Healthy Team Work Culture

Healthy Team Culture #ExtremeLeadership

โดยทั่วไป… ความสำเร็จของทีมถือเป็นความสำเร็จของผู้นำทีมอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งถ้าทีมล้มเหลวเละเทะ ก็ย่อมถือว่าเป็นผลงานการนำของหัวหน้าทีมไปสู่ความล้มเหลวเละเทะด้วย… การสร้างทีม และ การนำทีมในปัจจุบันจึงมีองค์ความรู้ และ บริบทมากมายแบ่งปันให้ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะกรณีศึกษาจากความสำเร็จของผู้นำที่มีผลงานและความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งทุกๆ เรื่องเล่าความสำเร็จของเหล่าผู้นำที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ ต่างก็มีเรื่องราวของทีมที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งผู้นำของพวกเขามักจะไม่พลาดที่จะยกย่องออกสื่อ และ กล่าวถึงอย่างให้เกียรติและขอบคุณเสมอ

การนำ และ สถานะผู้นำที่รู้คุณค่าของแรงสนับสนุนเบื้องหลังการขับเคลื่อนภาระกิจและความสำเร็จ จึงเป็นคุณค่าหนึ่งที่ผู้นำจำเป็นจะต้อง “ให้ราคา หรือ Value” กับสมาชิกทีมอย่างเหมาะสมเป็นอย่างน้อย ในขณะที่สมาชิกทีมเองก็จำเป็นจะต้อง “เข้าใจ และ ให้ความสำคัญ” กับสายสัมพันธ์ระหว่างกันในทีม… ซึ่งต้องการความไว้วางใจระหว่างกันในทีมอย่างมากเป็นพื้นฐาน… เพราะความไว้ใจจะทำให้ “เรื่องประหลาดใจ หรือ เรื่องน่าตกใจ” จะไม่มีทางเกิดขึ้น จนทำให้ทีมสูญเสียศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการเข้าถึงเป้าหมายแรก

นั่นแปลว่า… สมาชิกทีมจำเป็นจะต้องรู้จักและเข้าใจกันดีพอที่จะรู้ได้ว่า ในขณะที่ตนกำลังทำภารกิจในความรับผิดชอบให้ทีมอยู่ ก็เชื่อได้ว่าเพื่อนในทีมต่างก็กำลังสะสางภารกิจในความรับผิดชอบอยู่เช่นกัน โดยภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบของหลายๆ คนในทีม ต่างก็กำลังมุ่งช่วยกันสะสางภาระการงานให้ลุล่วงด้วยเป้าหมายเดียวกัน… ความไว้วางใจระหว่างกันในทีมจึงสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ “ดีกับสุขภาพจิต” ของทุกคน ซึ่งสายสัมพันธ์ หรือ ความสัมพันธ์อันดีงามกับกายใจของทุกคนในทีมนี้เอง ที่จะสร้างผลงานจากทุกคนได้อย่างเหลือเชื่อเสมอ

ประเด็นคือ… ความไว้วางใจบนสถานะความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมทีม หรือ ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่ง “เกิดไม่ง่ายแต่สูญหายอย่างรวดเร็ว” เสมอ… การติดตาม “บรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจกันของสมาชิกทีม” จึงเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของผู้นำ หรือ หัวหน้าทีม โดยมีความเครียดที่สะท้อนออกมาจากเพื่อนร่วมทีมบางคน หรือ บางส่วน… เป็นสัญญาณบอกระดับความไว้วางใจระหว่างกันในทีมที่เปลี่ยนแปลงไป และ ผู้นำจำเป็นจะต้อง “ทำบางอย่าง” เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ “ดีกับสุขภาพจิต” ของทุกคนให้คืนกลับมา โดยมีเครื่องมือที่เรียกว่า “Team Building Tools and Techniques” มากมายให้เลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อนำบรรยากาศที่ดีกับสุขภาพจิตของทุกคนกลับมาไว้วางใจกันเหมือนเดิม… 

อย่างไรก็ตาม ความยากของการสร้างบรรยากาศที่ดีกับสุขภาพจิตโดยทั่วไป… ถ้าผู้นำหรือหัวหน้าทีมไม่ได้เป็นคน “ทำลายความไว้วางใจระหว่างกันในทีม” เสียเองทั้งแบบจงใจ และ แบบรู้ไม่เท่าทัน ซึ่งการเกิดวิกฤตความไว้วางใจที่ลูกทีมไม่มีให้ผู้นำเสียเองนั้น… มักจะทำลายสุขภาวะของสมาชิกทีมอย่างใหญ่หลวง และ ยากจะเยียวยาเสมอ โดยมักจะตามมาด้วยความขัดแย้งของสมาชิกทีม และ นำไปสู่ความล้มเหลวเละเทะในที่สุด

บรรยากาศทีม และ ธรรมเนียมภายในทีม หรือ Team Culture ที่ดีกับสุขภาพจิตของสมาชิก จนกลายเป็นบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจกันของสมาชิกทีมจึงสำคัญที่ผู้นำ… ว่าสามารถไว้วางใจเรื่องอะไรได้บ้าง?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts