ริเริ่มจัดตั้ง Homeschool ในประเทศไทย

Homeschool

ปัจจุบันเครือข่ายบ้านเรียน หรือ Homeschool หรือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมีความเคลื่อนไหวคึกคักผ่านกิจกรรมและผู้ติดตามมากขึ้นในกลุ่มโซเชียลมีเดียหลายกลุ่ม ซึ่งหลายความเห็นมองว่า… การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และปัญหา PM 2.5 ในเมืองใหญ่ สร้างความกังวลให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องออกจากบ้านไปส่งลูกไว้โรงเรียน โดยเฉพาะลูกเล็กระดับอนุบาลและปฐมต้น… ซึ่งก็คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มว่าโรงเรียนจะรับเด็กๆ ไว้ทำกิจกรรมอะไรต่อได้แค่ไหน ก่อนที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดั้นด้นกลับมารับลูกๆ กลับบ้าน

หลายคนที่พอมีความรู้จึงตามหาข้อมูลเรื่อง Homeschool กันจริงจังมากขึ้น แม้ส่วนใหญ่จะข้าม Homeschool อ้างอิงระบบการศึกษาตามอัธยาศัย อ้างอิงพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ไปที่แนวทางหลักสูตรต่างประเทศกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการจดทะเบียน Homeschool เครือข่ายต่างประเทศเพื่อใช้การสอบเทียบมาตรฐาน GED หรือ General Educational Development ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education ของฝั่งอังกฤษ เพื่อไปสุดทางที่การสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ ซึ่งการสอบเทียบในประเทศไทยได้ยกเลิกไปเมื่อนานมาแล้ว และคงไว้แต่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดโดย กสน. หรือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเท่านั้น… และคนไทยส่วนหนึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ครอบครัวสามารถยื่นจดทะเบียนและจัดการศึกษาให้บุตรหลานตัวเองได้

เวบไซต์ Homeschoolnetwork.org ถือเป็นศูนย์กลางแห่งหนึ่งที่เครือข่าย “บ้านเรียน หรือ Homeschool” ในบ้านเราใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางทุกมิติเกี่ยวกับ Homeschool… ซึ่งคำแนะนำเรื่องการจดทะเบียน Homeschool ในประเทศไทย จะเริ่มต้นโดยครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครอง “เตรียมแผนการศึกษา” ไปติดต่อขอจดทะเบียน ณ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้าน

เอกสารที่ต้องเตรียมหลักๆ ก็จะมีแผนการเรียนหรือแผนการศึกษา โดยมีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ พร้อมเกณฑ์การประเมิน… หรือจะเอาหลักสูตรกลางของกระทรวงศึกษามาใช้ หรือเอามาปรับให้เข้ากับบริบทก็ได้… ส่วนที่เหลือจากนั้นคงเป็นกรณีเฉพาะที่อาจจะต้อง ปรับปรุงตามความเห็นของศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่ที่ยื่นจดทะเบียน ซึ่งก็ถือเป็นดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน… ถ้าไม่มีอะไรติดขัดเกินระดับปกติ การยื่นจดทะเบียนจะต้องแล้วเสร็จใน 30 วันตามกฏหมาย

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… คนอยากทำ Homeschool ย่อมเป็นมือใหม่กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเตรียมหลักสูตรและแผนการสอนขั้นสมบูรณ์ในคราวเดียวคงเป็นเรื่องยาก แต่เครือข่ายของ Homeschoolnetwork.org ก็มีความช่วยเหลือและการแบ่งปันเอกสารเตรียมจดทะเบียน ถึงขั้นมีมิตรสหายในเครือข่ายอาสาเป็นพี่เลี้ยงช่วยเตรียมเอกสารก่อนการยื่นจดทะเบียน จนกระทั่งได้ใบอนุญาต

การจดทะเบียนก็เพื่อให้ “สามารถจัดการเรียนรู้โดยได้รับวุฒิการศึกษาตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับสิทธิที่พึงได้ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับเงินสนับสนุนการศึกษา สิทธิในการสอบโอเน็ต สิทธิในการเรียน รด. หรืออื่นๆ ด้วย

ท่านที่ส่งลูกไปโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์ และส่งลูกเรียนพิเศษทั้งเสาร์และอาทิตย์… ซึ่งเข้าใจว่า ต้องให้ลูกได้ไปโรงเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาถูกต้อง แม้จะต้องส่งลูกไปเรียนพิเศษเพื่อเสริมความรู้เอานอกโรงเรียนจนแทบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่น… ลองศึกษาแนวทาง Homeschool ดูบ้างก็ดีครับ

โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า… ในยุคที่การจัดการศึกษาผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลได้ครบและสะดวกอย่างในปัจจุบัน สิ่งที่โรงเรียนมีและโดดเด่นเหมือนในอดีต หลายอย่างกลายเป็นอุปสรรคการเรียนรู้ท่ามกลางคลื่นความเปลี่ยนแปลงมากมาย… ลองนึกดูซิครับว่า ถ้าผู้ปกครองครอบครัวหนึ่งยื่นจดทะเบียน Homeschool กับ GED หรือ IGCSE จนลูกสอบเทียบได้มอปลาย และสมัครเรียนระดับปริญญาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเอาวุฒิการศึกษา หรือเรียนเพื่อสอบใบรับรองทักษะเฉพาะทาง เช่น หลักสูตร Advanced Blockchain… หลักสูตร Expertise in Agricultural Robotics… หลักสูตร UAV and Drone Pilot และอะไรอีกมากที่แม้แต่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเองก็ยังต้องปรับตัวไปทำหลักสูตรเฉพาะทางกันหมด…ในขณะเดียวกัน ทักษะอาชีพมากมายสามารถฝึกฝนเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ผลิตผลงาน สร้าง Portfolio พัฒนา Profile และเข้าสู่อาชีพการงานที่ “ใช้ผลงานพิสูจน์ความรู้” แทนระบบใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งในปัจจุบัน… หลายอาชีพขอดูเป็นเอกสารประกอบเท่านั้นเอง

แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการจัดตั้งและยกเลิกการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีไม่มากครับ  รายการเอกสารที่ผมได้มา อ้างอิงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4… ประกอบด้วย

  • แบบคำขออนุญาตจัดตั้งการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  • แบบคำขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาสำหรับครอบครัว
  • คำสั่งให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (กรณีครอบครัวขอยกเลิกเอง)
  • คำสั่งให้เลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (กรณีคณะกรรมการมีมติยกเลิก)
  • หลักฐานทางการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ท่านที่สนใจติดต่อขอรายละเอียด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ของท่านได้ทันทีครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

butterfly

Collecting and Shaping for VESPA Mindset… รวบรวมและเรียบเรียง

การออกแบบการเรียนรู้ผ่าน VESPA Model… ตำราหรือความรู้ที่อยู่ในรูปของสื่อ จะไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนที่ต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ ไกลกว่าการได้เรียนเพื่อรู้และเข้าใจ แต่ผลลัพธ์ขั้นประยุกต์หรือขั้นบูรณาการ ไปจนถึงขั้นเติมจินตนาการ ถือว่าเกินขอบเขตของผู้สอน ที่จะเอื้อมมือเข้าไปส่งมอบปรับแต่งความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนได้… เว้นแต่ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนก้าวข้ามความรู้ความเข้าใจของตัวผู้เรียนเอง ให้สามารถรวบรวมความรู้หลายๆ อย่างมาประกอบกันเป็นผลลัพธ์ใหม่…

Gut Feeling

Gut Feeling… กึ๋นใหญ่ ใครว่าไม่สำคัญ

สังหรณ์กับกึ๋นเป็นสิ่งที่คนๆ หนึ่งมีอยู่ในตัวและเป็นปฏิกิริยาการตัดสินใจอัตโนมัติ… ในสังคมไทยเอง คำว่า “กึ๋น” ถือเป็นทักษะส่วนบุคคลที่ให้ภาพและความรู้สึกใกล้เคียงกับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด ส่วนคำว่า “สังหรณ์” ยิ่งเป็นอะไรที่ลึกลับเหลือเชื่อเข้าขั้นศักดิ์สิทธิ์และนิพพานก็มีในหลายกรณี

respect

Respected… ให้เกียรติเขาแต่เราได้

Show Respect Even To People Who Don’t Deserve It, Not As A Reflection Of Their Character, But As A Reflection Of Yours… จงแสดงการให้เกียรติแม้กับคนที่ไม่คู่ควร สิ่งที่ทำไม่ได้สะท้อนลักษณะนิสัยของพวกเขา… แต่เป็นการสะท้อนตัวเราเอง!

Pillars

Andragogy Theory… 5 Pillars 6 Outcomes

Dr. Malcolm Knowles เจ้าของ Adult Learning Theory หรือ Andragogy Theory ได้วางกรอบครอบคลุม “วิธีการและหลักการที่ใช้ในการศึกษาผู้ใหญ่” ซึ่ง Dr. Malcolm Knowles เชื่อว่า… การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หรือ Andragogy ต้องขับเคลื่อนด้วยตัวผู้เรียนเอง แทนการศึกษาที่ให้ครูเป็นศูนย์กลาง โดยจัดสภาพแวดล้อมให้ศูนย์กลางอยู่ที่ผู้เรียน และแนะนำหรือสอนให้พวกเขามีพลังในการเรียนรู้ด้วยตนเอง