Histrionic Personality Disorder

ภาวะขาดสมดุลย์การพึ่งพิง และ ความใส่ใจที่ต้องไขว่คว้า… #SocialSkills

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่แปลว่า ต้องอยู่เป็นกลุ่มเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งการพึ่งพาอาศัยกันนี้จะมีทั้งการพึ่งพาทางกายภาพเพื่อพึ่งพิงแบ่งปันทรัพยากรในการดำรงค์ชีวิต และยังต้องพึงพาทางจิตใจหรือจิตวิญญาณเพื่อปกป้องความเชื่อมั่นต่อการดำรงค์ชีวิต… โดยมีการสื่อสารเพื่อยืนยัน “ความเชื่อมั่น” ที่มีระหว่างกัน ภายใต้เงื่อนไขความสัมพันธ์ที่ต้อง “พึ่งพิง” กันและกันทั้งทางกายภาพและจิตใจ

ความเชื่อมั่นต่อ “ความสัมพันธ์ หรือ Connection” ซึ่งมีเงื่อนไข “การพึ่งพิงโดยธรรมชาติของความเป็นสัตว์สังคม” ซ่อนอยู่เบื้องหลังนี้เอง ที่สร้างความเปราะบางให้ความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติ และยังอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมที่มนุษย์คนหนึ่ง “คิดและแสดงพฤติกรรม” ต่อมนุษย์อีกคนหนึ่งรวมทั้งมนุษย์คนอื่นๆ ซึ่งถูกประเมินผ่าน “ระดับความเชื่อมั่น”

ประเด็นก็คือ… เมื่อมนุษย์คนหนึ่งสะท้อนระดับความเชื่อมั่นผ่านการคิดและแสดงพฤติกรรมต่อความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกคนหนึ่ง โดยไม่ใส่ใจเงื่อนไข “การพึ่งพิง” โดยธรรมชาติของความเป็นสัตว์สังคม ซึ่งต่างก็ต้องการ “การพึ่งพิง” ไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางจิตใจหรือทั้งสองทางเหมือนกันหมด… เราจะเห็นพฤติกรรมการเรียกร้องความใส่ใจแบบต่างๆ ที่สะท้อนความเชื่อมั่นออกมาให้เห็นความเปราะบางที่เรียกร้องการเติมเต็มจากความสัมพันธ์ที่ “ขาดสมดุลย์การพึ่งพิง”

พฤติกรรมประชด เหวี่ยง วีน แกล้งป่วย ก่อเรื่องไม่ดี หรือแม้แต่ต่อรองด้วยหายนะไปจนถึงต่อรองชีวิตตัวเองและคนใกล้ชิด หรือแม้แต่หันหลังให้ความสัมพันธ์… ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่พบเห็นดาษดื่นรายวันเป็นข่าวคราวให้เห็นจนชิน

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ พฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเป็นธรรมชาติติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด… ในวัยเด็ก ทักษะและความสามารถในการสื่อสารและทักษะการพูดบอกเล่าความต้องการยังด้อยอยู่ พฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจะแสดงออกผ่านการร้องไห้ โวยวาย เกาะติดพ่อแม่ ขว้างปาข้าวของ ไปจนถึงพฤติกรรมดื้อรั้นก้าวร้าวอื่นๆ จนหลายกรณีกลายเป็นปัญหาการเลี้ยงดู… เบื้องหลังคำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างใส่ใจจึงเป็นเรื่อง เสริมสร้างระดับความเชื่อมั่นให้บุตรหลานได้สัมผัสสมดุลย์แห่งการพึ่งพิงที่พ่อแม่ผู้ปกครองมอบให้ และฝึกทักษะแลกเปลี่ยน “การพึ่งพิง” ที่พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องการไม่ต่างกัน

หาไม่แล้ว… เด็กๆ จะเติบโตโดยขาดความเชื่อมั่นต่อตัวเองและผู้อื่น และละเลยการแบ่งปันความสัมพันธ์ที่พึ่งพิงระหว่างกัน ที่ต้องมีทั้งให้และรับอย่างเข้าใจ จนหลายกรณีนำไปสู่พฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอันผิดปกติ จนบุคลิกส่วนตัวแปรปรวน สร้างความสัมพันธ์อันน่ารำคาญสำหรับผู้อื่น และอาจป่วยเป็นโรคทางจิตเวชชนิด HPD หรือ Histrionic Personality Disorder หรือ บุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรียได้ด้วย

ผมชอบ PodCast จากค่ายสื่อดิจิทัล The Standard ภายใต้การนำของคุณโหน่ง… วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ชุด RU OK EP12 ที่ได้ Hosts อย่างคุณปอนด์ ยาคอปเซ่น กับคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์… ซึ่งทั้งสองท่านเป็นนักจิตบำบัดด้วยการเคลื่อนไหว และได้มาแบ่งปัน “ข้อมูลพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจที่เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่” พร้อมวิธีรับมือเมื่อต้องเจอคนมีนิสัยเรียกร้องความสนใจเกินพอดีอยู่ในชีวิต… แต่วันนี้ผมเอาเวอร์ชั่นบน YouTube มาฝากเผื่อหลายๆ ท่านที่ไม่มีแอพ PodCast… ลองฟังเพลินๆ ต่อได้เลยครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts