Hydrogen Pumps

Hydrogen Economy… เศรษฐกิจไฮโดรเจน เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำแห่งความหวัง

ดาวโลก… บริวารในวงโคจรลำดับที่สามของสุริยะจักรวาลถือเป็นดาวแห่งน้ำ หรือ Hydroplanet ที่มีน้ำอยู่มากมายถึงสามในสี่ส่วนของดวงดาว ซึ่งน้ำเป็นส่วนผสมของไฮโดรเจนสองส่วนกับอ๊อกซิเจนหนึ่งส่วนตามสูตร H2O ที่เราท่านรู้จักคุ้นเคยและเรียนรู้กันมา

แต่ด้วยวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะมนุษย์ ได้ก่อการปนเปื้อนสภาพทั่วไปของดาวดวงนี้ จนกลายเป็นหายนะต่อการอยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์ผู้ครอบครองดวงดาวเสียเอง โดยเฉพาะกิจกรรมสร้างคาร์บอนส่วนใหญ่ ที่ปลดปล่อยปนเปื้อนชั้นบรรยากาศจนสมดุลย์เดิมๆ ที่มนุษย์ใช้เจริญเผ่าพันธุ์และวิวัฒนาการต่อๆ กันมาหลายช่วงอายุ… เริ่มเห็นภาพลางของหายนะชัดเจนขึ้นทุกวันจนกลายเป็นความกังวลระดับโลก ที่หลายฝ่ายไม่สามารถอยู่นิ่งๆ ได้อีกต่อไป

ปัญหาใหญ่ของคาร์บอนเหลือใช้จากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่สำคัญอยู่ที่การใช้และบริโภคพลังงาน ซึ่งหลายฝ่ายยอมรับว่า เรายังใช้พลังงานเหมือนเมื่อครั้งบรรพบุรุษยุคหินของมนุษย์ เรียนรู้การใช้ไฟอยู่เช่นเดิม และถึงคราวที่มนุษย์ควรจะก้าวหน้าเรียนรู้และพัฒนาการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ต้องเผาไม่ต้องจุดและไม่ต้องสันดาปให้สิ้นเปลืองสมดุลย์บรรยากาศและอากาศอีก

วิทยาการด้านพลังงานที่น่าจับตาที่สุดในยุคของเรานั้น นอกจากพลังงานนิวเคลียร์และโซล่าเซลล์แล้ว… กระแสที่มาแรงอย่างเงียบๆ คงจะเป็นเซลส์เชื้อเพลิงกับพลังงานไฮโดรเจน ที่ก้าวหน้ากลายเป็นความหวังอีกกระแสหนึ่งของพลังงานเพื่อมนุษยชาติ

Ivan Penn และ Clifford Krauss จากเวบไซต์ The New York Times ได้รายงานความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างและติดตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิงไฮโดรเจนหลายจุดในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในช่วงปี 2020 ที่เริ่มมีการทดสอบกลไกการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในระดับสาธารณะ

รายงานจาก The New York Times อ้างอิงรายงานการประเมินขนาดของเศรษฐกิจไฮโดรเจน หรือ Hydrogen Economy ของ McKinsey & Company ที่ศึกษาพบว่า… มูลค่าของ Hydrogen Economy จะสูงถึง 140 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 พร้อมๆ กับตำแหน่งงานกว่า 700,000 งานในสหรัฐอเมริกา… และมีส่วนแบ่งมากกว่า 14% ของตลาดพลังงานทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

รถยนต์พลังงาน Fuel Cell กำลังเข้าคิวเติมไฮโดรเจน

การเติมไฮโดรเจนให้รถยนต์พลังงาน Fuel Cell เจ้าของรถสามารถเติมด้วยตนเองได้เช่นเดิม

Hydrogen Economy เป็นวิสัยทัศน์ที่จะนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ สำหรับรถยนต์ในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งเป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมที่ยังมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่มากมาย… ซึ่งความโดดเด่นของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน คือการสันดาปร่วมกับอ๊อกซิเจนจะให้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน และมีส่วนเกินเหลือใช้ในมิติของพลังงานเป็นน้ำบริสุทธิ์

ก่อนหน้านั้น… ปัญหาทางเทคนิคเรื่องการใช้เซลล์เชื้อเพลิง หรือ Fuel Cells ที่ต้องใช้ไฮโดรเจนบริสุทธิ์สันดาปกับอ๊อกซิเจนก็คือ ก็าซไฮโดรเจนในสถานะเชื้อเพลิงสามารถระเบิดได้และซับซ้อนในการกลั่นสกัด เก็บรักษาและขนส่งอย่างปลอดภัย… และมีความน่ากังวลหลายประเด็นตั้งแต่การกลั่นสกัดไฮโดรเจน จนถึงการใช้งานระดับสาธารณะ 

แต่เมื่อไม่นานมานี้… Professor Dr. Qiang Xu แห่ง Kobe University ในนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น ได้ค้นพบกระบวนการ Palladium Based Nanomaterial  ที่สามารถกระตุ้นการแตกตัวของกรดฟอร์มิก หรือ Formic Acid ให้ได้ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ โดยไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นในกระบวนการ

งานตีพิมพ์ใน MIT Technology Review หัวข้อ A Pollution-Free Hydrogen Economy? Not So Soon ของ Richard A. Muller ได้วิเคราะห์รายละเอียดทางเทคนิคและเปรียบเทียบด้านต้นทุนและราคาของการผลักดัน Hydrogen Economy เอาไว้ตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรทั่วโลก ใช้อ้างอิงและมุ่งมั่นต่อเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับ Hydroplanet ที่สุด… Hydrogen!

#FridaysForFuture

อ้างอิง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts