Hyper Personalization… ข้อมูลลูกค้าแบบเจาะจงลงลึก

Hyper Personalization

เมื่อใกล้จะถึงปี 2020 เข้ามาทุกวัน ในแวดวงธุรกิจและการตลาดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงอนาคตอันใกล้ ที่ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างก็มองหากลยุทธ์และแนวทาง ที่จะพาธุรกิจของตัวเองฝ่าด่านการแข่งขันเพื่อเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้ได้

ปีหน้าจะเป็นปีที่การใช้ข้อมูลระดับ Big Data จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจที่ข้ามการมีหรือไม่มีไปถึงใช้อย่างไรแค่ไหน… 

ในทางการตลาด Big Data จะนำสิ่งหนึ่งมาให้นักการตลาดและธุรกิจนั่นก็คือ Hyper Personalization ซึ่งเป็นคำที่แวดวงธุรกิจ… จะได้ยินกันหนาหูในช่วงปลายปีนี้ และจะกลายเป็นคำสามัญที่พูดกันในอนาคต ต่อยอดจากคำว่า Customer Segmentation ที่วันนี้ Hyper Personalization คือขั้นสุดของการทำ Segmentation เพื่อจัดกลุ่มและแยกประเภทของลูกค้า ที่ภาคธุรกิจนับจากนี้เป็นต้นไป จะต้องละเอียด ลึกซึ้ง เข้าถึง เข้าใจอย่างแท้จริง

Big Data Analytics Process

แม้ที่ผ่านมาความสำเร็จทั้งหมดของการทำการตลาดโดยนักการตลาดส่วนใหญ่ จะทำตลาดผ่าน Customer Segmentation ในรูปแบบ Demographics เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ความสนใจ… จนประสบความสำเร็จดีอยู่แล้ว

แต่การทำ Customer Segmentation แม้จะทำในรูปแบบ Micro หรือ Nano Segmentation ก็ตาม แต่ลูกค้าที่อยู่ในแต่ละ Segmentation ยังมีความต้องการที่แตกต่างกันในรายละเอียดอีกมาก… ซึ่งรายละเอียดตรงนี้แหละที่เป็นได้ทั้งจุดอ่อนและโอกาสอยู่ในที่เดียวกัน

ตัวอย่าง Realtime Analytics Dashboard

คำถามคือ… ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจลูกค้าทุกคนและสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงในระดับ Individual ได้

อะไรคือ Hyper Personalization 

Hyper-Personalization คือ การนำ Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลประเภท Real-Time ที่มีความสดใหม่ และ เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน มาใช้ในการคาดเดาความต้องการของผู้บริโภคแทนการใช้ประวัติการสั่งซื้อสินค้าในอดีตของผู้บริโภค (Personalization) หรือ การให้ผู้บริโภคระบุความต้องการของสินค้านั้น ๆ ด้วยตนเอง (Customization)

Hyper-Personalization เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมรูปแบบการทำกำไรในธุรกิจหลายกลุ่ม อาทิเช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผ่านการใช้ Big Data ในการยกระดับการให้บริการของธุรกิจ การเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ใหญ่ขึ้น ตลอดจนการสร้าง Brand Loyalty ให้แก่ฐานลูกค้ากลุ่มดั้งเดิม   

ข้อจำกัดของ Hyper Personalization 

Hyper-Personalization มีข้อจำกัดบางประการในเชิงปฏิบัติ เช่น การจัดการด้านคุณภาพของข้อมูล การขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Big Data หรือประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้จำต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น Hyper-Personalization จึงนับเป็นเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสแต่มาพร้อมกับความท้าทายของภาคธุรกิจอย่างมาก

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่กลางปี 2563 ก็จะมีการใช้กฏหมายดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดกว่าที่ผ่านมา ซึ่งการเก็บข้อมูลดิบโดยตรงอาจจะอ่อนไหวในหลายๆ ประเด็นซึ่งผมเชื่อว่า น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญของการสะสม Big Data ได้มากทีเดียว… ส่วนทางออกที่มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งของฝั่ง Software Developer ก็มีอยู่หลายแนวทาง ที่หลายทีมลงงานระดับ Sandbox เตรียมไว้ตอบคำถามลูกค้ากันคึกคักแล้ว… ท่านที่สนใจก็ติดต่อพูดคุยกับโปรแกรมเมอร์ใกล้ตัวท่าน… หรือ Digital Marketing Agency ของท่านเลยครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

How to Avoid a Climate Disaster…

How to Avoid a Climate Disaster… Bill Gates #FridaysForFuture

หนังสือ How to Avoid a Climate Disaster ยังพูดถึงทรัพยากรมากมายที่มนุษย์ทั่วโลกต้องบริโภคใช้สอยต่อเนื่องไปอีกนาน เช่น คอนกรีต เหล็ก และ พลาสติก… ไปจนถึงคาดการณ์แนวโน้มเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มองอุปสงค์อุปทานอย่างเป็นระบบ จนหลายคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ รับรู้ได้คล้ายกันว่า… หนังสือ How to Avoid a Climate Disaster ของ Bill Gates เล่มนี้ไม่ใช่เนื้อหาเชิงสิ่งแวดล้อมธรรมดา แต่เป็นวิสัยทัศน์ในการวางแผนร่วมกันในนามมนุษยชาติเพื่อโลกใบนี้… ซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่า วาระการพูดคุยในเวทีนานาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครั้งถัดไป… คีย์แมนส่วนใหญ่คงไม่พลาดที่จะค้นเอาทรัพยากรข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไปใช้อ้างอิง พูดคุยและกล่าวถึงอย่างแน่นอน

Good Time Journal

Good Time Journal กับภาวะหลื่นไหลและอะไรที่ดูดพลังชีวิตเรา

สาระสำคัญของการทำ Good Time Journal ก็เพื่อให้จังหวะชีวิตที่หมายถึง กิจกรรมที่เราหมดเปลืองเวลาและทรัพยากรไปนั้น เราตื่นเต้นและชื่นชอบอะไรบ้าง แล้วกิจกรรมนั้นๆ กดดันสิ้นเปลืองพลังกายพลังใจแค่ไหนอย่างไร

Earth Air Tunnel Heat Exchanger

Earth Air Tunnel Heat Exchanger… อุโมงค์ปรับอากาศใต้ดิน

แนวคิดที่น่าสนใจที่สุดในการออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศ ที่มีการค้นคว้า ทดลองและพัฒนาระบบต้นแบบตลอดหลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ อุโมงค์ปรับอากาศใต้ดิน หรือ Earth Air Tunnel Heat Exchanger หรือ EATHE ซึ่งจะพาเราย้อนกลับไปใช้ประโยชน์จากความคงตัวของอุณหภูมิ หรือ Temperature Stability ในชั้นดินมาช่วยลดอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดิน หรือแม้แต่อากาศที่สะสมความร้อนจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ออกแบบใช้งานอยู่

Serious Self Talk

Positive Self Expectations… คาดหวังต่อตัวเองอย่างไรไม่ให้กดดัน #MetaSkills

คนเราพูดกับตัวเองตลอดเวลา แต่มักไม่ค่อยพูดดีๆ กับตัวเองเหมือนคุยกับเพื่อนที่ดีหรอก แถมยังเป็นนักวิจารณ์ปากร้ายใจแคบกับตัวเองอย่างไม่มีเหตุผล แค่จะมอบความรักให้ตัวเองง่ายๆ เหมือนที่มอบให้คนอื่นๆ ก็แทบไม่ได้หรือไม่สนใจจะทำด้วยซ้ำ… เมื่อคนแบบนั้นมาอยู่ในสถานการณ์ “ไม่มีอะไรเป็นไปตามที่คาดหวัง” สิ่งที่ตามมาก็คือความกดดันที่เกิดจากการวิจารณ์ตัวเองเละเทะ จนสภาพจิตใจที่ยำแย่ผิดหวังอยู่แล้ว… เข้าขั้นยับเยินสิ้นหวังก็มี