Gratitude Experience… ประสบการณ์ดีๆ ที่มีค่า #SelfInsight

เมื่อคนๆ หนึ่งต้องเอ่ยคำว่า ”ขอบคุณ” ใคร หรือ สิ่งใดก็ตามแต่ ประสบการณ์ก่อนหน้านั้นของคนๆ นั้นก็มักจะเป็นเรื่องดีๆ ที่ตัวเขาเองน่าจะได้รับอะไรสักอย่างหรือหลายอย่าง ให้รู้สึกปริ่มเต็มเอมอิ่มไปตามบริบทอันเป็นการยอมรับว่า “ได้เกิดสิ่งดีๆ กับตัวเอง” ขึ้นแล้ว

งานวิจัยตีพิมพ์ในหัวข้อ Positive Psychology and Gratitude Interventions: A Randomized Clinical Trial โดย Lúzie Fofonka Cunha และ คณะ ก็ยืนยันตรงกันว่า… ความรู้สึกขอบคุณที่เกิดขึ้นกับใครก็ตาม จึงเป็นนัยยะแห่งการยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าได้เกิดเรื่องดีขึ้นกับตัว ซึ่งเกิดพร้อมกับการประเมิน “คน หรือ สิ่งอื่น” ที่ได้มอบสิ่งดีๆ ที่รู้สึกได้ถึงขั้นรู้สึกขอบคุณนั้นให้

แง่มุมที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของความรู้สึกขอบคุณในระดับ “ดีใจมาก และ เชื่อว่าตนโชคดี” นั้น… มีนักจิตวิทยาหลายคนเชื่อว่ามีการเชื่อมโยงถึงการดึงดูดสิ่งดีๆ อื่นๆ อีกมากเข้ามาในชีวิต ซึ่งทั้งหมดอธิบายได้ด้วย “กฎแรงดึงดูด หรือ Law of Attraction” โดยทั้งหมดจะเริ่มต้นที่ความสามารถในการทำให้ตน “รู้สึกดี” โดยมี “ความรู้สึกขอบคุณ” ตามติดมากับความรู้สึกแบบนั้น

ประเด็นก็คือ… เราสามารถรักษาความรู้สึกขอบคุณเอาไว้กับตัวได้ตลอดชีวิตในรูปของ “ความกตัญญูรู้คุณ”  ทั้งที่เป็นความกตัญญูรู้คุณต่อคน หรือ ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่คนๆ หนึ่งจะผูกตัวเองเข้ากับประสบการณ์ “รู้สึกดี” ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต… ซึ่งจะกลายเป็นชีวิตที่มีแต่เรื่องดีๆ ให้จดจำสะสมเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม… ความรู้สึกดีๆ ที่ระลึกนึกถึงเมื่อใดก็รู้สึกได้แบบนั้นจนเรียกว่าเป็นความกตัญญูได้ทุกครั้ง… มักจะไม่ได้เกิดกับเราบ่อยๆ และโดยทั่วไปยังเกิดน้อยกว่าความรู้สึกดีๆ แบบฉาบฉวยที่ได้จากความบันเทิงเริงรมณ์ ซึ่งส่วนใหญ่หาง่าย และ มีขายก็เยอะ ซึ่งก็มักจะเป็นความรู้สึกดีๆ ที่ไม่ได้รู้สึกถึงขั้นอยากจะขอบคุณอะไร… ต่างจากความรู้สึกขอบคุณที่มีพ่อแม่ ญาติพี่น้องดีๆ รวมทั้งเพื่อนฝูงบางคน และ ผู้มีอุปการะบางประเภท ซึ่งคนส่วนใหญที่มักจะรู้สึกถึง “สิ่งที่ได้รับ” ถึงขั้นรู้สึกขอบคุณไม่ยาก เพราะส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ สม่ำเสมอ โดยแทบจะทุกกรณีได้กลายเป็นความผูกพันธ์ผ่าน “ความกตัญญูรู้คุณจากสิ่งที่ได้รับต่อเนื่อง”

คำถามก็คือ… ถ้าเราแห้งแล้งและหาประสบการณ์รู้สึกดีขั้นอยากขอบคุณได้ยาก ควรจะทำอย่างไร?… คำแนะนำจากบทความเรื่อง What Is Gratitude? โดย Kendra Cherry ชี้ว่า… ง่ายๆ เลยคือจดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากขอบคุณในแบบที่เรียกว่า Gratitude Journal โดยไม่ลืมที่จะปรับมุมมองต่อประสบการณ์ หรือ Reframe Experiences ผ่านมุมมองด้านดีก่อนการบันทึกและจดจำ… และ ให้ความสำคัญกับ Senses And Feeling หรือ ความรู้สึกและการสัมผัสที่ให้แรงบวกต่อตัวเองให้มาก

ขอบคุณครับที่ท่านอ่านมาจนถึงบรรทัดนี้!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts