น้อยใจ… ไม่ใช่น้อย #SelfInsight

Hurt

ความน้อยใจเป็นอารมณ์อ่อนไหวเชิงลบบนความสัมพันธ์ และ สายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิด โดยเกิดได้กับทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์กลัวที่มีไว้เพื่อปกป้องตัวเองของสัตว์สังคม เพราะสังคมจะหมายถึงความช่วยเหลือ และ การดูแลปกป้องระหว่างกันบนสายสัมพันธ์ จนปลูกฝังคุณค่าใส่ทัศนคติ และ เติบโตเป็น “ความคาดหวัง” เป็นส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์

เมื่อเกิดความคาดหวัง แต่ไม่เป็นไปดั่งที่หวัง… ความน้อยใจอันเป็นอารมณ์อ่อนไหวเชิงลบบนสายสัมพันธ์ ก็จะก่อตัวใส่อารมณ์ และ ความคิดจิตใจตัวเอง

ประเด็นก็คือ… เมื่อเกิดน้อยใจขึ้นกับใครก็ตาม คนๆ นั้นก็มักจะแสดงพฤติกรรมสะท้อนความน้อยใจ หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือความผิดหวังออกมาให้เห็นตามพื้นอารมณ์ของแต่ละคน… บางคนใช้ความเงียบ และ หลบเร้น… บางคนร้องไห้… บางคนโวยวาย และ ประท้วงด้วยเงื่อนไขสารพัด ตั้งแต่งอนเงียบๆ หรือไม่ก็ตามด่าจนอีกคนหนึ่งเงิบก็มี… โชคร้ายหน่อยก็จะเกรี้ยวกราดคุกคามกันจนลุกลามใหญ่โตก็มีได้

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… ที่มาและที่ไปของความน้อยใจล้วนเชื่อมโยงกับ “สายสัมพันธ์” ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วมักจะต้องการความใส่ใจ ความช่วยเหลือ และ การดูแลความคาดหวังที่มีต่อกันอย่างเท่าเทียม… โดยเฉพาะความใส่ใจขั้น “เข้าใจกัน หรือ เข้าใจข้อจำกัดของกันและกัน” ซึ่งมีไว้เพื่อเยียวยาความคาดหวังก่อนจะเกิดน้อยเนื้อต่ำใจไปถึงขั้นสร้างความเสียหายต่อสายสัมพันธ์

ความน้อยใจ หรือ ความคาดหวังที่ไม่ถูกใส่ใจจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่… เว้นแต่จะใช้ความน้อยใจเพื่อ “ต่อรอง” ให้ได้ความคาดหวังส่วนของตัวเอง ถูกช่วยเหลือ ดูแล และ ใส่ใจก่อน… ซึ่งถ้าเป็นคนมีความคาดหวังไม่มากก็คงไม่เท่าไหร่ แต่บางคนมีพฤติกรรม “บงการคนใกล้ชิด” เพื่อสนองความคาดหวังของตัวเองจนเป็นนิสัย และ ต่อรองเอาความคาดหวังด้วยพฤติกรรมที่สะท้อนความน้อยใจออกมาเป็น “แรงกดดันต่อคนใกล้ชิด” จนท้ายที่สุดก็จะเจอ “ความคาดหวังที่ไร้การใส่ใจ และ ดูแลช่วยเหลือ” ซึ่งมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสายสัมพันธ์อย่างชัดเจน

ในทางเทคนิค… ความน้อยใจเป็นความเจ็บปวด หรือ Pain จากภายในที่สะท้อนเป็นพฤติกรรมสู่ภายนอก… Geoff MacDonald และ Mark R. Leary ได้ตีพิมพ์งานทบทวนวรรณกรรมเชิงจิตวิทยาเรื่อง Why Does Social Exclusion Hurt? The Relationship Between Social and Physical Pain ซึ่งยืนยันให้เห็นการบรรจบกันระหว่างความเจ็บปวด 2 แบบ โดยมีความคิดกับอารมณ์ และ พฤติกรรมที่แสดงออก… โดยเสนอเป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง “ความเจ็บปวดทางกาย กับ ความเจ็บปวดทางใจ” ที่มาจากสายสัมพันธ์ หรือ สังคมที่สัตว์สังคมอย่างมนุษย์ผูกสายสัมพันธ์อยู่

ซึ่งมักจะเริ่มเห็นสัญญาณเตือนเมื่อมีความรู้สึกน้อยใจ หรือ Hurt Feeling จากความคาดหวังบนสายสัมพันธ์ก่อนอื่น และ มักจะพัฒนาไปเป็นความเจ็บปวด หรือ Pain ที่ได้เห็น “ร่องรอยความเสียหายของสายสัมพันธ์อย่างเด่นชัด” โดยยังมีพัฒนาการเชิงลบต่อเนื่องที่สามารถเกิดกับ “ตัวเอง และ คนสำคัญในสายสัมพันธ์” ไปได้อีกไกลทั้งทางกายและจิตใจได้อีกมาก

น้อยใจจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับทุกความสัมพันธ์… การเกิด และ มีอยู่ของความน้อยใจบนความคาดหวังต่อสายสัมพันธ์ทุกแบบ จึงควรเข้าใจข้อจำกัด ใส่ใจ และ ดูแลให้ดี…

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Forest Fire

ไฟป่าภูกระดึง ถึงไฟป่าเขาบรรทัด #FridaysForFuture

ประเด็นการเผาป่าเขตอุทยานเพื่อหาของป่าจนไฟลามหลายพันไร่ ก็เป็นประเด็นหญ้าปากคอกที่ป่ากับคนและชุมชนที่แยกกันไม่ออก ซึ่งเป็นประเด็นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประเด็นต่อไปอีกนาน… แต่ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราได้เห็นไฟป่าขั้นร้ายแรงในออสเตรเลียและอินโดนิเซีย ที่ลุกไหม้เพราะอากาศแห้งจากการแปรปรวนของลมฟ้าอากาศและมหาสมุทร

ROI

Return of Investment และอื่นๆ

ROI เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งตัวเลขนี้หาได้ง่ายๆ จากการเอากำไรสุทธิหารด้วยต้นทุนแล้วเอาไปคูณกับ 100 เพื่อให้ได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์… ซึ่งตัวเลขจะตรงไปตรงมา และนักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่คิดเลขนี้ได้อัตโนมัติกันทุกคน โดยเฉพาะนักลงทุนในตลาดหุ้น

never give up

Giving Up Habit… อุปนิสัยท้อถอยเลิกลา

วิสัยทัศน์ หรือ Vision ที่ประกอบด้วยความเพียรพยายาม หรือ Effort เพื่อค้นหาและสร้างระบบที่ดี ฝึกฝนเรียนรู้ ภายใต้ทัศนคติที่มุ่งเข้าหาวิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายระยะยาว… ต้องพัฒนาที่อุปนิสัยหรือพัฒนาพฤติกรรมเป็นสำคัญ โดยมุ่งพัฒนาเป็นพิเศษกับ “พฤติกรรมที่ย่อท้อถอดถอยจากเป้าหมาย จนไม่เหลือความสำเร็จแม้เล็กน้อยให้ได้ยึดถือเชื่อมั่นตน” เพียงพอจะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายโดยไม่ต้องพึ่งพาการอุ้มชูจากภายนอก

Customer Journey

ลูกค้าเราคือใคร? 

ลูกค้าคือใครเป็นคำถามที่หลายคนอึ้งกันมามาก เมื่อต้องลงรายละเอียด และเป็นคำถามที่ผมชอบถามก่อนเสนอข้อคิดเห็นเรื่องธุรกิจ หรือแผนทางการตลาดและการขายใดๆ