Honest Feedback… การติชมอย่างจริงใจ #ExtremeLeadership

การเป็นผู้นำโดยนัยยะของการทำงานและองค์กรนั้น ในทางปฏิบัติจะหมายถึงการเป็นผู้มีเพื่อนร่วมงานที่รอรับคำสั่ง และ รอการสอนงาน ซึ่งผู้นำต้องรับผิดชอบทั้งก่อนและหลังการสั่งกับการสอนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสถานะลูกทีม… ซึ่งจะเรียกว่าลูกน้อง หรือ พนักงาน หรือ ลูกทีมก็ไม่มีอะไรต่างกันในทางปฏิบัติ

ส่วนประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งงาน และ การสอนงานของหัวหน้าหรือผู้นำ กับ ลูกน้องหรือลูกทีมนั้น… ความหมายและรายละเอียดของการสั่งงาน และ การสอนงานจะแตกต่างจากรูปแบบความสัมพันธ์ครูนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองกับลูกหลานค่อนข้างชัด… เพราะผู้นำทีมจำเป็นจะต้องแสดงบทบาทการสั่งและการสอนแบบติชมบนความสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ หรือ Professional Relationships… ซึ่งจะมีทั้งการติชมแบบ Feedback หรือ การติชมย้อนกลับ และ Feedforward หรือ การชี้แนะโน้มนำ ซึ่ง Kevin Eikenberry เจ้าของ Kevin Eikenberry’s Four Types Of Feedback Model และ ผู้เขียนหนังสือขายดีเกี่ยวกับภาวะผู้นำมากกว่า 10 เล่ม ได้แบ่งประเภทของการติชมเอาไว้ 4 แบบคือ  

  1. Negative Feedback หรือ คำติชมเชิงลบ… จะเป็นคำติชมถึงสิ่งที่เคยทำมาแล้ว แต่สมควรต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  2. Positive Feedback หรือ คำติชมเชิงบวก… จะเป็นคำชื่นชมถึงสิ่งที่เคยทำมาแล้ว โดยผลลัพธ์หรือผลสำเร็จออกมาดี และหรือ สมควรนำกลับมาทำซ้ำอีก
  3. Negative Feedforward หรือ ข้อชี้แนะเชิงลบ… จะเป็นการพูดถึงสิ่งที่ไม่ควรจะต้องทำ หรือ ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จาก Negative Feedback และหรือ ข้อมูลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์แบบต่างๆ
  4. Positive Feedforward หรือ ข้อชี้แนะเชิงบวก… จะเป็นการโน้วน้าวชี้นำถึงสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงที่ได้จาก Positive Feedback และหรือ ข้อมูลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์แบบต่างๆ

สิ่งสำคัญใน Kevin Eikenberry’s Four Types Of Feedback Model จะแนะนำให้ผู้นำทุกคนใช้ภาวะผู้นำผ่าน “การรักษาสมดุลย์ของ Feedback และ Feedforward ทั้งที่เป็น Positive และ Negative” โดยเน้นที่การให้ข้อชี้แนะเชิงบวก หรือ Positive Feedforward ซึ่งจะถูกนำมาเป็นเนื้อหาสาระในการสั่งงานและสอนงาน… ซึ่งผู้นำต้องก้าวนำหน้าลูกทีมอย่างชัดเจนอีกวาระหนึ่ง

ปัญหาก็คือ… การทำ Feedback และ Feedforward โดยต้องรักษาสมดุลย์การติชมเพื่อให้เกิดปฏิกิริยากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในทางสร้างสรรค์นั้น… ผู้นำต้องเป็นงาน หรือ Skillfully ถึงขั้นสามารถ “ติชมอย่างจริงใจ” ได้ในแบบที่เรียกว่า Honest Feedback โดยยังคงสื่อสารถึง Feedback และ Feedforward ทั้งที่เป็น Positive และ Negative ได้อย่างครบถ้วน และ สมดุลย์… รวมทั้งหลีกเลี่ยงการติชมแบบฟังดูดีแต่ไม่มีอะไรให้โฟกัส เช่นการพูดว่า… ทีมของเราทำงานยอดเยี่ยมและทำกำไรสูงกว่าปีที่แล้วยี่สิบเปอร์เซนต์ได้อย่างน่าชื่นชม… ซึ่งไม่ได้บอกว่ายอดเยี่ยมเพราะอะไร และ ต่อไปเราจะทำยังไงจึงจะยอดเยี่ยมกว่านี้ได้อีก

การทำ Honest Feedback จึงต้องมีการเตรียมตัวของผู้นำก่อนจะ “ติชม และหรือ คืนข้อมูล” ให้กับทีม… ซึ่งลูกทีมจะต้องรู้สึกได้ว่าเป็นการติชมอย่างสร้างสรรค์ โดยจะต้องมีส่วนผสมของ Feedback และ Feedforward ทั้งที่เป็น Positive และ Negative อยู่ในสาร หรือ Message ที่บอกออกไป เพื่อไม่ให้คนรับสาร หรือ ลูกทีมรู้สึกเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากการโฟกัส Positive Feedforward หรือ ข้อชี้แนะเชิงบวก… ซึ่งเป็นอนาคตของทุกคน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts