Hyper Personalization… ข้อมูลลูกค้าแบบเจาะจงลงลึก

Hyper Personalization

เมื่อใกล้จะถึงปี 2020 เข้ามาทุกวัน ในแวดวงธุรกิจและการตลาดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงอนาคตอันใกล้ ที่ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างก็มองหากลยุทธ์และแนวทาง ที่จะพาธุรกิจของตัวเองฝ่าด่านการแข่งขันเพื่อเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้ได้

ปีหน้าจะเป็นปีที่การใช้ข้อมูลระดับ Big Data จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจที่ข้ามการมีหรือไม่มีไปถึงใช้อย่างไรแค่ไหน… 

ในทางการตลาด Big Data จะนำสิ่งหนึ่งมาให้นักการตลาดและธุรกิจนั่นก็คือ Hyper Personalization ซึ่งเป็นคำที่แวดวงธุรกิจ… จะได้ยินกันหนาหูในช่วงปลายปีนี้ และจะกลายเป็นคำสามัญที่พูดกันในอนาคต ต่อยอดจากคำว่า Customer Segmentation ที่วันนี้ Hyper Personalization คือขั้นสุดของการทำ Segmentation เพื่อจัดกลุ่มและแยกประเภทของลูกค้า ที่ภาคธุรกิจนับจากนี้เป็นต้นไป จะต้องละเอียด ลึกซึ้ง เข้าถึง เข้าใจอย่างแท้จริง

Big Data Analytics Process

แม้ที่ผ่านมาความสำเร็จทั้งหมดของการทำการตลาดโดยนักการตลาดส่วนใหญ่ จะทำตลาดผ่าน Customer Segmentation ในรูปแบบ Demographics เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ความสนใจ… จนประสบความสำเร็จดีอยู่แล้ว

แต่การทำ Customer Segmentation แม้จะทำในรูปแบบ Micro หรือ Nano Segmentation ก็ตาม แต่ลูกค้าที่อยู่ในแต่ละ Segmentation ยังมีความต้องการที่แตกต่างกันในรายละเอียดอีกมาก… ซึ่งรายละเอียดตรงนี้แหละที่เป็นได้ทั้งจุดอ่อนและโอกาสอยู่ในที่เดียวกัน

ตัวอย่าง Realtime Analytics Dashboard

คำถามคือ… ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจลูกค้าทุกคนและสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงในระดับ Individual ได้

อะไรคือ Hyper Personalization 

Hyper-Personalization คือ การนำ Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลประเภท Real-Time ที่มีความสดใหม่ และ เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน มาใช้ในการคาดเดาความต้องการของผู้บริโภคแทนการใช้ประวัติการสั่งซื้อสินค้าในอดีตของผู้บริโภค (Personalization) หรือ การให้ผู้บริโภคระบุความต้องการของสินค้านั้น ๆ ด้วยตนเอง (Customization)

Hyper-Personalization เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามาพลิกโฉมรูปแบบการทำกำไรในธุรกิจหลายกลุ่ม อาทิเช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผ่านการใช้ Big Data ในการยกระดับการให้บริการของธุรกิจ การเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ใหญ่ขึ้น ตลอดจนการสร้าง Brand Loyalty ให้แก่ฐานลูกค้ากลุ่มดั้งเดิม   

ข้อจำกัดของ Hyper Personalization 

Hyper-Personalization มีข้อจำกัดบางประการในเชิงปฏิบัติ เช่น การจัดการด้านคุณภาพของข้อมูล การขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Big Data หรือประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้จำต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น Hyper-Personalization จึงนับเป็นเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสแต่มาพร้อมกับความท้าทายของภาคธุรกิจอย่างมาก

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่กลางปี 2563 ก็จะมีการใช้กฏหมายดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดกว่าที่ผ่านมา ซึ่งการเก็บข้อมูลดิบโดยตรงอาจจะอ่อนไหวในหลายๆ ประเด็นซึ่งผมเชื่อว่า น่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญของการสะสม Big Data ได้มากทีเดียว… ส่วนทางออกที่มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งของฝั่ง Software Developer ก็มีอยู่หลายแนวทาง ที่หลายทีมลงงานระดับ Sandbox เตรียมไว้ตอบคำถามลูกค้ากันคึกคักแล้ว… ท่านที่สนใจก็ติดต่อพูดคุยกับโปรแกรมเมอร์ใกล้ตัวท่าน… หรือ Digital Marketing Agency ของท่านเลยครับ!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Reder Learning Experience

Cone of Experience and Pyramid Principle… กรวยประสบการณ์และทฤษฎีปิรามิด

Edgar Dale เชื่อว่า… ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะทำให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างจากประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม… หรือแค่รู้ย่อมไม่สู้ทำเป็น!

edX

EDX.ORG… เปิดกว้างกับทางเลือกการเรียนรู้

edX กลายเป็นต้นแบบในการสร้างระบบนิเวศน์ทางการศึกษา ที่เปลี่ยนโครงสร้างการเรียนการสอนตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน ไปจนถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร คลอบคลุมทุกมิติทั้งฝั่งผู้สอนและผู้เรียน… โดยจัดการด้วย Scale ระดับนานาชาติที่นับวันจะมีสถาบันการศึกษามากมายจากทั่วโลกเข้าร่วม… ที่เราอาจจะได้เห็นแพล็ตฟอร์มขายความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยไม่มีห้องเรียนเป็นของตัวเองซักห้องในอีกไม่ช้า

Big business and small business

STIM for SMEs… ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 300,000-500,000 บาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งโครงการ “STIM เพื่อเอสเอ็มอี” เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ SMEs โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น

Kindergarten Class at Meadowlane

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กในวิกฤตโควิด #ReDucation

สำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็กเล็กที่ต้องรับการส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งมีมิติมากกว่าที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะจัดหาให้ได้โดยลำพังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพึ่งพาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลอย่างไม่มีทางเลือกอื่น ต่างจากเด็กวัยเรียนช่วงชั้นที่โตกว่า ที่ยังพอจะใช้กลไกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเข้ามาเสริมแทรก ในช่วงเวลาที่การระบาดยังเข้มข้นและอันตรายอยู่มาก