Hybrid Intelligence… เติมเต็มความปราดเปรื่องของมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ #SaturdayStrategy

เป็นที่ทราบกันดียิ่งแล้วในปัจจุบันว่า… ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI หรือ Artificial Intelligence รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ที่เกี่ยวพันแวดล้อมการประมวลผลเอาคำตอบที่มนุษย์ทำได้ไม่เร็วเท่า และ แม่นยำได้ไม่เท่าที่ AI ทำ… ซึ่งทั้งหมดก็ชัดเจนว่ามนุษย์พัฒนา AI ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ “เพิ่มสมรรถนะ” ให้มนุษย์เองสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดหลายอย่างที่มนุษย์ทำเองได้ไม่ดีเท่า หรือ ทำไม่เคยได้มาก่อน… การหาทางใช้ประโยชน์จาก AI จึงเป็นแนวทางเพิ่มศักยภาพ และ เป็นวิธีพัฒนาความฉลาดปราดเปรื่องให้มนุษย์เองอย่างไม่ต้องสงสัย ถึงแม้แง่มุมทางเทคนิคที่ AI ประมวลผล และ ดำเนินการได้จะออกมาไม่ฉลาดสักเท่าไหร่ในหลายๆ แง่มุม… โดยเฉพาะแง่มุมที่เป็นมิตรต่อความเป็นมนุษย์ และ จิตวิทยามนุษย์ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องการการเติมเต็มส่วนนี้จากมนุษย์เช่นกัน… นักกลยุทธ์ด้านการปฏิรูปดิจิทัลที่เตรียมแผน และ เทคนิคเพื่อการทำ Digital Transformation ในปัจจุบันที่ล่วงถึงยุคของการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้ว จึงหาทางทำ Hybrid Intelligence เพื่อใช้ศักยภาพของสมองมนุษย์ ผสมกับ ประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Hybrid Intelligence ที่ผมกำลังพูดถึงจะเป็นศัพท์เทคนิคด้านการจัดการ ซึ่งเป็นคนละความหมายกับคำว่า Hybrid Intelligence Systems ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่หมายถึงระบบประสมด้านปัญญาประดิษฐ์ อันเป็นสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการของระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างซับซ้อน… Hybrid Intelligence ที่กำลังกล่าวถึงจึงครอบคลุมเพียงการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” แบบที่เรียกว่าเป็น “การระดมสมอง หรือ Brainstorming” ระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

ในปี 2015… บริษัทที่ปรึกษาอันดับต้นของโลกอย่าง McKinsey ได้เข้าซื้อกิจการ QuantumBlack ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีอัลกอริทึมการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่พิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่า “สามารถหาพบความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง” ได้เร็วและแม่นยำ โดยยังสามารถโต้ตอบการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญได้ด้วย… อัลกอริทึมการวิเคราะห์จาก QuantumBlack จึงกลายมาเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ประจำ McKinsey ที่สร้างชื่อในการนำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ McKinsey มีลูกค้าที่ไว้วางใจอยู่ทั่วโลก

เมื่อช่วงก่อนจะเกิดวิกฤตไวรัสโคโรนา… Sougwen Chung หรือ 鍾愫君 ผู้เป็นศิลปินภาพเขียนชาวแคนาดาเชื้อสายจีนก็ได้แสดงการวาดภาพร่วมกับแขนกลปัญญาประดิษฐ์ต่อหน้าผู้ชมบนเวทีที่ Gillian Jason Gallery ในลอนดอน… โดยชุดผลงานหุ่นยนต์ของ Sougwen Chung ทั้งหมด 4 ชุดมีราคาอยู่ที่ 100,000 ปอนด์ หรือ มากกว่า 131,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อชิ้น… โดย Sougwen Chung ยังคงทำผลงานร่วมกับแขนกลปัญญาประดิษฐ์ และ หุ่นยนต์นักวาดของเธออยู่ในปัจจุบัน และ มีการถ่ายทดสดทาง YouTube เป็นครั้งคราวด้วย

ความจริงมีกรณีศึกษาอีกมากมายที่เป็น Use Case ในการทำ Hybrid Intelligence ระหว่างมนุษย์กับ AI ซึ่งทำเรื่องเจ๋งๆ มานานหลายปีแล้วสำหรับวิสัยทัศน์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ถือว่า… ดีงามล้ำเลิศ และ ปราดเปรื่องที่สุดก็ว่าได้

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

One reply on “Hybrid Intelligence… เติมเต็มความปราดเปรื่องของมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ #SaturdayStrategy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts