแพร่แบ่งปันหรืออ้างผลงานสื่อที่ผลิตขึ้นได้ หากไม่จัดการเรื่องลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสมถูกต้องก่อน

#GoOpen ของ The U.S. Department of Education จึงมีนโยบายสนับสนุนรัฐและเขตการศึกษา ที่เลือกจะเปลี่ยนไปใช้ทรัพยากรเปิดทางการศึกษา หรือ OER เพื่อเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่ Technology Based Education ได้อย่างราบรื่น โดยขับเคลื่อนผ่านแคมเปญ #GoOpen อย่างชัดเจนอย่างยิ่งในปัจจุบัน

#GoOpen ผลักดันการสร้างเครือข่าย แบ่งปัน OER ทุกมิติ ตั้งแต่เผยแพร่แนวคิดไปจนถึงแนวปฏิบัติและการใช้การแชร์ OER เพื่อให้ครูอาจารย์นักการศึกษา มีทรัพยากรคุณภาพสูงแบ่งปันกันใช้… 

เวบไซต์ goopen.us ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครงการ #GoOpen ได้แถลงข้อดีของการผลักดันแนวทางการศึกษาผ่าน OER ว่า

  • Increase Equity หรือ ลดความเลื่อมล้ำ… เพราะนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้คุณภาพสูง ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด เนื่องจาก “ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด” อนุญาตให้แจกจ่ายกับทุกคนได้อย่างอิสระ
  • Keep Content Relevant and High Quality หรือ มีเนื้อหาถูกต้องสัมพันธ์กับองค์ความรู้ปัจจุบันและมีคุณภาพสูง ซึ่งตำราแบบดั้งเดิมเมื่อตกรุ่นหรือล้าสมัย การจะปรับปรุงแก้ไขให้เนื้อหาในตำราถูกต้องทันการณ์ส่วนใหญ่ล้วนไม่ทันกาล จนกลายเป็นตำราเก่าที่ใช้ได้เพียงบางส่วน หรือแย่หน่อยก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมด
  • Empower Teachers หรือ หนุนส่งครูอาจารย์ ด้วยทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด หรือ OER ซึ่งจะช่วยให้ครูอาจารย์สามารถสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนและแต่งเติมสื่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนโดยไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
  • Save Money หรือ ประหยัดงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิด หรือ OER จะช่วยให้โรงเรียนหรือสถาบัน ลดงบประมาณการจัดซื้อหนังสือตำราประกอบการเตรียมหลักสูตร และใช้ในการเรียนการสอนลงได้มาก โดยเฉพาะ OER ที่สมาชิกหรือเพื่อนครู “ปรับแต่งและแบ่งปัน” แบบ OER ทำให้ครูท่านอื่นๆ จากโรงเรียนอื่น สามารถนำ OER นั้นไปแต่งเติมสร้างสรรค์ให้นักเรียนของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว… ซึ่งท้ายที่สุด เด็กๆ ก็ได้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการปรับแต่งร่วมมือจากครูอาจารย์จำนวนมาก

#GoOpen เริ่มเคลื่อนไหวช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2018… ความเคลื่อนไหวระดับสร้างงานอย่างแท้จริงยังไม่มีอะไรเด่นชัด หรือเป็นชิ้นเป็นอันในตอนนี้ อันเป็นธรรมชาติของการผลักดันเครื่องมือสำคัญระดับนโยบาย ที่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการประเมิน… แต่ความเชื่อส่วนตัวคิดว่า OER น่าจะเป็น S-Curve ใหม่ทางการศึกษาที่โดดเด่นอย่างมากของสหรัฐอเมริกาในอีกไม่นานจากนี้

ตอนหน้าไปโฟกัสแนวคิด OER กันครับ!

อ้างอิง

GoOpen.us
OERCommons.org
Open educational resources
Unesco.org/oer

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Agile

Agile ปฐมบท

วันที่ Agile Manifesto ถูกเขียนขึ้นอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ออกไป… Agile Manifesto ถูกเผยแพร่พร้อมกับ 4 คุณค่าและ 12 หลักการ หรือ Four Foundational Values and 12 Supporting Principles หรือ The Four Values and The Twelve Principles of Agile Manifesto ด้วย

The Insider

The Insider #หนังดีที่เคยดู

Message หนึ่งที่บทภาพยนต์ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงเรื่องนี้ จงใจแทรกให้เห็นก็คือ บริบทของภรรยาและครอบครัวของผู้ชายสองคนท่ามกลางมรสุมชีวิต…

cosmetic

สร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเอง

สถิติการซื้อขายสินค้าออนไลน์แบบ Social Commerce หรือซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง Facebook, IG, หรือ Line… ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งที่ซื้อขายสินค้าบน Facebook โดยเฉพาะพฤติกรรมการ Live ขายของกันตรงๆ… ที่ข่าวว่า Facebook อเมริกาสนใจรูปแบบการ Live ไปขายของไปบน Facebook อย่างมาก

Soft Skills

Soft Skills… ทักษะด้านอารมณ์ที่ต้องมี

Professor Nelson Repenning และคณะจาก MIT Sloan School of Management ได้เผยรายงานแสดงให้เห็นความสำคัญของ Soft Skill หรือ ทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กับ Hard Skill หรือทักษะด้านอาชีพ ที่ทุกคนต้องมีควบคู่กันไป