Green Data Center Technology… เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลสีเขียว #SustainableFuture

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล หรือ Digital Transformation เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยรวมของทุกๆ ประเทศ… โดยหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลจะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล หรือ Digital Infrastructure กับ สถาปัตยกรรมข้อมูลซึ่งถูกผลิตและแลกเปลี่ยนเวียนใช้บนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล… ซึ่งทุกคนที่เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ล้วนแต่สะดวกสบายขึ้นกว่ายุคก่อนอินเตอร์เน็ตอย่างเทียบกันไม่ได้ แต่ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นก็มีต้นทุนหลายด้านที่ทุกคนต้องจ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ ระบบข้อมูล… ล้วนแต่ถูกเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ในทุกๆ ปี… ปริมาณและมูลค่าของข้อมูลที่ถูกผลิต และ จัดเก็บเติบโตขึ้นทวีคูณทั่วโลก เนื่องจากผู้คน และ องค์กรทั่วโลกล้วนเห็นความสำคัญของข้อมูล ที่จำเป็นต่อกลยุทธ์ดิจิทัลซึ่งเป็นหนทางบังคับ… ถึงแม้การผลิตและจัดเก็บข้อมูลจะเป็นภาระไม่ธรรมดา ทั้งจากปริมาณข้อมูลที่พอกพูนเพิ่มขึ้นทบทวี และ รูปแบบเทคนิคการจัดการข้อมูลที่ต้องปรับเปลี่ยนและเกาะติดตลอดเวลาแบบเรียลไทม์… ซึ่งทั้งหมดต้องใช้ทรัพยากรจากโครงสร้างพื้นฐาน และ การใช้พลังงานตลอดเวลาด้วย… 

ประเด็นสำคัญที่ถูกฝังอยู่ในรายละเอียดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล หรือ Digital Transformation จึงเป็นประเด็นด้านพลังงานที่โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ สถาปัตยกรรมข้อมูลมีแนวโน้มชัดเจนว่าต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง… โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ที่ทำงานตลอดเวลาเหมือนกันหมดทั่วโลก รวมทั้งขยะพิษและขยะพลาสติกจากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้ในศูนย์ข้อมูล ที่การอัพเกรดแต่ครั้งมีปริมาณขยะไอทีมหาศาล

การจัดการศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ภายใต้แนวคิดศูนย์ข้อมูลสีเขียว หรือ Green Data Center เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ ภาวะโลกร้อน กับ ภาวะโลกรวนให้น้อยที่สุด… ตอบสนองการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด… ซึ่งในทางเทคนิคยังช่วยให้ “ต้นทุนการจัดการ” ศูนย์ข้อมูลถูกลงและเชื่อถือได้มากขึ้น

ศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ที่เคยใช้งานกันมานานจนถึงปัจจุบันเกือบทั้งหมดจึงถูกอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลสีเขียว หรือ Green Data Center Technology เช่น…

  • Server Virtualization Technology เพื่อลดโครงสร้างพื้นฐานใน Data Center ให้น้อยลง แต่ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้น
  • AI & Intelligent Monitoring เพื่อให้การจัดการข้อมูล และ ระบบจัดการศูนย์ข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด ผิดพลาดน้อยที่สุด และ โต้ตอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างคล่องตัว
  • Edge Computing & IoT ซึ่งผลิตและส่งผ่านข้อมูลสำเร็จรูปในปริมาณที่น้อยลงให้ศูนย์ข้อมูล ซึ่งช่วยลดภาระการประมวลผลของศูนย์ข้อมูลได้มาก… ช่วยลด Latency และ ให้ประสบการณ์การใช้งาน หรือ User Experience ดีกว่าเดิม
  • Hybrid Cloud Deployments ซึ่งเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวสำหรับ Public Cloud และ Data Center ซึ่งปรับแต่งทรัพยากรในระบบได้อย่างยืดหยุ่น
  • Ultra-efficient Cooling Systems โดยนำใช้เทคโนโลยีการปรับอากาศใน Data Center ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน รวมทั้ง Free Cooling Technology ด้วย

คร่าวๆ พอให้เห็นภาพประมาณนี้ครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts