Huawei Spark Ignite 2022… เวทีล่ารางวัลของเหล่าสตาร์ทอัพสัญชาติไทย #RederStartUp

เวทีใหญ่ของ StartUp ประจำปีที่ยืนหยัดมาตั้งแต่ปี 2020 แล้วสำหรับ Huawei Spark Ignite ซึ่งงานในปี 2022 ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนทีม StartUp ที่จะเข้าแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2022 แล้ว… และกำลังจะเปิดรับลงทะเบียน และ ส่ง Pitch Deck ในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 หรือ อีก 8 วันข้างหน้า โดยจะประกาศชื่อ 20 ทีมที่เข้ารอบภายในวันที่ 21 สิงหาคม เพื่อไปทำงานกับ Mentors ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2022 ก่อนจะคัดเหลือ 10 ทีมเพื่อไปถึงกิจกรรมรอบสุดท้าย… และ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 1 สิงหาคม 2022

โครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 – Thailand Startup Competition” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า หรือ depa… สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ เอ็นไอเอ หรือ NIA… บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG และ บริษัท แสนรู้ จำกัด… โดยมีวัตถุประสค์หลักเพื่อช่วยสนับสนุน และ เร่งยกระดับสตาร์ทอัพไทยในการสร้างนวัตกรรมชั้นยอดสู่ตลาดโลก ด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ของไทย ด้วยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีไอซีทีชั้นนำ แหล่งเงินทุน และ องค์ความรู้ในการทำธุรกิจจากหัวเว่ย… ซึ่งหัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยให้เติบโต และ ประสบความสำเร็จในระดับโลก พร้อมผลักดันประเทศไทยขึ้นเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน 

นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนทั้งภายในประเทศไทย และ ระดับโลก ได้แก่ Sequoia Capital… Mount Parker Ventures… Quest Ventures Vertex Ventures SEA & India… True Incube… Disrupt และ Stormbreaker Ventures เพื่อช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ MDES ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการเปิดการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 – Thailand Startup Competition” ว่า… ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เร่งเดินหน้าตามแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและ Data Economy ของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในด้านสำคัญๆ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หุ้นส่วนทางอุตสาหกรรม ธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนผู้พัฒนาสินค้าและบริการด้านดิจิทัลของไทย สำหรับการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับกลไกขับเคลื่อนสำคัญเพื่อรองรับอนาคตดิจิทัลของประเทศไทย เราได้เห็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของหัวเว่ยในการสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศอย่างรอบด้านผ่านโครงการ Spark และโครงการอื่นอีกมากมาย ในฐานะรัฐบาลเเละกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการต่างซึ่งรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Spark Ignite 2022 – Thailand Startup Competition จะช่วยเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพในไทยและก้าวสู่ระดับสากลอย่างเข้มแข็ง

ด้านคุณ​​อาเบล เติ้ง หรือ Abel Deng ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายของโครงการการแข่งขัน Spark Ignite 2022 ว่า… การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งกลุ่มสตาร์ทอัพและสตาร์ทอัพจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม เป้าหมายของหัวเว่ยคือการเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกที่สร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญให้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ของไทย เพื่อช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมาได้ โดยเราจะสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านแรกคือการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีชั้นนำของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย AI 5G ดิจิทัลพาวเวอร์ และนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลต่างๆ ด้านที่สองคือการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเติบโตผ่านการช่วยการจัดหาเงินทุน การทำตลาด และช่วยโปรโมทแอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม HMS ของเรา และด้านที่สามคือการช่วยเชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพกับธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือ VC และ สตาร์ทอัพกับองค์กรใหญ่เข้าด้วยกัน เพื่อเร่งสนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวของกลุ่มสตาร์ทอัพไทย

โดยข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) อีกว่า… สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าภายในช่วงเวลาเพียง 5 ปี โดยจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 340,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็น 1,000,000  ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2568 ในฐานะที่หัวเว่ยเป็นพาร์ทเนอร์และเป็นผู้ผลักดันด้านไอซีทีชั้นนำ หัวเว่ยหวังที่จะช่วยให้กลุ่มสตาร์ทอัพประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจของพวกเขา เพื่อผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย และ การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

หัวเว่ยมั่นใจในศักยภาพของกลุ่มสตาร์ทอัพในการสร้างงานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุคหลังสถานการณ์ระบาดโควิด-19 และหัวเว่ยเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ รวมถึงอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพและสตาร์ทอัพที่อุดมสมบูรณ์ โดยหัวเว่ยได้ตั้งเป้าในการลงุทนในด้านอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลา 3 ปีต่อจากนี้

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เปิดเผยว่า… ดิจิทัลสตาร์ทอัพถือเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้สำหรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทย แต่ในทางกลับกัน เราพบว่ายังมีช่องว่างระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพกับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศอยู่พอสมควร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ทักษะ ไปจนถึงศักยภาพด้านดิจิทัล ตลอดจนความพร้อมด้านเงินทุน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า เร่งดำเนินการในหลากหลายมิติเพื่อปิดช่องว่างเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพภายใต้มาตรการของ ดีป้า การผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในภาคประชาชน รวมถึงการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สถานการณ์โควิด-19 นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริบทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงการยกระดับศักยภาพของดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และจากความร่วมมือที่ดีเสมอมาระหว่าง ดีป้า กับ หัวเว่ย จะส่งผลให้โครงการ  Spark Ignite 2022 เป็นอีกหนี่งโครงการสำคัญที่จะได้เห็นการบูรณาการการทำงานระหว่างรัฐ-เอกชนเพื่อยกระดับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงต่อไป

ส่วน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้กล่าวเสริมว่า… NIA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเปิดตัวโครงการการแข่งขัน Spark Ignite 2022 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ ทั้งนี้ กลุ่มสตาร์ทอัพได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ โดย NIA มีความมุ่งมั่นจะทำงานร่วมกันพาร์ทเนอร์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงหัวเว่ย เพื่อบ่มเพาะอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพและผลักดันประเทศไทยให้ขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน

สำหรับโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 – Thailand Start-up Competition” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2022 ณ ห้องรอยัลมณียาบอลรูม ชั้น M โรงแรมเรอเนซองส์ กรุงเทพ–ราชประสงค์… เป็นโครงการที่จะยกระดับการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับภูมิภาค และ สนับสนุนการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่มีความกล้าทะลุขีดจํากัดร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพดังกล่าวทำความทะเยอทะยานให้เป็นจริงและยกระดับศักยภาพของตัวเอง 

โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนี้ นอกจากจะได้รับเครดิตคลาวด์มูลค่า 125,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ ได้เข้าร่วมโครงการ Huawei Spark แล้ว… ผู้ชนะเลิศยังจะได้รับโอกาสในการทํางานร่วมกับหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนําของโลกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสตาร์ทอัพไปสู่อีกระดับและเข้าสู่แพลตฟอร์มระดับโลก โดยโครงการ Huawei Spark Ignite ได้รับการเปิดตัวในปี 2020 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในแต่ละประเทศ ซึ่งหัวเว่ยให้การสนับสนุนทางการเงิน เทคนิคการตลาด การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และ การสนับสนุนด้านเครือข่าย รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ… ทีมที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.huaweispark.com 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *